Cyclo Progynova Nedir ve Hakkında Tüm Sorular İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Cyclo Progynova nedir ve ne için kullanılır?

cyclo progynova neden kullanılır

 • Cyclo Progynova ambalajında, her biri 2 mg estradiol valerat içeren 11 beyaz renkli draje; ve her biri 2 mg estradiol valerat ve 0.5 mg norgestrel içeren 10 açık kahverengi draje olmak üzere toplam 21 draje bulunur.
 • Cyclo Progynova östrojen ve progesteron hormonlarını içermektedir. Östrojen ve progesteronlar rahim üzerine etkileri ile adet döngüsünün meydana gelmesini sağlarlar.
 • Cyclo Progynova, rahmi alınmamış kadınlarda doğal menopoz ve hormon eksikliği, üreme organlannın alınması veya yumurtalık yetmezliğine bağlı östrojen eksikliğinin belirti ve bulguları için hormon replasman tedavisi (HRT; kadında eksilen hormonları menopoz öncesi dönemdeki seviyeye getirmek amaçlı bir tedavi) sağlar.

cyclo progynova kullanırken adet olunurmu

cyclo progynova kullanırken hamile kalınırmı

cyclo progynova fiyat

cyclo progynova adetin kacinci gunu baslanir

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cyclo Progynova’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Hormon replasman tedavisi kullanımı ile ilişkili en ciddi istenmeyen etkiler ‘Cyclo Progynova’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümünde belirtilmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Cyclo Progynova’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Solunum ya da yutkunma güçlüğü, yüzde, ekstremitelerde, gözlerde, dudaklarda ve/veya dilde şişme gibi alleıjik reaksiyon belirtileri
 • Döküntü
 • Kaşınü
 • Ciltte sertliklerin görüldüğü eritema nodozum
 • Kurdeşen

 

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cyclo Progynova’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Hormon replasman tedavisi kullanıcılarında (pazarlama-sonrası veriler) bildirilmiş ancak Cyclo Progynova ile ilişkisi ne kanıtlanmış, ne de reddedilmiş diğer istenmeyen etkiler aşağıdadır:

Olası yan etkiler, görülme sıklıklanna göre de aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan(> 1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000), klinik çalışmalarda elde edilen verilere dayanmaktadır.

Yaygın:

 

 • Kiloda artış veya kiloda azalma
 • Baş ağnsı
 • Kann ağnsı
 • Bulantı
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Lekelenme dahil döl yatağı/vajinal kanama (kanama düzensizlikleri genellikle tedavinin sürmesi ile ortadan kalkar)

 

Yaygın olmayan:

 

 • Depresif duygu durumu
 • Ödem
 • Baş dönmesi
 • Görme bozuklukları
 • Hazımsızlık
 • Çarpıntı
 • Bacak ve kollarda oluşan ağnlı şişliklerle seyreden döküntülü hastalık (eritema nodozum)
 • Kurdeşen
 • Meme ağnsı, memede hassasiyet

 

Seyrek:

 

 • Kaygı
 • Korku
 • Cinsel istekte azalma
 • Cinsel istekte artış
 • Migren
 • Kontakt lense toleranssızlık
 • Şişkinlik
 • Kusma
 • Kıllanma
 • Akne
 • Adale krampları
 • Ağnlı adet görme
 • Vajinal salgıda değişiklikler
 • Adet öncesi gerginlik
 • Memede büyüme
 • Yorgunluk

 

Östrojen / progesteron hormon tedavisi ile ilişkisi olan diğer istenmeyen etkiler de bildirilmiştir:

İyi ve kötü huylu östrojen bağımlı tümör metastazları (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlanyla başka bölgelere sıçramasıdır), ör. meme ve endometriyum (rahim içi) kanseri

Venöz tromboemboli, ör. bacaklarınızda (derin ven trombozu) ya da kamınızın alt kısmında (pelvik venöz tromboz) ve akciğerlerinizde (pulmoner embolizm) pıhtı oluşumu varsa, hormon replasman tedavisi kullananlarda kullanmayanlara göre daha sıktır. Detaylı açıklama için bakınız ‘Cyclo Progynova’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ’ ve ‘Cyclo Progynova’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp krizi ve inme

Mesane (idrar torbası) hastalığı

Cilt ve cilt altı doku hastalıkları: Hamilelikte yüzde lekelenme (kloazma), ağızda ve vücudun diğer alanlannda su toplaması şeklinde görülen döküntülü hastalık (eritema multiforme), bacak ve kollarda oluşan ağnlı şişliklerle seyreden döküntülü hastalık (eritema nodozum), vasküler purpura (damar kenarlanndaki kaçaklardan meydana gelen kanamalar)

Olası unutkanlık (demans)

Cyclo Progynova Nasıl Kullanılır?

Eğer hala adet görüyorsanız, tedaviye adetin beşinci gününde başlayınız. Adet görmüyorsanız tedaviye herhangi bir zamanda başlayabilirsiniz.

Tedavinin ilk 11 gününde her gün bir tane beyaz draje alınız. İzleyen 10 gün boyunca her gün bir tane açık kahverengi draje alınız. Sonraki 7 gün boyunca draje almayınız.

Tedavinizin ne kadar süreceği doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Her kutu 21 günlük tedavi sağlar. Yeni bir kutu Cyclo Progynova’ya 7 günlük drajesiz dönemi takiben, bir önceki hafta başladığınız gün başlamalısınız.

Kanama, genellikle son draje alındıktan sonraki birkaç gün içinde 7 günlük arada meydana gelmektedir.

Lütfen bu kullanım talimatlanna dikkat edin, aksi takdirde Cyclo Progynova’dan tamamen faydalanamazsınız.

Cyclo Progynova drajeler bütün halde su ile yutulmalıdır. Tercihen günün aynı saatinde alınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı yoktur.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması ihtiyacını gösteren herhangi bir veri yoktur. 65 yaş ve üzerindeki kadınlar için “Cyclo Progynova’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel olarak denenmemiştir. Ciddi karaciğer hastalığı olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel olarak denenmemiştir. Bu hasta grubunda mevcut veriler doz ayarlaması gereği göstermemektedir.

Eğer Cyclo Progynova ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cyclo Progynova

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşın dozdan kaynaklanan hastalık etkilerine dair hiç rapor bulunmamaktadır. Aşın doz bulantı, kusma ve düzensiz kanamaya neden olabilir. Hiçbir özel tedavi gerekli değildir, ancak endişelenirseniz doktorunuza danışmaksınız.

Cyclo Progynova ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cyclo Progynova Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Drajenin unutulduğu fark edildiğinde 24 saatten daha az zaman geçmişse hemen alınmalıdır. Şayet 24 saatten fazla süre geçmiş ise ek draje alınmasına gerek yoktur. Birkaç drajenin alınması unutulursa kanama görülebilir.

Kanama sıklıkla 7 günlük ilaç alınmayan dönem sırasında, son drajenin alınmasını takiben birkaç gün içinde gerçekleşir.

Cyclo Progynova kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Cyclo Progynova Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Aşağıdaki durumlardan herhangi bir geçerli ise Cyclo Progynova’yı kullanmayınız. Bunlardan herhangi biri size uyuyorsa, Cyclo Progynova’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 

 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız
 • Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa
 • Bilinen ya da şüpheli meme kanseriniz varsa
 • Seks hormonlarının etkisi ile ilerleyebilecek, bilinen ya da şüpheli kötü huylu tümörleriniz (maligniteler) varsa (veya geçmişte olduysa)
 • İyi ya da kötü huylu karaciğer tümörünüz varsa (veya geçmişte olduysa)
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa
 • Kalp krizi ve/veya felç geçirdiyşeniz (akut arteriyel tromboembolizm) (veya geçmişte olduysa)
 • Bacaklannızda (derin ven trombozu), akciğerlerinizde (pulmoner embolizm) ya da vücudunuzun başka yerinde pıhtı ya da pıhtı hikayesi (önceden geçirilmiş/oluşmuş) varsa
 • Toplardamar veya atardamarda pıhtı oluşma riskiniz (yüksek venöz veya arteriyel tromboz riski) yüksekse
 • Ciddi trigliserid (kanda bulunan özel bir tip yağ) yüksekliğiniz varsa
 • İlacın içindeki maddelerden birine aleıjiniz varsa
 • Bilinen ya da şüphelenilen östrojene bağlı kötü huylutümörleriniz (endometrium kanseri) varsa
 • Tedavi edilmemiş rahim içi zarı kalınlaşması (endometrial hiperplazi)

 

Bu koşullardan herhangi biri ilacı ilk kullandığınızda başınıza gelirse derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışınız.

Cyclo Progynova Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Doktorunuz, sizinle Cyclo Progynova’nın faydaları ve risklerini tartışacaktır. Doktorunuz, örneğin risk faktörleri kombinasyonu veya çok güçlü bir risk faktörü nedeniyle tromboz geliştirme riskinizin daha yüksek olup olmadığını kontrol edecektir. Risk, faktörlerin kombinasyonu durumunda, iki ayn riskin toplamından daha yüksek olabilir. Eğer risk çok yüksek ise, doktorunuz size HRT reçete etmeyecektir.

Dolaşım bozukluklan ile ilgili yan etkilerin ortaya çıkma riski özellikle 35 yaş üzeri ve sigara içen kadınlarda yüksektir.

Çalışmalar, HRT’nin venöz tromboembolizm (VTE; toplardamarlarda kan pıhtısı oluşumu, bacaklarda ve akciğerlerde pıhtı oluşumu (derin ven trombozu veya pulmoner emboli)) gelişmesine ilişkin bir risk artışı oluşturabileceğini işaret etmektedir. Venöz tromboemboli riski taşıyan kadınlarda HRT tedavisi öncesinde yarar/risk oranı doktorunuz tarafından dikkatle değerlendirecektir.

HRT tedavisinde kullanılan hormonlar ile gerçekleştirilen iki büyük klinik çalışma, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirme riskinin ilk kullanım yılında biraz artabileceğini ortaya koymaktadır. Bu hormonlarla gerçekleştirilen iki büyük klinik çalışmada inme riski %30 40 artmıştır.

Eğer hastanın hipofız bezi ön bölümünde adenom (iyi huylu tümör) varsa, yakın übbi kontrol (prolaktin seviyelerinin periyodik ölçümü dahil) gerekmektedir.

Aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin varlığında HRT kullanılması durumunda, yakın gözlem altında tutulmanız gerekebilir. Doktorunuz size bunlan açıklayabilir. Bu nedenle, bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, Cyclo Progynova kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 

 • Damarlarınızda yüksek tromboz (kan pıhtısı oluşması) riski varsa. Risk, yaş ile artmakta ve aşağıdaki durumlarda daha yüksek olabilmektedir:
 • Sizde veya yakın akrabalannızdan birinin bacaklanndaki (derin ven trombozu) veya akciğerlerindeki (pulmoner embolizm) kan damarlannda tromboz (kan pıhtısı) olmuş ise;
 • Fazla kiloluysanız;
 • Varisli damarlarınız varsa.
 • Cyclo Progynova’yı zaten kullanıyorsanız, doktorunuza herhangi bir beklenen hastaneye yatırılma durumunu veya ameliyatı bildiriniz. Bunun nedeni derin ven trombozu görülme riskinin ameliyat, ciddi yaralanma veya hareketsiz kalma sonucunda geçici olarak artabilmesidir.
 • Rahim fıbroidleriniz (İyi huylu rahim uru) varsa
 • Tedavi sırasında endometriozunuzun (vücutta olmaması gereken dokularda rahim duvarı dokulannın bulunması) tekrar aktif hale geçmesi durumunda
 • Karaciğer hastalığınız (Dubin-Johnson sendromu veya Rotor sendromu gibi) veya safra kesesi hastalığınız varsa
 • Gebelik sırasında veya önceden seks hormonları kullanımı sırasında sanlık olduysanız
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa
 • Trigliserid (özel bir kan yağı türü) seviyeleriniz orta derecede yüksek ise. Bu durumda HRT tedavisi akut pankreatit (pankreas iltihabı) riskinde artışa neden olabilir.
 • Yüksek tansiyonunuz (kan basıncınız yüksekse) varsa
 • Hamileliğe bağlı da ortaya çıkabilen yüzde san-kahverengi lekelenmeler (kloazma) varsa (Bu durumda doğrudan güneşe veya ultraviyole ışığa maruz kalmayınız)
 • Epilepsiniz (sara) varsa
 • Memelerinizde yumru veya ağn (iyi huylu meme hastalığı) varsa
 • Astımınız varsa
 • Migreniniz varsa
 • Porfiri olarak adlandınlan kalıtsal hastalığınız varsa
 • Kalıtsal işitme kaybı (otoskleroz) varsa
 • Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan kronik bir inflamatuar hastalığı olan sistemik lupus eritematozusunuz varsa
 • Anormal hareketlerin görüldüğü bir hastalık olan korea minör varsa veya önceden olduysa
 • Herediter (kalıtsal) anjiyoödeminiz varsa (Vücudun el, ayak, yüz, havayolu geçişleri gibi kısımlarında şişlik görülen, genetik bir hastalık). Cyclo Progynova’da bulunan estradiol valerat hormonu kalıtsal anjiyoödem semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
 • HRT başlatıldığında 65 yaş veya üzeriyseniz. Bunun nedeni, klinik çalışmalardan elde edilen kısıtlı kanıtlara göre, hormonal tedavinin hafıza kapasitesi gibi zihinsel becerileri büyük ölçüde kaybedilmesi (demans) riskini artırabileceğidir.

 

HRT ve kanser

 

 • Endometrial kanser (rahim duvan kanseri)

 

Östroj enler uzun süre boyunca tek başına kullanıldığında, endometrial kanser riski artmaktadır. Cyclo Progynova’da bulunan progesteron riski azaltır.

Cyclo Progynova tedavisi ilk ayları boyunca yoğun kanamalar ve lekelenme ortaya çıkabilir. Yoğun kanamalar ve lekelenme tedaviye başlandıktan bir süre sonra başlar ya da tedavi kesildikten sonra sürerse, endometrial kanserin dışlanması için endometrial biyopsi dahil olmak üzere nedenin araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple doktorunuza başvurunuz.

 

 • Meme kanseri

 

Bazı çalışmalarda, birkaç yıl boyunca HRT gören kadınlarda meme kanseri tanısı biraz daha sık konulmuştur.

Randomize, plasebo kontrollü bir çalışma olan Kadın Sağlığı Girişim Çalışması (WHI) ve Milyon Kadın Çalışması (MWS) gibi epidemiyolojik çalışmalar HRT için uzun yıllar östroj en, östroj en-progesteron kombinasyonu ya da tibolon kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin arttığını göstermiştir, (bkz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?)

Bazı klinik çalışmalarda, birkaç yıldır HRT (menopoz sonrasında kadınlık hormonu adı verilen östrojen-hormonunu yerine koymak amacı ile yapılan tedavi) gören kadınlarda meme kanseri tanısı riskinin artmış olduğu bildirilmiştir. Tedavi süresince risk artar. HRT tedavisi sona erdikten sonra birkaç yıl içerisinde (en fazla beş yıl) bu artmış risk ortadan kalkar

MWS Çalışmasfnda KKE ya da estradiol (E2) ile rölatif meme kanseri riski, progesteronun tipinden bağımsız olarak, ardışık ya da devamlı progesteron eklendiğinde daha fazladır. Farklı uygulama yolları arasında risk farkı olduğuna dair kanıt yoktur.

WHI Çalışması’nda kullanılan hormon tedavisi ile plasebo karşılaştırıldığında; hormon tedavisi alanlarda hafifçe daha büyük boyutta ve daha sıklıkla lokal lenf nodu metastazı olan meme kanseri ile ilişki saptanmıştır.

HRT, mamografıde çekilen görüntüyü değiştirebilir (mamografık görüntülerin yoğunluğunu artınr). Bu, bazı durumlarda meme kanserinin mamografık tespitini zorlaştırabilir. Bu nedenle, doktorunuz başka meme kanseri tarama tekniklerini de kullanmayı tercih edebilir.

 

 • Yumurtalık kanseri

 

Bazı çalışmalarda, rahmi olmayan kadınlarda sadece östrojen içeren ilaçlann uzun dönem (en az 5-10 yıl) kullanımı yumurtalık kanseri riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir

 

 • Karaciğer tümörü

 

Cyclo Progynova içeriğinde bulunanlara benzer hormonal maddelerin kullanımından sonra, veya sonrasında, nadiren iyi huylu, çok nadiren kötü huylu karaciğer tümörleri oluşabilir. Tek tek olgularda, bu tümörler yaşamı tehdit eder nitelikte kann içi kanamalara yol açar.

Aşağıdaki durumlanndan herhangi birine sahipseniz, tedaviyi derhal bırakmalı ve doktorunuza danışmaksınız:

 

 • İlk migren nöbeti (tipik olarak zonklayan bir baş ağnsı ve görme bozukluklannı takiben bulantı);
 • Önceden var olan migrenin kötüleşmesi, alışılmışın dışında sık veya alışılmışın dışında şiddetli baş ağrıları;
 • Ani görme ve duyma bozukluklan;
 • İltihaplı damarlar (flebit).
 • İlk olarak gebelikte ya da önceden seks steroidleri kullanımında ortaya çıkan kolestatik sanlığın (safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sarılık) veya kolestatik prüritisin (safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı kaşıntı) tekran
 • Trombotik (pıhtı oluşturan) bir olaya ilişkin olaylar ya da şüphesi öm. iltihaplı damarlar (flebit)
 • Gebelik
 • Kan basıncında anlamlı artış
 • Sarılık veya karaciğer fonksiyonunda bozulma

 

Tedavinin kesilmesini gerektiren diğer sebepler aşağıda verilmiştir:

 

 • Karaciğer iltihaplanması (hepatit) veya başka karaciğer şikayetlerinin ortaya çıkması,
 • Tüm vücutta kaşıntı.

 

Epilepsi ataklarının artması durumu ortaya çıkarsa doktorunuz tarafından dikkatlice izlenmelidir

Cyclo Progynova kullanırken bir kan pıhtısı oluşursa veya bundan şüphelenilirse, Cyclo Progynova kullanmayı derhal bırakmalı ve doktorunuzla irtibata geçmelisiniz. Dikkat edilecek uyarı belirtileri aşağıda verilmektedir:

 

 • öksürürken kan gelmesi,
 • kollar veya bacaklarda alışılmışın dışında ağrı veya şişme,
 • ani nefes darlığı,
 • bayılma.

 

HRT kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların tam bir tıbbi hikayesi ve fizik muayenesi doktorunuz tarafından yapılmalı ve bunlar periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği uygulama rehberlerine göre doktorunuz tarafında belirlenecek olup; genel olarak kan basıncı, memeler, karın ve pelvik organları (yumurtalıklar ve rahim boynu) ve aynı zamanda smear testini de içermelidir.

HRT kullanımı sırasında bazı hastalarda östrojen hormonunun etkisine bağlı olarak anormal uterus(rahim) kanaması gibi istenmeyen belirtiler gelişebilir. Tedavi sırasında sık tekrarlayan ya da inatçı anormal uterus(rahim) kanamalan endometrial (rahim iç tabakası) değerlendirmesi için bir endikasyondur.

Genç kadınlardaki düzensiz kanamalann tedavi edilmez ise, uygun tanısal yöntemlerle organik hastalıklar ekarte edilmelidir.

Östroj enler tiroid bağlayıcı globulin (TBG) hormonunun seviyesini artınr; buna bağlı olarak da protein bağlayıcı iyot ile ölçülen toplam tiroid hormon düzeyi-, T4 seviyelerini (kolon ya da radyo-immuoassay ile) ya da T3 seviyeleri (radyo-immuoassay ile) artar. Yüksek TBG seviyesine bağlı olarak T3 reçine alımı düşer. Serbest T4 ve serbest T3 konsantrasyonları etkilenmez. Kortikotroid bağlayıcı globulin (CBG), seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) gibi diğer bağlayıcı proteinler serumda yükselebilir ve bu durum dolaşımdaki kortikosteroid ve seks steroidlerinin artışına neden olur. Diğer plazma proteinleri (anjiyotensinojen / renin substratı, alfa-I-antitripsin, serüloplazmin) artabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cyclo Progynova İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkolle birlikte alınması vücutta hormon seviyelerinde artışa neden olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Cyclo Progynova ile tedavi sırasında gebelik meydana gelirse, tedavi derhal sonlandırılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Düşük miktarlarda seks hormonu insan sütüne geçebilmektedir. Emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi gözlenmemiştir.

Cyclo Progynova’nm içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Oral doğum kontrol hapları ile birlikte kullanılmamalıdır. Gerekirse, doğum kontrol tavsiyesi için doktorunuza danışınız.

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Cyclo Progynova’nm ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Bazı tıbbi ürünler, HRT’nin düzgün şekilde çalışmasını durdurabilir.

 

 • Sara hastalığında kullanılan hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat
 • Bir antibiyotik olan rifampisin, griseofulvin
 • Penisilinler ve tetrasiklin gibi antibiyotikler
 • Ağn kesici, ateş düşürücü parasetamol
 • Antibiyotik olan rifabutin, antiviral olan nevirapin ve efavirenz
 • Antiviral olan ritonavir, nelfınavir
 • Sarı kantaron otu (St. John’s wort) içeren bitkisel preparatlar

 

HRT reçete eden doktora halihazırda kullandığınız ilaçları söyleyiniz. Ayrıca başka bir ilaç reçete eden herhangi bir doktora da Cyclo Progynova kullandığınızı söyleyiniz.

Diyabet hastasıysanız, doktorunuz diyabet ilacının dozunu değiştirebilir.

HRT kullanımı sırasında aşırı alkol aliminin tedavi üzerinde etkisi vardır. Doktorunuz sizi bilgilindirecektir.

Kullanmakta olduğunuz herhangi bir tıbbi ürün ile ilgili şüpheleriniz varsa doktorunuza sorun.

HRT kullanımı belirli laboratuvar testlerinin sonuçlannı etkileyebilir. Her zaman doktorunuza veya laboratuvar personeline bir hormon replasman tedavisi kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Belli olgularda glukoz toleransı (şekerin etkisine dayanıklılık) üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiyabetiklere (şeker hastalığı (diyabet) belirtilerini azaltan ya da gideren ağızdan ilaçlar) ve insuline (pankreas tarafından salgılanan ve vücudun şekeri kullanmasına yardımcı olarak kandaki şeker seviyesini normal sınırlarda tutan bir hormon) gereksinim değişebilir.

Klinik olarak östrojen ve progesteronlann metabolizmasındaki artış, etkinliğin azalmasına ve kanama düzeninde değişikliğe neden olabilir.

Cyclo Progynova prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Yorum yapın