Ethylex İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

Ethylex, 50 mg naltrekson hidroklorür içeren, bej renkli, oblong şekilli, film kaplı tabletler şeklindedir.

İlaç, 28 adet tablet içeren blister ambalajlardadır.

Alkol ve opiyat (afyon ya da afyondan türetilmiş uyuşturucu) bağımlılığının yoksunluğa dayandırıcı fizyolojik rehberliği de içeren çok yönlü tedavisinde kullanılan bir ek tedavidir.

Ethylex’le tedavi sonucunda alkol veya opiyat alma isteği düştüğü için, alkol veya opiyat alımı geniş ölçüde azalır. Hastaların çoğu yoksunluğu sürdürebilir ve tekrarlanmadan kalabilirler.

Bu ilaç bağımlılığa neden olmaz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ethylex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ethylex’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir: Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Halsizlik
 • Sinirlilik
 • Karın ağrısı ve krampları
 • Bulantı
 • Kusmaya eğilim
 • Eklem ve kas ağrısı
 • Güçsüzlük

Yaygın:

 • Enerji artışı
 • Bunalım
 • Asabiyet
 • Susuzluk
 • Baş dönmesi
 • Titreme
 • Terlemede ve gözyaşı salgılanmasında artış
 • Göğüs ağrısı
 • İshal veya kabızlık
 • Deri döküntüsü
 • İştah kaybı
 • Boşalmada gecikme, cinsel güçte azalma

Seyrek:

 • İntihar eğilimi
 • İntihara teşebbüs
 • Depresyon
 • Görsel bozukluklar
 • Konuşma bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • Karaciğer bozuklukları

Çok seyrek:

 • Kan hücrelerinin sayısında azalma sonucunda kolayca morarma oluşması (İdiopatik trombositopenik purpura)

Ethylex Nasıl Kullanılır?

Ethylex dozu doktorunuz tarafından düzenlenecektir. Emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol edebilirsiniz.

Normal kullanımda, günde bir adet tablet alınır.

Tedavinizin süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Genellikle bu süre opiyat bağımlılığının tedavisi için 3 ay ve alkol bağımlılığının tedavisinde 12 ay olup, hastanın durumuna göre bu süreler daha uzun olabilir.

Tabletler az miktarda su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Ethylex çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ethylex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ethylex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeniden alınma zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ethylex Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar Ethylex ile tedaviye son vermeyiniz.

Ethylex sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

Ethylex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Naltrekson’a ya da ilacın içeriğindeki laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Opiyat kullanıyorsanız,

Opiyatlar için idrar testiniz pozitifse,

Nalokson enjeksiyonundan sonra ilaç kesilmesi belirtileri yaşıyorsanız,

Ciddi karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa.

Ethylex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Doktorunuza Ethylex’le tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.

Hala opiyat bağımlısıysanız, naltrekson ciddi ilaç kesilmesi belirtilerine neden olacağı için Ethylex kullanmayınız.

İlaç vücudunuzdan karaciğer ve böbrekleriniz aracılığı ile uzaklaştırılır. Doktorunuz, tedavinizden önce ve tedaviniz süresince karaciğer fonksiyon testleri uygulayacaktır.

Bu ilaç karaciğer fonksiyon test sonuçlarını etkileyebileceği için, herhangi bir kan testine gittiğiniz zaman, testi uygulayan doktora Ethylex kullandığınızı söyleyiniz.

Acil durumlarda sizin için anastezi gerekiyorsa, opiyat bazlı olmayan anastezik maddeleri kullanmalısınız.

Opiyat içeren anastezikleri kullandığınız taktirde, normalden daha yüksek dozlara ihtiyacınız olabilir. Ayrıca, yan etkilere (güçlükle nefes alma, dolaşım sistemi problemleri gibi) karşı daha duyarlı olabilirsiniz.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ethylex kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz gebeliğiniz süresince Ethylex’i kullanıp kullanamayacağınıza, risk/yarar ilişkisini değerlendirerek karar verecektir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz emzirme dönemi süresince Ethylex’i kullanıp kullanamayacağınıza, risk/yarar ilişkisini değerlendirerek karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Ethylex baş dönmesi ve güçsüzlük oluşturabileceği için zihinsel ve/veya fiziksel yeteneklerinizin zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Ethylex Etken Maddesi Nedir?

Ethylex laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (toleranssızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Ethylex’le tedavi sırasında, opiyat içeren ve yaygın olarak kullanılan ilaçların kullanımı halinde etkilerinde azalma olabilir. Şayet öksürük kesici ilaçlar, ishal veya ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız varsa, bunlar opiyat içerebileceği için doktorunuza bilgi veriniz.

Acil durumlarda opiyat içeren ilaçların kullanılma zorunluluğunda, ağrının kesilmesi için uygun doz, normalden daha yüksek olabilir.

Solunum yolları depresyonu (solunumun yavaşlaması) veya diğer hastalık belirtileri daha güçlü ve uzun süreli olabileceği için, doktor denetiminde ve yakından takip edilerek kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın