Coversyl Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Coversyl anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

Coversyl tabletler yeşil, yuvarlak, bir yüzü ^ baskılı, diğer yüzü ise Q baskılı film kaplı tabletlerdir.

Tabletler, yeşil opak kapaklı akış düzenleyicili kutuda 30 film kaplı tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

Coversyl aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:

Yüksek kan basıncının tedavisinde (hipertansiyon,)

Stabil koroner arter hastalığı olan (kalbi besleyen damarlarda (koroner arterler) daralma sonucu kalbin kanlanmasında azalma) ve kalp krizi geçirmiş ve/veya kalp kan damarlarını genişletmek için operasyon geçirmiş hastalarda kalp krizi gibi kardiyak olay riskinin azaltılması,

Kalp yetmezliği tedavisinde (kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda pompalayamadığı durum).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Coversyl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Coversyl’i almayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
  • Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,
  • Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COVERSYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın:

  • Baş ağrısı, baş dönmesi, kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi (vertigo), iğnelenme, görme bozukluğu, vızıltı ve ıslık sesi gibi çevre ile ilgili olmayan seslerin duyulması (tinnitus), düşük kan basıncı (hipotansiyon), kuru öksürük, nefes darlığı, sindirim bozuklukları (mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, sindirim zorluğu, ishal veya kabızlık), ciltte döküntü ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar, kas krampları, yorgunluk.

Yaygın olmayan:

  • Ruh hali değişikliği, uyku bozuklukları, bronko spazm (göğüs sıkışması, hırıldamak, nefes darlığı), ağız kuruluğu, anjiyoödem (bakınız bölüm 2), böbrek rahatsızlıkları, cinsel işlev bozukluğu, terleme.

Çok seyrek:

  • Şaşkınlık, kalp damar sistemi ile ilgili rahatsızlıklar (kalp atışınızda değişiklikler, göğüs ağrısı, kalp krizi veya inme), eozinofilik zatürre (çok nadir bir zatürre türü), burun tıkanıklığı veya burun akması (rinit), deri veya mukozalarda oluşan kızarıklık (mültiform eritem), kan, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları.

Coversyl Nasıl Kullanılır?

Coversyl’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde almalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek kan basıncı: başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. Eğer gerekiyorsa doz bir ay sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için tavsiye edilen en yüksek doz 10 mg’dır.

Stabil koroner arter hastalığı: Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 10 mg’dır.

Kalp yetmezliği: Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 2.5 mg’dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 5 mg’a çıkartılabilir. Bu kalp yetmezliğinde önerilen en yüksek dozdur.

Tabletinizi sabahları tercihen her gün aynı saatte yemekten önce bir bardak su ile yutmalısınız.

Çocuklarda Kullanımı

Coversyl çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı

Yüksek kan basıncı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg’dır. Doz bir ay sonra günde tek doz 5 mg’a ve gerekirse daha sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir.

Stabil koroner arter hastalığı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg’dır. Doz bir hafta sonra günde tek doz 5 mg’a ve bir hafta daha sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara bağlı olarak dozu günde 10 mg’a çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2.5 mg, sonraki hafta günde bir defa 5 mg verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artırılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Coversyl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

Coversyl’den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz veya doktorunuz ile konuşunuz.

Coversyl Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

Coversyl Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

COVERSYL ile tedavi genellikle ömür boyu olduğu için, bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Coversyl Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Perindopril’e ve/veya içerdiği diğer maddelere veya aynı gruba ait olan (ADE inhibitörü) ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz varsa,

Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

Daha önce sizde herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi belirtiler görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür belirtiler (anjiyoödem) görüldüyse.

Coversyl çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Coversyl Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aortik stenozunuz varsa (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenozunuz (böbreğe kan taşıyan atar damarda daralma) varsa,

Başka kalp rahatsızlığınız varsa, Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa, Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız ,

Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağ dokusu ahatsızlığı) rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, Diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),

Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız, Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,

LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması), Balarısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerjinizin etkilerini azaltmak için duyarsızlaştırma tedavisi görecekseniz,

Yakın zamanda ishal ve kusma veya dehidrasyon (susuz kalma) şikayetiniz olduysa, Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

Coversyl İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Dozlar yemekten önce bir bardak su ile yutulmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coversyl hamilelikte kullanılmaz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coversyl emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

Coversyl genellikle dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basıncına bağlı olarak sersemlik ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma yetiniz bozulabilir.

Coversyl’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madeler hakkında önemli bilgiler

72.58 mg laktoz monohidrat içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse bu ilacı kullanmadan önce dokturunuza danışmalısınız.

2.7 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer ilaçlar Coversyl ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, diüretikler (böbreklerin ürettiği idrarı artıran idrar söktürücüler) dahil,

Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), tuz yerine potasyum içeren tuzlar,

Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),

Ağrı kesici olarak kullanılan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz aspirin,

İnsülin veya metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler..),

Vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklarda veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları (örn. Siklosporin),

Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır),

Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),

Nitratlar dahil vazodilatörler (kan damarlarını genişleten ilaçlar),

Heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaçlar),

Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin, noradrenalin veya adrenalin).

Eğer reçeteli veya herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.