Deposilin 6.3.3 Nedir? Prospektüsü ve Yan Etkileri Nelerdir?

Deposilin, beyaz veya krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

Her bir flakon 600.000 IU benzatin penisilin G, 300.000 IU prokain penisilin G ve 300.000 IU sodyum penisilin G içermektedir.

Deposilin İlaç Uygulaması

İçindekiler

 1. Deposilin Ne İçin Kullanılır?
 2. Deposilin Nasıl Kullanılır?
 3. Deposilin Güncel Fiyat Listesi
 4. Deposilin İçin Yaş Sınırı
 5. Deposilin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 6. Deposilin Kullanıcı Yorumları
 7. Deposilin Prospektüsü

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Deposilin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 • Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet
 • Larinks ödemi (gırtlakta şişme)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalleseyreden barsak iltihabı)
 • Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

 • Döküntü, ürtiker (kurdeşen)
 • Bulantı, kusma
 • Eozinofıli (Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)
 • Sifılizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi. Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.
 • Yorgunluk, ateş

Bilinmeyen Yan Etkileri

Bilinmeyen yan etkileri için sayfamızdaki Deposilin 6.3.3 Prospektüsünü okuyarak daha geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz.

Deposilin Ne İçin Kullanılır?

 • Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Erizipel (cilt üzerinde iltihaplı kızarıklıklar gösteren ateşli bir hastalıktır), kızıl (ateş ve döküntü ile seyreden bir hastalık)
 • Hafif ve orta şiddetteki akciğer iltihabı (pnömoni) ve orta kulak iltihabı

Deposilin 6.3.3 frengi, bel soğukluğu, yavvs (tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı) gibi zührevi hastalıkların tedavisinde kullanılmaz. Bu hastalıklarda Deposilin’in bir başka formu kullanılmaktadır.

Deposilin Nasıl Kullanılır?

Deposilin’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz, Deposilin flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. Deposilin kas içine (İM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

Deposilin Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.202235,8835,88
19.02.202225,5325,53
20.2.202118,6218,62
19.02.202015,5415,54
19.02.201913,8713,87
31.5.201811,2511,25
19.02.201810,9910,99
20.02.20179,569,56
23.02.20168,658,65
22.02.20168,658,65
04.09.20158,258,25
01.06.20157,947,94
11.04.20157,797,79
10.04.20157,79
Deposilin 6.3.3 Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Değişik Yaş Grupları

Her yaş grubu için doktorunuz hastalığın durumuna göre dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Deposilin İçin Yaş Sınırı

Penisilin G benzatin ile yapılan klinik çalışmalar, yaşlı hastaların genç hastalara göre farklı yanıt verip vermediğini değerlendirme açısından yeterli sayıda 65 yaş ve üzeri hasta içermemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda Deposilin kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer Deposilin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz Deposilin’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.

Deposilin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Deposilin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız, bakteriler ilaca karşı dirençli hale gelebilir, hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

Deposilin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,
 • Prokain maddesine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

Deposilin kullanmamalısınız.

Deposilin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz
 • Astımınız varsa

Deposilin kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.

Deposilin kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız.

 • Deposilin dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.

person holding injection

Deposilin atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli tarafından uygulanması gerekmektedir. Deposilin’İ kendi kendinize uygulamayınız.

Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

Uzun süre Deposilin kullanıldığında, Deposilin’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer Deposilin kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.

Deposilin bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce Deposilin kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deposilin’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında Deposilin kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deposilin anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

Deposilin Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 1 mmol’den {23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Deposilin kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

 • Deposilin tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.
 • Deposilin probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında Deposilin’in etki süresi uzamaktadır.
 • Deposilin ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.
 • Deposilin, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metotreksat zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Deposilin 6.3.3 Kullanıcı Yorumları

Bademcik iltihaplanmam sonucunda doktorumun bana yazdığı o ilaç.İnanılmaz bir acıyı da beraberinde getiriyor.

Kullanıcı Yorumu

Tek dozuyla beraber bir ay koruma sağlayacağını söyledi doktorum.Anlık sızı dışında bir acı hissetmedim.

Kullanıcı Yorumu

Enjeksiyondan sonra ateşimin çıkabileceğini söylediler.Benim için acı sürekli değişti.Bazen bir iki saate acısı geçiyordu bazen bir hafta boyunca ağrının devamı söz konusu oldu.

Kullanıcı Yorumu

Deposilini aldığım süreçte ilk 15 dakika baş dönmesi yapıyor.Zaten hemşireler vurulduktan sonra 15-20 dakika hastaneden çıkartmıyorlar.

Kullanıcı Yorumu

Deposilin 6.3.3 Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın