Daizyn Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DAIZYN nedir ve ne için kullanılır?

DAİZYN; 2 ml renksiz çözelti içeren amber renkli cam ampul içerisinde kas içine/dama uygulanan aleıjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

Her bir ampul 2 mİ’de 45.5 mg feniramin maleat içerir. 5 ampullük ambalajlar h kullanıma sunulmuştur.

DAİZYN; akıntılı mukoza iltihabında ve sulanan egzamalarda sıvı sızıntısını «yaltmal kurdeşen, ani aşın duyarlılık reaksiyonlan ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan ş tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DAIZYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DAİZYN’i kullanmayı durdurunuz ve DE1 doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik (anaflaktik) şok

• Kan basıncının düşmesi

• Kalp atım sayısının artması

• Kalpte ritim bozukluğu (ekstra sistol)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut İse, sizin DAİZYN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıjsa gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz viya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çarpıntı

• Seri ani kasılmalar

• Bronş salgılarının yoğunluğunda artış

• Sinir iltihabı (nevrit)

• Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı

• Işığa duyarlılık

• Ağız ve boğazda kuruluk

• Aşın terleme

• Baş ağnsı, baş dönmesi

• Sakinleşme, uyku hali

• Koordinasyon bozukluğu

• Yorgunluk, sersemlik

• Aşın duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik

• Titreme

• Uykusuzluk

• Aşın mutlu hissetme (öfori)

•Karıncalanma

• Bulanık görme, çift görme

• Kulak çınlaması

• Burun tıkanıklığı

Bunlar DAİZYN’in hafif yan etkileridir.

DAIZYN Nasıl Kullanılır?

Hastalığınızın durumuna göre günde 1-2 defa 1/2-1 ampul kullanılır.

Tek bir dozun etki süresi 4-8 saattir. Tedaviye akut belirtiler geçinceye kadar edilmelidir.

devam

DAİZYN yavaş yavaş (dakikada 1 ml) damar içine veya adale içine verilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda Kullanımı

6 ay 3 yaşındaki çocuklara kas içi (IM) yoldan 1-2 defa 0.4-1 ml, 4 yaşından çocuklara günde 1-2 defa 0.8-2 ml uygulanır.

tibaren

Yaşlılarda Kullanımı

60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer DAIZYN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DAIZYN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DAIZYN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DAIZYN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız, doktoıjunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DAİZYN ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler DAİZYN tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DAIZYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAIZYN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer:

• Feniramine karşı aşın duyarlılığınız var ise,

• Hamileliğinizin özellikle ilk 3 ayında iseniz, ya da emziriyorsanız,

• Hasta yeni doğmuş ya da erken doğmuş ise,

• Astım dahil alt solunum yollan hastalıklarınız var ise,

• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.

1/5

•içine

dinde

t: için, işliğin

• İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında iıkanma, tiroid hormonu yüksekliği gibi hastalıklarınız var ise,

• 60 yaşında veya üzerinde iseniz,

• Kalp-damar hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz var ise,

• Bu ilacm kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar a< ılı göz tansiyonunda, göz içi basıncınızın yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz fuzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse] lütfen doktorunuza danışınız.

DAIZYN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz DAİZYN tedavisinin faydalan, risklerinden daha ağır basıyorsa bu il uygulayacaktır.

acı

size

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, DAİZYN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DAİZYN kullanıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

DAIZYN Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içermektedir. Bu sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

dozda

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn. güçlü yatıştıncılar (tranklizanlar), uyku vericiler (hipnotikler), sakinleştiriciler (sedatifler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağn kesiciler (opioid analjezikler),

• Ruhsal bozukluklann tedavisinde kullanılan ilaçların (nöroleptikler),

• Monoamin oksıdaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçların ve alkolün etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DAIZYN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın