Endol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ENDOL nedir ve ne için kullanılır?

ENDOL SUPOZİTUAR etkin madde olarak indometasin içerir. Bu, steroid olmayan antiinflamatuar ilaç veya NSAID olarak bilinen ilaç grubuna aittir. Etkisini, vücudun ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilen iltihabı üretme yetisini azaltarak gösterir.

Aşağıdaki sorunlardan birini yaşadığınız için doktorunuz size ENDOL vermiştir:

 • Romatoid artrit (genel olarak eklem hastalığı)
 • Osteoartrit (eklem hastalığı)
 • Ankilozan spondilit (genellikle sırtı etkileyen artrit türü)
 • Ortopedik ameliyat sonrası ağrı, iltihap ve şişme
 • Kas ve iskelet rahatsızlıkları (kasların ve kemiklerin rahatsızlanması)
 • Regl ağrısı
 • Sırtın alt kısmında ağrı
 • Kalça eklemi hastalığı
 • Akut gut artriti (eklemlerde kristallerin biriktiği bir artrit türü)
 • 4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ENDOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ENDOL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Nefes darlığı, göğüste ağrı, ayak bileklerinde şişme meydana gelmesi veya bu önceden var ise daha da şiddetlenmesi

 • Ciddi veya sürekli mide ağrısı veya siyah dışkı
 • Deri ve gözlerin sararması (sarılık: karaciğerinizde sorun olduğunun belirtisidir)
 • Deride yara ve kabarcıklar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar
 • • Ateş, özellikle el ve ayaklarda ya da ağız bölgesinde çıban ve iltihap (Stevens-Johnsons hastalığı)

 • Varisella (suçiçeği) hastalığı geçiriyorsanız deride ciddi enfeksiyonlar
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ENDOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  görülebilir.

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  :10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

  :1,000 hastanın birinden az görülebilir.

  :10,000 hastanın birinden az görülebilir : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Bilinen yan etkiler:

  Yaygın: Her 100 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

 • Mide bulantısı, iştah azalması, kusma, mide ağrısı, karın ağrısı, kabızlık ve ishal,
 • Mide borusu, mide, ince ya da kalın barsağın delinmesi ve kanaması dahil ülserler gelişebilir.
 • Seyrek: 10.000 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

 • Damar iltihabı,
 • • Ağız boğaz ve yutağın aniden şişmesi, şok benzeri durumu andıran kan basıncında ani düşüş, ani alerjik reaksiyon

  • Sersemleme, endişe, bayılma, nöbetler, koma, el ve ayaklarda uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, istemsiz kas hareketleri, uykusuzluk, halüsinasyonlar ve yabancılık hissi karıncalanma hissi, disartri, epilepsinin kötüleşmesi ve Parkinsonizm.

 • Bulanık görme, çift görme ve göz ağrısı
 • Sağırlık
 • • Ödem, artmış kan basıncı, kalp atım hızının artması, göğüs ağrısı, kalp ritm bozukluğu, çarpıntı, düşük kan basıncı, kalp yetmezliği, kan üre artışı ve idrarda kan bulunması

 • Ani solunum yetmezliği, astım ve akciğer ödemi
 • Mide iltihabı, gastrit, gaz, kalın bağırsakta kanama veya delinme, ülser oluşumu
 • Hepatit ve sarılık
 • • Kaşıntı, ürtiker, kızarıklık, deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık, deri iltihabı, Stevens-Jonhson sendromu, Eritem multiforme, Toksik Epidermal Nekroliz, saç kaybı,

 • İdrarda protein bulunması, böbrekte süzülüm yapan nefronların deforme olması, nefronlar arası doku iltihabı ve böbrek yetmezliği
 • • Vajinal kanama, kanda şeker miktarının yüksel olması, idrarda şeker bulunması, kanda bulunan potasyum iyonlarının yüksek miktarda olması, ateş basması ve terleme, burun kanaması, meme büyümeleri (kadınlarda ve erkeklerde), kalın bağırsak iltihabı

  Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den daha seyrek görülen yan etkiler

 • Kanda lökosit miktarının azalması, derideki kılcal damar kanamaları veya kanın damarlardan çıkarak deriye girmesi, cilt içindeki kanamalar, kansızlık, kanda akyuvar sayısının azalması, kemik-kemik iliği azalması, kılcal damarlarda pıhtılaşma sonucun oluşan hastalık ve trombosit sayısının azalması
 • • Tenesmus (bağırsak ve mesanenin acilen boşaltılması gereksinimi) ve anüste rahatsızlık hissi (Süpozituarlarda)

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen yan etkiler

  • Baş ağrıları, baş dönmesi, denge bozukluğu, depresyon, vertigo ve yorgunluk (halsizlik ve kayıtsızlık da dahil olmak üzere).

 • Kulak çınlaması, duyma problemleri
 • Ülseratif kolit ve bölgesel ileum (bağırsağın bir bölgesi) iltihabı.
 • ENDOL Nasıl Kullanılır?

  ENDOL’u daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız durumlarda, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Kullanacağınız miktar, durumunuza göre değişecektir.

  Doz:

  Olağan yetişkin dozu, günde bir veya iki kez rektuma yerleştirilen bir supozituardır. Bir tanesi yatmadan önce ve eğer bir diğeri gerekliyse, o da sabah kullanılmalıdır.

  Supozituarlar ağızdan alınmamalıdır.

  Rektuma (anüs) yerleştirilir. Kullanmadan önce (gerekliyse) barsaklarınız boşaltın. Supozituarı folyosundan çıkarın ve dizleriniz kırık şekilde sırt üstü veya yan olarak uzanın, supozituarın önce sivri ucunu anüsten itin. Yaklaşık bir dakika süreyle sabit uzanın ve daha sonra ellerinizi yıkayın. Supozituar yerinde kalmalı ve tamamen çözünmelidir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  ENDOL, advers reaksiyonlara daha meyilli daha yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için yeterli veri bulunmamaktadır.

  Eğer ENDOL ’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ENDOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ENDOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  ENDOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  ENDOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ENDOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz devam etmenizi söylediği sürece ENDOL’u almaya devam edin. Doktorunuzun tavsiyesi dışında kullanmayı bırakmanız tehlikeli olabilir.

  ENDOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ENDOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • İndometazine veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa (örneğin solunum güçlüğü, kurdeşen görünümlü deri döküntüsü veya burun akıntısı yaşadıysanız) veya aspirine ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığınız varsa. Bileşenlerin tam listesi bölüm 6 detaylı bilgi kısmında verilmiştir,

 • Peptik ülseriniz (midenizde veya on iki parmak barsağınızda) veya midenizde kanama varsa ya da iki peptik ülser, mide kanaması veya perforasyon (delinme) geçirdiyseniz.
 • Anüsünüzde ağrı, kanama ve bazen mukus ve/veya irin akıntısına neden olan, rektum iltihabı sorunu yaşıyorsanız.
 • • Kaşınma, kurdeşen, hırıltı veya yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ya da yutma veya nefes almadan güçlüğün eşlik ettiği, burunda polip (burnunuzda gelişen yumuşak etli şişkinlikler) sorunu yaşıyorsanız.

 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz.
 • Koroner arter by-pass greft cerrahisinde, ameliyat sonrası ağrı tedavisinde
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği
 • Şiddetli böbrek yetmezliği
 • Ciddi kalp yetmezliği
 • Mide kanaması, beyin kanaması ve diğer kanama bozuklukları
 • Daha önce NSAİİ’lerle ilişkili mide kanaması ve delinmesi öyküsünde
 • ENDOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Epileptikseniz (sara hastalığınız varsa),
 • Parkinson hastalığınız varsa,
 • Psikiyatrik probleminiz varsa,
 • • Kalp rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz veya el, yüz veya bacaklarda şişmeye (sıvı tutulmasına) yatkınlığınız varsa,

 • Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise
 • Daha önce inme geçirmişseniz.
 • Daha önce mide-barsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme (perforasyon) geçirdiyseniz
 • Daha önce mide barsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir hastaysanız karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu durumda doktorunuza danışınız)
 • Yaşlı hastalarda bu tür ağrı, ateş ve iltihap giderici ilaçların kullanımından sonra özellikle mide ve barsakta belirli koşullar altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık görülmektedir, bu nedenle yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi gerekmektedir.
 • Mide-barsak sisteminizde kanama, ülser veya delinme riskiniz yüksek ise veya düşük dozda aspirin ya da bu riskleri artıracak başka bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz size bazı koruyucu ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri gibi) reçete edebilir.
 • • İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz.

  • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

  • Eğer kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili sorununuz varsa 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

 • Büyük ameliyatların hemen sonrasında ve her türlü ameliyat öncesinde
 • Astım atakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altı doku ödemi (Quincke ödemi), ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcı solunum rahatsızlığı olan hastalarda
 • Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin oluşumundaki kalıtsal bir metabolizma bozukluğu olan porfiri varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır,
 • • Sebebi bilinmeyen ve bağışıklık sistemin bozuk çalışması sonucu cilt, eklem ve çeşitli organların bağ dokusunda ortaya çıkan sistemik lupus eritrematozus ve /veya karma bağ dokusu hastalıklarınız varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

 • Görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Kan testi yaptırırsanız, doktorunuzun ENDOL kullandığınızı bildiğinden emin olun.

  Kalp krizi veya felç riski

  ENDOL gibi ilaçlar, artmış kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya felç riskiyle ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlarda ve uzatılmış tedavilerde her tür risk olasıdır. Tavsiye edilen dozu veya tedavinin süresini aşmayın. Bu koşullar açısından risk altında olabilirsiniz (örneğin yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), doktorunuzla veya eczacınızla tedaviniz hakkında konuşmalısınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ENDOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ENDOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ENDOL hamile kalmanızı zorlaştırabilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Gebeliğin son üç ayında ENDOL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Emziren annelerde ENDOL’un kullanılması önerilmez. İndometazin anne sütüne geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  ENDOL; bazı kişilerde baş ağrılarına, baş dönmesine, sersemliğe ve görme bozukluklarına neden olabilir. Bunları yaşarsanız, dikkat gerektiren faaliyetlerde bulunmaktan kaçının.

  ENDOL Etken Maddesi Nedir?

  ENDOL ’un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Aspirin veya benzer ilaçlar
 • Diflunisal dahil diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar
 • Kanı incelten antikoagülanlar (Varfarin gibi)
 • Probenesid adı verilen gut ilacı
 • Kanser, ağır cilt hastalığı ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat
 • Yeni bir organ veya kemik iliği naklini vücudun reddetmesini önlemek ve ciddi cilt hastalığını ve romatoid artriti tedavi eden bir ilaç olan siklosporin
 • Mental rahatsızlıkların tedavisi için lityum
 • Diüretikler (yüksek tansiyon hastalığında kullanılan idrar miktarını arttıran ilaçlar)
 • • Konjestif kalp yetmezliği ve belirli kalp ritmi değişikliklerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar olan, digoksin gibi kardiyak glikozitler

 • Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar (alfa adrenerjik blokör ajanlar, ACE inhibitörleri, betaadrenerjik blokör ajanlar, diüretikler, hidralazin veya losartan (anjiyotensin II reseptör antagonisti) gibi).
 • • Genellikle reçetesiz satılan soğuk algınlığı giderici preparatlarda mevcut

  fenilpropanolamin adı verilen nazal dekonjestan

 • Anti-inflamatuar ve replasman tedavileri de içeren kortikosteroid ilaçlar (kortizon benzeri ilaçlar)
 • Hamileliğin sonlandırılması için acil durumda kullanılan mifepriston
 • Kinolon antibiyotiklerden antibiyotik (siprofloksasin, ofloksasin gibi ilaçlar)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ENDOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın