Ebafit İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

EBAFIT nedir ve ne için kullanılır?

EBAFİT, film tablet formunda olup 20 mg ebastin etkin maddesini içerir. Ebastin sedatif (sakinleştirici) etkisi olmayan, seçici, uzun etkili ikinci kuşak bir antihistaminiktir (alerjik hastalıklara karşı etkili).

EBAFİT, beyaz, dairesel, bikonveks film tabletler şeklinde 10, 20 ve 30 film tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

EBAFİT, saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit) ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri giderir.

2 yaşın üzerindeki hastalarda,

Alerjik konjonktivit (gözlerde kaşıntı ve sulanma),

Kronik alerjik rinit (tüm yıl süren alerjik nezle),

Mevsimlere bağlı aleıjik rinit (saman nezlesi),

İdiyopatik kronik ürtiker (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen; deride şişme, kızanklık ve kaşıntı) ve

Alerjik dermatitin (aleıjik egzema) belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EBAFIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EBAFIT’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde,

• Çarpıntı

• Kalp atımının hızlanması Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EBAFİT’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer fonksiyon testinde anormallik

• Yutak iltihabı

• Kadınlarda adet düzensizlikleri

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• Hazımsızlık

• Kann ağnsı

• Nezle

• Burun mukozasında kuruluk

• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

• Burun kanaması

• Halsizlik

• Kaşıntı

• Uyku hali

• Baş ağrısı

• Kızarıklık

• Hissizlik

• Sinirlilik

• İshal

Bunlar EBAFİT’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

EBAFIT Nasıl Kullanılır?

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde:

EBAFİT 20 mg Film Tablet için önerilen günlük doz bir tablettir (20 mg ebastin).

EBAFİT sadece ağızdan kullanım içindir.

Aç veya tok kamına alınabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde kullanılan doz kullanılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 10 mg doz aşılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer EBAFİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EBAFIT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

EBAFİT ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EBAFIT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EBAFIT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktomnuz size söylemeden EBAFİT ile tedavinizi sonlandırmayınız. EBAFİT almayı sonlandırırsanız, tedavinizin yararları giderek azalacaktır.

EBAFIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EBAFIT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Ebastin veya EBAFİT’in yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda

EBAFIT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Kalp hastalığı öykünüz varsa,

• Çarpıntınız varsa,

• Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (Torsades de Pointes) riski varsa,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Steroid tedavisi alıyorsanız,

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

EBAFIT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

EBAFİT, aç veya tok karnına alınabilir. Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EBAFİT’in gebelik sırasındaki kullanımının güvenirliği belirlenmemiştir. Gebelikte sadece açık şekilde ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EBAFİT’in emzirme dönemimde kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Ebastinin 30 mg dozda bile araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermemiştir. Önerilen terapötik dozlarda psikomotor fonksiyon üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.

EBAFIT Etken Maddesi Nedir?

EBAFİT her bir film tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Ketokonazol, itrakonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Makrolid antibiyotikler (Örn. eritromisin, troleandomisin, klaritromisin ve josamisin) kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacınıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EBAFIT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın