Factive Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

FACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

FACTİVE, 5 ve 7 film tablet içeren blister ambalajlarda sunulur ve her bir film tablet 320 mg Gemifloksasin serbest bazına eşdeğer 426.39 mg Gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

FACTİVE, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

FACTİVE duyarlı bakterilerin neden olduğu, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (kısa süreli ve ani olarak şiddetlenmesi),

Toplumda kazanılmış pnömoni (zatürre),

Sinüzit (Sinüs iltihabı).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FACTIVE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FACTIVE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüz, dil ve dudaklarda şişme
 • Nefes almada güçlük
 • Deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler
 • Boğazda boğuk ses, darlık
 • Kalp atışının hızlanması
 • Baygınlık
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FACTİVE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • İshal
 • Ciltte döküntü
 • Yaygın olmayan:

 • Mantar enfeksiyonu
 • Vajinal mantar enfeksiyonu
 • Vajinada iltihap
 • Kanda lökosit (beya küre) azalması
 • Kanda trombosit (kan pulcukları) artması
 • İştahsızlık
 • Kanda şeker artışı
 • Uykusuzluk
 • Sersemlik hali
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Hazımsızlık
 • Şişkinlik
 • Gastrit (midenin iç yüzeyinin iltihaplanması)
 • Dermatit (cildin iltihaplanması)
 • Ciltte kaşıntı
 • Egzema
 • Ciltte kızarma
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Genital bölgede kaşıntı
 • Yorgunluk
 • Seyrek:

 • Moniliyaz (mantar hastalığı)
 • Farenjit (boğaz iltihabı)
 • Anemi (kansızlık)
 • Eozinofıli (kanda eozinofıllerin azalması)
 • Granülositopeni (kanda granülositlerin azalması)
 • Trombositopeni (kanda kan pulcuklarının azalması)
 • Sinirliİk
 • Titreme
 • Anormal görüş
 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Dispne (nefes alıp vermede zorluk)
 • Pnömoni (akciğer iltihabı)
 • Tat kaybı
 • Gastroenterit (mide ve barsak iç yüzeylerinin iltihabı)
 • Mide barsak rahatsızlığı
 • Güneş ışınına hassasiyet ve güneş ışınına toksik reaksiyonlar
 • Anormal idrar
 • Yorgunluk
 • Sırt ağrısı
 • Yüz ödemi
 • Sıcak basması
 • Ağrı
 • Çok seyrek:

 • Kas zafiyetinin (myastenia gravis) şiddetlenmesi
 • Nöbet
 • Sesler duymak, birşeyler görmek veya orada olmayan birşeyler hissetmek (halüsinasyon)
 • Huzursuzluk
 • Gergin veya sinirli hisssetmek
 • Bilinç bulanıklığı
 • Depresyon
 • Uyku bozukuluğu
 • Şüphecilik
 • İntihar düşüncesi veya teşebbüsü
 • Kabus görme
 • Derinin veya gözlerin sararması ve koyu renkli idrar çıkarma
 • Kalp atım hızında artış veya düzensilik
 • Sulu ishal veya kanlı dışkı (mide krampları ve ateş eşlik edebilir)
 • El, kol, bacak ve ayaklardaki sinirlerde ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve zayıflık
 • Hemoraji (kanama)
 • INR artışı (kanın uygun şekilde pıhtılaşma kabiliyetini ölçen bir kan testi)
 • Gözün retinasında kanama
 • El ve ayaklarda ödem
 • Böbrek yetersizliği
 • Tendon yırtılması
 • FACTIVE Nasıl Kullanılır?

  Erişkinlerde önerilen FACTİVE dozu aşağıdaki tabloya göre günde bir tablettir (320 mg).

  ENDtKASYON

  DOZ

  SÜRE

  Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (kısa süreli ve ani olarak şiddetlenmesi)

  Günde bir tablet (320 mg)

  5 gün

  Hafif-orta düzeyde toplumda kazanılmış pnömoni (zatürre)

  Günde bir tablet (320 mg)

  7 gün

  Sinüzit (Sinüs iltihabı)

  Günde bir tablet (320 mg)

  5 gün

  FACTİVE için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

  FACTİVE ağızdan yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği: Kreatinin klerensi >40 ml/dak olan hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır. Kreatinin klerensi < 40 ml/dak olan hastalarda dozaj değişikliği önerilir. Aşağıdaki tabloda, böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmak üzere dozaj önerileri yer almaktadır:

  Böbrek Bozukluğu Olan Hastalarda Önerilen Dozlar:

  Kreatinin Klerensi (ml/dak)

  Doz

  >40

  Olağan Doz

  <40

  24 saatte bir 160 mg

  Rutin hemodiyaliz ya da sürekli ayaktan periton diyalizi gerektiren hastalara 24 saatte bir 160 mg verilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif, orta ve ciddi düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması önerilmez.

  Eğer FACTİVE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FACTIVE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FACTIVE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FACTIVE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FACTİVE ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  FACTIVE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FACTIVE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  FACTIVE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Gemifloksasin bazı hastalarda çeşitli derecelerde kalp ritm bozukluğuna yol açabilir ve söz konusu ritm değişiklikleri çekilen elektrokardiyogramda (EKG) görülebilir. herhangi bir nedene bağlı bir kalp ritm bozukluğunuz (çarpıntı dahil) varsa FACTİVE kullanmaktan kaçınınız.

  Eğer, kalp ritmini düzenleyen ilaç (kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol) kullanıyorsanız, düzeltilmemiş elektrolit bozukluğunuz varsa (kanda potasyum veya magnezyum seviyelerinin azalması) ve geçmişte kalp ritim bozukluğu geçirdiyseniz beraberinde FACTİVE kullanmaktan kaçınınız.

  Eğer myasthenia gravis (istemli kaslardaki zaaf ve çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan sinir-kas sistemlerine ait bir hastalıktır.) hastasıysanız FACTİVE kullanmaktan kaçınınız. FACTIVE kullanımı hastalığınızın şiddetlenmesine neden olabilir.

  Eğer eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (şizofreni, paranoya gibi ağır ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar kullanıyorsanız beraberinde FACTİVE’i dikkatli kullanınız.

  Fluorokinolon grubu antibiyotikleri kullanan hastalarda ciddi ve bazen öldürücü olabilen aşırı duyarlık reaksiyonları meydana geldiği bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar ilk dozu takiben meydana gelebilir. Eğer FACTİVE kullanımından sonra, derinizde yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler, dilinizde ve yüzünüzde şişlik veya nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkarsa FACTİVE tedavisini kesip doktorunuza danışınız.

  Fluorokinolon grubu antibiyotikleri alan hastalarda tendon iltihabı (tendinit) ve cerrahi onarım gerektiren ya da uzun süreli iş göremezliğe neden olan omuz, el ve aşil tendonu yırtılması (rüptürü) meydana geldiği bildirilmiştir. Eğer sizde tendon ağrısı, iltihabı veya yırtılması varsa FACTİVE tedavisini kesip doktorunuza danışınız.

  Sara (epilepsi) gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan hastalarda ya da kasılma nöbeti gelişebilecek olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Gemifloksasin de dahil olmak üzere, fluorokinolon grubu antibiyotikleri kullanma durumunda ağrı, yanma, batma hissi, uyuşukluk ve karıncalanma gibi anormal his, güçsüzlük gibi sinirleri etkileyen hastalık süreçleri bildirilmiştir. Bulgular gemifloksasin kullanmaya başlandıktan hemen sonra başlayabilir ve geri dönüşümsüz olabilir. FACTİVE tedavisi sırasında ağrı, yanma veya batma hissi, uyuşukluk veya güçsüzlük gibi bulguların ortaya çıkması durumunda gemifloksasin kullanımına acilen son verilmelidir.

  FACTİVE dahil hemen tüm antibiyotikleri kullanan hastalarda psödomembranöz kolit adı verilen ve kendini ciddi ishal ile gösteren özel bir kalın bağırsak rahatsızlığı ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, eğer sizde ciddi ishal durumu ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.

  Deride kızarıklık, FACTİVE kullanan genç yaştaki (özellikle 40 yaş altı,) kadınlarda ve hormon yerine koyma tedavisi gören kadınlarda ve uzun süreli tedavide daha yaygın olarak görülmüştür. Tedavi sırasında derinizde kızarıklık gelişirse FACTİVE kullanımına son verip doktorunuza danışınız.

  FACTİVE kullanımı sırasında kuvvetli güneş ışığına veya yapay UV ışınlarına (örn., güneş lambaları, solaryumlar) maruz kalınmamalı ve parlak güneş ışığı altında geniş spektrumlu güneş koruyucuları kullanılmalıdır.

  FACTİVE kullanımı sırasında karaciğer enzimlerinde (AST ve/veya ALT) yükselme görülmüştür. Enzimlerin yükselmesiyle birlikte herhangi bir belirti meydana gelmemiştir. Tedavinin kesilmesiyle birlikte karaciğer ensim artışları gerilemiştir. FACTİVE tedavisinin önerilen günlük dozları aşılmamalıdır ve FACTİVE tedavisi önerilen süreden fazla uzatılmamalıdır.

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozajın değiştirilmesi gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FACTIVE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FACTİVE tabletler, yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gemifloksasin’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, faydalarının risklerine kıyasla çok daha fazla olduğundan emin olunmadığı sürece, hamilelik döneminde FACTİVE kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gemifloksasin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Emzirme döneminde FACTİVE kullanılıp kullanılamayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  FACTİVE baş dönmesine neden olabilir, bu durumda araç ve makine kullanılmamalı ya da zihinsel uyanıklık veya koordinasyon gerektiren işler yapılmamalıdır.

  FACTIVE Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  FACTİVE’in varfarin (kanı sulandırıcı bir ilaç) tedavisi gören sağlıklı gönüllülerde, varfarinin antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) etkisi üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Ancak, bazı kinolon grubu antibiyotiklerin varfarinin veya hastalardaki türevlerinin antikoagülan etkilerini arttırdığı bildirilmiş olduğundan, varfarin ya da türevleri ile aynı zamanda bir kinolon grubu antibiyotik verildiğinde, kanama ve pıhtılaşma zamanı gibi uygun testler yapılmalıdır.

  Gemifloksasinin vücuttaki emilimi, aynı zamanda alüminyum ve magnezyum içeren antiasitlerin (mide asidini azaltan ilaç) alınmasıyla önemli ölçüde azalır. FACTİVE tablet almadan önceki 3 saat ve aldıktan sonraki 2 saat içinde magnezyum ve/veya alüminyum içeren antasidler, demir sülfat içeren ürünler, çinko veya başka metalleri içeren mültivitamin preparatlan, ya da oral çözelti için pediyatrik toz alınmamalıdır. FACTİVE sükralfattan (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) en az 2 saat önce alınmalıdır.

  FACTİVE ile birlikte probenesid (kronik gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız bu ilaç FACTİVE’in etkisini % 45 oranında artırır. Bu nedenle gut hastasıysanız (kanda ürik asit düzeyinin yükselmesiyle karakterize bir hastalık) veya başka bir nedenle probenesid kullanıyorsanız FACTİVE kullanmadan önce lüften doktorunuza danışınız.

  FACTIVE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın