Duxalta Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

DUXALTA nedir ve ne için kullanılır?

DUXALTA, opak açık yeşil gövdeli ve opak lacivert kapaklı, “1” büyüklüğünde, sert jelatin kapsüllerin içinde beyaz renkli pelletlerdir. DUXALTA, 28 kapsüllük Al/PVC-PVDC blisterler ambalajlarda kullanıma sunulur.

DUXALTA duloksetin etkin maddesini içeren bir ilaçtır. DUXALTA sinir sistemindeki serotonin ve noradrenalin seviyelerini artırır.

DUXALTA size (yetişkinlere),

 • Depresyon
 • Diyabete bağlı nöropatik ağn (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağrı bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibi kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağn hissine neden olabilir.),
 • Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir.),
 • Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağn ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.),
 • Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağn, devamlı hissedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.)
 • diye adlandınlan hastalıklann tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.

  DUXALTA, depresyonu veya anksiyetesi olan kişilerin çoğunda iki hafta içinde etkisini göstermeye başlar, ancak kendinizi daha iyi hissedene kadar geçen bu süre 2-4 hafta kadar da olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size DUXALTA vermeye devam edebilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DUXALTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın

 • Baş ağrısı, uykulu hissetme
 • Bulantı, ağız kuruluğu
 • Yaygın:

 • İştahsızlık
 • Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorluğu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme
 • Baş dönmesi, uyuşukluk (letarji), titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma
 • • Görme bulanıklığı
 • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi
 • Kan basıncında artış, ateş basması
 • Esnemede artış
 • Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma
 • Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
 • Kas ağrısı, kas kasılması
 • Ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma
 • Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
 • Düşme (çoğunlukla yaşlı hastalarda), yorgunluk
 • Kilo kaybı
 • Duloksetin ile tedavi edilen depresyonu olan 18 yaş altı çocuk ve ergenler ilacı ilk almaya başladıklarında biraz kilo kaybı yaşamışlardır. Tedaviye başladıktan 6 ay sonra kendi yaş ve cinsiyet grubundaki diğer çocukları ve ergenleri ile aynı kiloya ulaşmışlardır.

  Yaygın olmayan:

 • Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
 • İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığı hissetmek, motivasyon kaybı
 • Kaslarda ani kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde duramama, sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu,
 • Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri
 • Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı
 • Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon),
 • Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve veya ayak parmaklarında üşüme
 • Boğazda sıkışma, burun kanaması
 • Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme, yutkunmada zorluk
 • Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı
 • Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış
 • Adale sertliği, adale seyirmesi
 • Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkma isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma
 • Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklarda anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu, testislerde veya testis torbalarında ağrı
 • Göğüs ağrısı, üşüme, susama hissi, titreme, ateş basması, yürüyüş tarzında anormallik
 • Kilo alma
 • DUXALTA karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker (hiperglisemi) veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.
 • Seyrek:

 • Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar,
 • Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma
 • Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, belirtileri: baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme, kendini iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretik hormonun yetersiz salımmı sendromu (SIADH),
 • İntihar davranışı, mani (aşın aktivite, yanşma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık,
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler
 • Göz içi basıncının artması (glokom);
 • Yüksek tansiyona bağlı kriz (hipertansif kriz)
 • Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu
 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sanlık),
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar),
 • Çene kaslannda kasılma,
 • • Anormal idrar kokusu
 • Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi
 • DUXALTA Nasıl Kullanılır?

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun veya ezacınızın önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Depresyon, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji ve kronik ağrının tedavisi için:

  Önerilen DUXALTA dozu günde bir kez 60 mg’dır.

  Genel anksiyete bozukluğunun tedavisi için:

  DUXALTA’mn alışılagelmiş başlangıç dozu günde bir kere 30 mg’dır. Hastaların çoğunluğu daha sonra günde bir kez 60 mg dozu ile tedavisine devam eder, ancak doktorunuz size sizin için en uygun olan dozu reçete edecektir. Sizin DUXALTA’ya vermiş olduğunuz yanıta göre, doz günde 120 mg’a kadar ayarlanabilir.

  DUXALTA’nın etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.

  Uygulama şekli:

  DUXALTA ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

  DUXALTA almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

  DUXALTA’yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan DUXALTA kullanmayı bırakmayınız veya dozunuzu değiştirmeyiniz. Eğer tedavi edilmezse durumunuzda iyileşme meydana gelmeyebilir, tedavisi daha ciddi ve daha zor bir hale gelebilir.

  Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanım:

  DUXALTA’mn normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  DUXALTA son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağır böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klerensi <30 mL/dakika) hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  DUXALTA herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer DUXALTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DUXALTA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullanmaları gerekenden daha fazla DUXALTA kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: uyuklama, koma, serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve kalp çarpıntısı.

  DUXALTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DUXALTA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DUXALTA kullanmayınız.

  DUXALTA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DUXALTA kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir. DUXALTA’yı aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görülebilir;

  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi veya elektrik şokuna benzer hisler (özellikle başınızda), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşın terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sizin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksınız.

  DUXALTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DUXALTA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Duloksetin veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız),
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin ve enoksasin kullanıyorsanız,
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Kontrol altında olmayan dar açılı glokomunuz (ani göz içi basınç artışıyla şiddetli ağrı ve görme bozukluğu) varsa
 • Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz DUXALTA alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

  DUXALTA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdakiler DUXALTA’nm size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa DUXALTA’yı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

  Eğer,

 • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız,
 • ■ Böbrek hastalığınız varsa,
 • Daha önce nöbet geçirmişseniz
 • Taşkınlık (mani)durumunuz varsa
 • Bipolar bozukluktan (iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalık) muzdarip iseniz,
 • Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa,
 • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa,
 • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)
 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • İstenmeyen veya acı veren huzursuzluk ve oturup kalkmada yetersizlikle karakterize akatiziniz varsa
 • DUXALTA huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

  İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

  Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

  Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

 • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa
 • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.
 • Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veya olursa bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  DUXALTA’nm normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını da bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DUXALTA önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya DUXALTA reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DUXALTA kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. DUXALTA’nın bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DUXALTA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DUXALTA aç veya tok kamına kullanılabilir. DUXALTA ile tedavi olurken alkol alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DUXALTA’yı potansiyel yararları ve doğmamış çocuğunuz için oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanabilirsiniz. Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde DUXALTA kullanmayınız.

  Doktorunuzun DUXALTA kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (S SRİ grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanm kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak adlandırılan ciddi bir dummun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz ile derhal temasa geçiniz.

  Eğer DUXALTA’yı hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslar, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DUXALTA kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  DUXALTA kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir.

  DUXALTA’nm sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

  DUXALTA Etken Maddesi Nedir?

  DUXALTA şeker kürecikleri içerir. Şeker kürecikleri, sukroz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  DUXALTA, izopropil alkol içerir. Bu dozda, izopropil alkole bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DUXALTA’nm etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  Diyabetik nöropatik ağrı, fıbromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

  Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte DUXALTA kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

  Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Monoamirı oksidaz inhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) DUXALTA kullanmamalısınız. MAOİ’lerin örnekleri bir antidepresan olan moklobemid ve bir antibiyotik olan linezolidi içermektedir. DUXALTA da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. DUXALTA kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçlann kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce DUXALTA kullanmayı kesmeniz gerekir.

  Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fenobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar. Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRTlar (paroksetin ve fluoksetin gibi), SNRI’lar (venlafaksin gibi), trisiklik antidepresanlar (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve MAOİ’ler (moklobemid ve linezolid gibi) örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DUXALTA ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

  Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar. Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

  Fluvoksamin gibi CYP1A2 inhibitörleri: DUXALTA fluvoksamin gibi CYPlA2’nin inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

  CYP1A2 indükleyiciler: Sigara kullanımı duloksetin metabolizmasında rol alan CYP1A2 enziminin aktivitesinin artmasına neden olur. Bu nedenle sigara içenlerde içmeyenlere oranla plazmada %50 daha düşük duloksetin konsantrasyonları gösterilmiştir.

  DUXALTA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın