Colidur Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

COLIDUR nedir ve ne için kullanılır?

COLİDUR, 12 adet pembe renkli, konveks yüzlü yuvarlak film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Her bir film tablet, 200 mg rifaksimin içerir.

COLİDUR antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır ve bağırsak için antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan rifaksimin içerir. Bu gruptaki ilaçlar mide-bağırsak kanalı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi COLIDUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaçlarm yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastadan >l’inde görülür.

Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

Yaygın olmayan: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

Seyrek: 10,000 hastadan 1-10’unda görülür.

Çok seyrek: 10, 000 hastadan <l’inde görülür.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLİDUR’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Sıklığı bilinmeyen:

• Yüzde şişme

• Gırtlakta şişme

• Deride şişme, ayak, bacak ve bileklerde şişme

• Kanama

• Genel kaşıntı

• Bacak arası bölgede kaşıntı

• Ciltte kızarma ve iltihap

• El ayasında döküntü

• Alleıjik egzama

• Ciltte kabartılar

• Ciltte lekelenme

• Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık

• Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, COLIDUR’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):

• Acil dışkılama isteği

• Baş ağnsı

Seyrek (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):

• Mide-bağırsak hareketliliğinde bozukluk

• Dışkıda mukus

• Dudak kuruluğu

• Çift görme

• Çarpıntı

• Sıcak basması

• Soğuk ter

• Nefes tıkanıklğı

• Burun tıkanması

• Boğaz kuruluğu

• Üşüme

• Ağız ve genital bölgede mantar enfeksiyonu (kandidiyazis)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):

• Baş dönmesi

• Kabızlık

• Kann ağrısı

• Diyare

• Gaz

 • Bulantı
 • • İstemsiz geğirme

  • Kusma

  • Ateş

  • Karın şişkinliği

  Seyrek (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):

  • Uykusuzluk,

  • Anormal rüyalar,

  • Tat kaybı,

  • Uyuşma,

  • Sinirlilik,

  • Kas ağrısı,

  • Kas zayıflığı,

  • Kas krampları,

  • Yorgunluk,

  • İştah kaybı

  • İdrarda şeker (glukozüri),

  • Sık idrar isteği,

  • Fazla idrar yapma

  Yüksek dozlarda uzun süreli tedavi sırasında veya barsak iç yüzeyinde zedelenme olduğu zaman ürünün küçük bir miktarı (fakat %1’den daha azı) emilebilir ve idrarın kırmızımsı bir renge dönüşmesine yol açabilir.

  Bunlar COLİDUR’un hafif yan etkileridir.

  COLIDUR Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir.

  Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir. Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.

  Aralıklı tedavinin toplam süresi, doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

  Önerilen doz

  Akut mide-bağırsak kanalı enfeksiyonları, seyahat edenlerin ishal tedavisi:

  -Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar; Her 6 saatte bir, 1 tablet (800mg rifaksimin)

  Kronik bağırsak iltihabı:

  -Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, I tablet (800mg rifaksimin)

  Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:

  -Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 12 saatte bir, 2 tablet (800mg rifaksimin)

  Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak:

  -Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 8 saatte bir 2 tablet (1200mg rifaksimin)

  • Film tableti blisterden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı kişilerde rifaksimin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / karaciğer yetmezliği:

  Doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

  COLIDUR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  COLİDUR ’un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  COLIDUR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  COLİDUR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  COLİDUR kullanımını tedavinizin sonlandırıİmasından önce bırakırsanız hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir.

  Eğer COLİDUR etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  COLIDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  COLIDUR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • Rifaksimin, diğer rifamisinlere ya da ilacın yukanda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşın duyarlılığınız varsa (aleıjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

  • Bağırsaklannızda ülser ya da tıkanma varsa,

  • Böbrek işlev bozukluğunuz varsa doktorunuza bilgi veriniz,

  • Kanlı dışkı ve ateşle seyreden ishaliniz varsa.

  COLIDUR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Tedavi boyunca belirtilerinizde kötüleşme olursa COLİDUR almayı kesiniz ve doktorunuza danışınız.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COLIDUR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlaç, gebelik durumunda yalnızca çok gerekli ise ve doğrudan doktorun kontrolü altında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça kullanmayınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  COLIDUR Etken Maddesi Nedir?

  (fi)

  COLİDUR ‘un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  COLİDUR her dozunda 0,21 0,31 mg sodyuma eşdeğer miktarda 7.42 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu maddeye karşı hiçbir olumsuz etki gözlenmemiştir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bugüne kadar hiçbir etkileşim tanımlanmamıştır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  COLIDUR prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın