Ergafein Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

ERGAFEIN nedir ve ne için kullanılır?

 • ERGAFEİN, migren adı verilen baş ağrısına karşı kullanılan ilaçlar grubuna aittir. İçerisinde parasetamol, ergotamin tartarat ve kafein adlı etkin maddeleri içerir.
 • ERGAFEİN yeşil renkli, yuvarlak draje şeklindedir. ERGAFEİN 20 adet draje içeren blister ambalajlarda ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
 • ERGAFEİN migren (bir çeşit baş ağrısı), migren çeşitleri veya histaminik sefalji (bir çeşit baş ağrısı) tipi olarak adlandırılan baş ağrısını önlemek veya kesmek için kullanılmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ERGAFEIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tüm yan etkiler arasında en yaygın görüleni bulantı ve kusmadır. Ergotamin dozuna bağlı olarak kan basıncı artışı ile ilgili şikayetler ortaya çıkabilir.

  Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımında sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etki tespit edilmez. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda

  kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalpte ritm bozukluğu, kalp ritim hızında artma, fazla idrara çıkma, sindirim rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur. Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler ERGAFEİN veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

  Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı semptomların tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ERGAFEİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzema, alerjik ödem, yüzde dilde ve boğazda şişlik (aııjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Sersemlik, ellerde ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma
 • El ve ayak parmaklarında morarma
 • Kalp hızında artma veya yavaşlama
 • Göğüs kafesinde sıkışma, baskı, ağırlık ve huzursuzluk hissi. Boyuna, omuzlara ya da kollara yayılan göğüs ağrısı
 • Nefes almada güçlük
 • Kan basıncında yükselme
 • Gangren (doku ölümü)
 • Nabız alınamaması
 • Bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin ERGAFEİN’e karşı ciddi alejiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  ERGAFEİN kullanımına bağlı görülen yan etkiler:

  Yaygın görülen yan etkiler:

 • Sersemlik
 • Baş dönmesi
 • Bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan)
 • Karın ağrısı
 • Uyku hali (somnolans)
 • Baş ağrısı
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Bağırsak gazı
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kol ve bacaklarda morarma • His kaybı
 • İshal
 • Kol ve bacaklarda ağrı ve güçsüzlük
 • Uzun süreli kullanımda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı
 • Sindirim sisteminde görülen kanama
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Aşırı duyarlık tepkileri (deri döküntüsü, kaşıntı yada kurdeşen; yüzde, dilde ya da vücudun başka kısmında şişme; hırıltı solunum yada solunum güçlüğü gibi şikayetlerin birlikte bulunduğu durum)
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Kalp atımlarının yavaşlaması veya kalp atımlarının hızlanması,
 • Uzun süre aşırı kullanımı sonucu kalp kapakçıklarında değişiklikler,
 • Kan basıncında artış,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kas ağrısı
 • Nabız yokluğu
 • Nefes darlığı ve astım krizi
 • İnme
 • Çok miktarda alındığında anemi (kansızlık), methemoglobinemi (kandaki methomoglobin miktarının normalin üstünde olması durumu), uzun süreli kullanımda hemolitik anemiye bağlı trombositopeni (pıhtılaşmadan sorumlu kan pulcuğu sayısında azalma), trombositopenik purpura [trombosit (kan pulcuğu) sayısı azalmasına bağlı deri altı kanaması], lökopeni (akyuvar sayısında azalma), nötropeni (akyuvarlar ailesi içinde bulunan nötrofil sayısının azalması) ve pansitopeni (kan hücrelerinde azalma) gibi kan sayımı değişiklikleri
 • Uzun süre kullanıldığında; kan hücrelerinin azalmasına bağlı olarak cilt ve dokularda morluk
 • Kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı, morarma ve nabız yokluğu görülmesi (ergotizm)
 • Uzun süre aşırı kullanıma bağlı olarak özellikle akciğer zarı ve akciğer çevresinde bozukluklar
 • Hızlı ilerleyen iltihaplı yaygın cilt döküntüleri,
 • Yüksek ateş, bulantı, kusma, kas ve eklem ağrıları, kaşıntı ile başlayıp ciltte, ağız içinde, dudaklarda kızarıklıklar ve oluşan baloncuklar ile devam eden sonrasında yaygın kanamalı döküntülülerin olduğu rahatsızlık (Stevens-Johnson sendromu)
 • El, yüz ve ayakta dantel benzeri kızarıklıklar
 • Ani başlayan ve hızla ilerleyerek yaygın cilt ölümüne yol açan ve ölümcül olabilen bir deri ve mukoza hastalığı (Lyell sendromu toksik epidermal nekroliz)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
 • Kalp kasma yeterince kan gitmemesi (miyokard iskemisi) nedeniyle göğüs ağrısı veya kalp krizi,
 • Doku ölümü (gangren)
 • Ani gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz)
 • Bilinmiyor:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
 • Alerji testinde yanlış sonuç
 • Bağışıklık sisteminin etkisiyle kan pulcuklarının azalması
 • Kalp çarpıntısı
 • Kafein içeren ilaçlar endişe, titreme, terleme ve hızlı kalp atışı gibi istenmeyen etkilere sebep olabilir. (Bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız) Bu istemneyen etkilerin görüldüğü kişiler ERGAFEİN veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

  Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı şikayetlerin tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

  Yan etkilerin rapor!anması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ERGAFEIN Nasıl Kullanılır?

  Nöbetleri önleyici tedavi:

  Migren ataklarında, ağrı nöbetinin ilk işareti ortaya çıktığında 1 veya 2 draje genellikle ağrıyı önleyebilir. Fakat gerekirse 30 veya 60 dakika sonra bu doz tekrarlanmalıdır.

  Migren nöbeti tedavisi:

  Kriz başlamış ise 2 draje birden alınmalıdır. Gerektiğinde her yarım saatte bir olmak üzere 4-6 drajeye kadar çıkılabilir.

  Takip eden nöbetlerin tedavisi:

  İlk nöbet sırasında krizi kesen miktarın bir defada alınması önerilmektedir. Diğer rahatsızlıklarda günde 3 defa l’er veya 2’şer draje alınır.

  ERGAFEİN günlük kronik olarak kullanılmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamolün 2 gramı aşmaması gerekir.

  ERGAFEİN’i tercihen yemeklerden sonra ve bol su ile almalısınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. Ancak ERGAFEİN içerdiği kafein nedeniyle yaşlılarda hekim önerisi ile kullanılmalıdır.

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  ERGAFEİN böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.

  Eğer ERGAFEIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ERGAFEIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ERGAFEİN’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız aşağıdaki belirtiler görülebilir:

  Bulantı, kusma, ishal, aşırı susama, üşüme hissi, deride yanma veya kaşınma, sersemlik, nabzın yavaşlaması veya alınamaması, el ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma, ağrı ve morarma, hızlı nabız, tansiyonda yükselme veya düşme, taşikardi (kalbin hızlı atması), solunumun bozulması, baygınlık, koma, zihin bulanıklığı, kaslarda istem dışı şiddetli kasılmalar, bilinç kaybı ve şok.

  Çok hassas kişilerde veya dozun aşılması ve uzun süreli ilaç kullanımı halinde ergotizm gelişebilmektedir. El ve ayaklarda uyuşma, üşüme, yanma, renkte solgunluk veya morarma ve adale ağrısı başlayabilir. Bu bölgelerde nabız alınamayabilir. Giderek parmaklarda gangren (doku ölümü) gelişebilir. Göğüs ağrısı, kalp hızında artma veya azalma, tansiyonda düşme veya yükselme ortaya çıkabilir.

  Eğer kaza ile ERGAFEİN drajeden çok fazla aldıysanız veya bir çocuğun aldığını düşünüyorsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kutusunu ve eğer varsa, geri kalan ilaçları yanınızda götürünüz.

  ERGAFEİN’in etkin maddelerinden biri olan parasetamolün doz aşımında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Karaciğer hasarı parasetamol doz aşımının dozla ilgili komplikasyonudur (doz aşımı nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar).

  ERGAFEİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ERGAFEIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Hatırladığınız zaman alınız ve unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ERGAFEIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ERGAFEIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ERGAFEIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  ERGAFEIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ERGAFEİN’i tercihen yemeklerden sonra bol su ile birlikte alınız.

  ERGAFEİN kullanırken greyfurt suyu içmekten kaçınınız. Greyurt suyu ERGAFEİN’in vücudunuzdaki etkilerine engel olabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • ERGAFEİN hamilelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır. Hamileyseniz ERGAFEİN kullanmamalısınız.

 • Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır.
 • ERGAFEİN ayrıca ağızdan alman doğum kontrol ilaçları ile etkileşime girmektedir (“Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız). Eğer ERGAFEİN kullanıyorsanız kondom gibi etkili başka bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ERGAFEİN kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  ERGAFEİN anne sütüne geçmektedir ve bebeklerde kusma, ishal, zayıf nabız ve kan basıncında düzensizlik gibi ergotizm belirtilerine yol açabilmektedir. Doktorunuz | ERGAFEİN’i veya bebeğinizi emzirmeyi bırakmanızı isteyecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  ERGAFEİN uyuklama, sersemlik, titreme, terleme gibi belirtilere yol açabilir. Sizde böyle belirtiler ortaya çıkarsa etkiler geçene kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

  ERGAFEIN Etken Maddesi Nedir?

  ERGAFEİN farklı şeker türlerini (laktoz ve sükroz) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ERGAFEİN’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Ergotamin:
 • Antibiyotikler: Makrolid grubu antibiyotikler (örneğin; eritromisin, azitromisin, klaritromisin, spiramisin, telitromisin, triasetiloleandomisin içeren ilaçlar) kuinupristin, dalfopristin, tetrasiklin antibiyotikler, kinolon grubu antibiyotikler Mantar ve parazit ilaçları: Ketokonazol, flukonazol, mikonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, metronidazol veya klotrimazol maddelerini içeren ilaçlar Virüslere karşı kullanılan ilaçlar: Amprenavir, indinavir, nelfınavir, ritonavir, sakinavir, atazanavir, efavirenz maddelerini içeren ve HIV enfeksiyonunda (AIDS) kullanılan ilaçlar

  Migren ataklarının tedavisinde kullanılan sonu -triptan ile biten ilaçlar (5HTı agonistleri); almotriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan, eletriptan ve ffovatriptan (bu maddelerini içeren ilaçlar ile ERGAFEİN kullanımı arasında ise en az 24 saat olmalıdır)

 • Parasetamol:
 • Mide boşalmasında gecikme yaratan propantelin ve kolestramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır) gibi ilaçlar

  Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar metoklopramid ve domperidon gibi ilaçlar (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

  Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan fenitoin, fenobabital, v.b ilaçlar)

  Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol ve rifampisin gibi ilaçlar Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar) Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

  önlenmesinde kullanılan bir ilaç

  St. Jonh’S Wort (sarı kantaron-bitkisel ilaç)

  Diğer ağn kesiciler

 • Kafein:
 • Kalp kası görüntülemesi sırasında kullanılan adenozin ve dipiridamol Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

  Pipedimik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

  Doğum kontrol hapları (birlikte kullanıldığında etkileri azalır, uygun başka bir doğum kontrolü kullanılmalıdır)

  Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

  Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

  Disulfıram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

  Teofılin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

  Tranklizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

  Fenilpropanolamin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

  Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

  Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

  Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

  Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

  Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır)

  Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

 • Zileuton maddesini içeren ilaçlar (astımda kullanılır)
 • Bazı genel anestezi ilaçları (ör: halotan maddesini içeren ilaçlar
 • Sigara ile birlikte alınan nikotin veya nikotin bantları veya nikotin sakızları
 • Greyfurt suyu (birlikte alındığında ilaca bağlı yan etkilerde artma riski vardır)
 • Depresyon tedasinde kullanılan ilaçlar (reboksetin, nefazodon, fluoksetin veya fluvoksamin vb.)
 • Verapamil (kalp, göğüs ağrısı ve tansiyon hastalıklarında kullanılır)
 • ERGAFEIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın