Emend Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

EMEND nedir ve ne için kullanılır?

• EMEND kemoterapiye (kanser tedavisine) bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır. Bu amaçla kullanıldığında EMEND her zaman DİĞER İLAÇLAR ile birlikte kullanılır.

• EMEND halihazırdaki bulantı ve kusmanızı tedavi etmek için kullanılmaz.

• EMEND 3 günlük tedavi paketinde 3 kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. 3 kapsülden biri 125 mg (pembe-beyaz renkli), diğer ikisi 80 mg (beyaz renkli) aprepitant içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EMEND’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 100 hastanın 1’i ila 10’u arasındaki kişide görülebilir.

Yaygın olmayan : 1.000 hastanın 1’i ila 10’u arasındaki kişi sayısında görülebilir.

Seyrek: 10.000 hastanın 1’i ila 10’u arasındaki kişi sayısında görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• geğirme

• kabızlık

• ishal

• sindirim güçlüğü

• baş dönmesi

• baş ağrısı

• halsizlik

• yorgunluk

• iştah kaybı

• hıçkırık

• karaciğer enzimlerinde yükselme

Yaygın olmayan:

• anormal rüya görme

• düşünmede zorluk

• güçsüzlük

• uyuklama

• sivilce

• deride yağlanma

• döküntü

• kaşıntı

• deride güneşe karşı hassasiyet

• deride yaralar

• aşırı terleme

• endişe hali

• öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması)

• oryantasyon bozukluğu (kişinin çevreye uyum ve alışma yeteneği bozukluğu)

• bakteriyel enfeksiyon

• mantar enfeksiyonu

• mide ülseri (mide ekşimesi ve ağırlık hissi, ağıza ekşi su tadı gelmesi)

• bulantı

• kusma

• mide ekşimesi

• tat almada bozukluk

• mide ağrısı

• şişlik

• şiddetli kabızlık

• ağız kuruluğu

• ince ve kalın bağırsakta iltihaplanma (enflamasyon)

• gaz çıkarma

• ağızda yaralar

• idrarda kan

• artmış ağrılı ve yanma hissi ile idrara çıkma

• normalden daha çok idrara çıkma

• göğüste rahatsızlık hissi

• şişme (deride kabarma)

• iyi hissetmeme

• üşüme

• yürüme şeklinde değişiklik

• yüzde kızarma

• sıcak basması

• öksürük

• boğazın gerisinde mukus (akıntı)

• boğaz tahrişi

• hapşırma

• boğaz ağrısı

• gözlerde sulanma ve kaşıntı

• kulak çınlaması

• kaslarda kramp ve ağrı

• kaslarda güçsüzlük

• aşırı susama

• kilo alma veya kilo kaybı

• kan şekerinin yükselmesi

• kalp atışında yavaşlama

• hızlı veya düzensiz kalp atımı

• kalp veya kan damarları hastalığı

• ateş ile yüksek enfeksiyon riski

• kanda kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin azalması

• kanda düşük sodyum değerleri

Aşağıda bir kez gerçekleşen vakalar bildirilmiştir:

• Stevens Johnson sendromu (nadir görülen ciddi deri reaksiyonu)

• anjiyoödem (yutma veya nefes almada güçlüğe neden olan yüz, dudak, ağız, dil veya boğazda şişme)

• şiddetli kabızlık, ince bağırsağın yeterli çalışmaması (bağırsak tıkanması)

• kurdeşen (ürtiker)

Pazarlama sonrası bildirilen, sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

• nefes alma ve yutma güçlüğüne neden olabilen; kurdeşen, döküntü ve kaşıntıyı içerebilen ve bazen de ciddi olabilen alerjik reaksiyonlar. Herhangi bir alerjik reaksiyonunuz mevcutsa, EMEND almayı durdurun ve derhal doktorunuzu arayınız.

EMEND Nasıl Kullanılır?

EMEND’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

Önerilen EMEND dozu:

• Kemoterapi tedavisine başlamadan 1 saat önce ağızdan alınan bir 125 mg kapsül (pembe/beyaz renkte),

ve

• Kemoterapi tedavinizi takip eden 2 gün boyunca her sabah bir 80 mg kapsüldür (beyaz renkte).

• EMEND kapsül bütün halinde bir bardak su ile yutulmalıdır.

• EMEND aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

• Halihazırda bulantı ve kusmanız varsa EMEND kullanmaya başlamayınız. Ne yapmanız gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşından küçük hastalara EMEND vermeyiniz.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyalize giren son evre böbrek hastalığı olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Hafif-orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer EMEND’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EMEND

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

EMEND’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile konuşunuz.

EMEND Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

EMEND Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EMEND Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Veri bulunmamaktadır.

EMEND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMEND Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Aprepitant veya EMEND’in içindeki maddelerden herhangi, birine karşı alerjiniz varsa

• Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız EMEND kullanmayınız:

• Pimozid (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

• Terfenadin ve astemizol (saman nezlesi ve diğer alerjik durumların tedavisinde kullanılır)

• Sisaprid (hazımsızlık problemlerinin tedavisinde kullanılır)

Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza bilgi veriniz, doktorunuz EMEND kullanmaya başlamadan önce tedavinizi değiştirebilir.

EMEND Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer problemleriniz var ise,

EMEND, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

EMEND İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

EMEND İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kesin gerekli olmadıkça EMEND’i gebelik döneminde kullanmamalısınız. EMEND almadan önce doktorunuza gebe olup olmadığınızı veya anne olmayı planlayıp planlamadığınızı söylemeniz önemlidir.

Doğum kontrol ilaçları (doğum kontrol hapları, deri yamaları, aşılama ve hormon içeren bazı rahim içi araçlar) gerektiği kadar iyi etki göstermeyebilir; EMEND tedavisi sırasında ve EMEND kullandıktan sonra 2 aya kadar başka bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMEND’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; dolayısıyla EMEND tedavisi sırasında emzirme önerilmez. EMEND alırken doktorunuza emzirip emzirmediğinizi veya emzirmeyi planlayıp planlamadığınızı söylemeniz önemlidir.

Araç ve makina kullanımı

EMEND tedavisi sonrasında bazı hastalarda sersemlik hissi ve uyku hali oluştuğu dikkate alınmalıdır. EMEND tedavisi sonrasında sersemlik hissi veya uyku hali hissederseniz araç ve makine kullanımından kaçınınız (Olası yan etkiler bölümüne bakınız).

EMEND Etken Maddesi Nedir?

Sükroz: Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

EMEND tedavisi sırasında ve sonrasında, diğer ilaçları etkileyebilir. EMEND pimozid, terfenadin, astemizol ve sisaprid gibi bazı ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da doz ayarlaması yapılması gerekebilir (Bkz EMEND’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız).

EMEND diğer ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır.

EMEND aşağıda belirtilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EMEND’in veya diğer ilaçların etkisi değişebilir:

• siklosporin, takrolimus, sirolimus ve everolimus (bağışıklık sistem baskılayıcıları)

• alfentanil ve fentanil (ağrı tedavisinde kullanılır)

• kinidin (düzensiz kalp atışları tedavisinde kullanılır)

• irinotekan (kanser tedavisinde kullanılır)

• ergotamin ve diergotamin gibi ergot alkaloit türevleri içeren ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır)

• varfarin (kan sulandırıcı; kan tetkiklerinin yapılması gerekebilir)

• doğum kontrol ilaçları (gerektiği kadar iyi etki göstermeyebilir. EMEND tedavisi sırasında ve EMEND kullandıktan sonra 2 aya kadar başka bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır)

• rifampin, klaritromisin, telitromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler)

• fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır)

• karbamazepin (depresyon ve epilepsi tedavisinde kullanılır)

• midazolam, triazolam ve fenobarbital (sakinlik yaratmak ve uykuya yardımcı olmak için kullanılır)

• St. John’s Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaç)

• proteaz inhibitörleri (HIV enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

• ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol ve posakonazol, (mantar hastalıklarına karşı etkili)

• nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)

• kortikosteroidler (deksametazon ve metilprednizolon gibi)

• anti-anksiyete ilaçları (alprazolam gibi)

• tolbutamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EMEND prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın