Clasem Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

CLASEM 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir. üçüncü kuşak selalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.

CLASEM, 10 ve 20 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kapsüller, sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan, sert jelatin kapsüllerdir.

CLASEM. ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

CLASEM aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Toplum kökenli akciğer iltihabı
 • Kronik bronşitin akut alevlenmesi
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Bademcik iltihabı / Yutak iltihabı
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CLASEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir. 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Vajina iltihabı (kadınlarda)
 • Vajinada pamukçuk (kadınlarda)
 • İdrar proteininde artma
 • İdrardaki akyuvar hücrelerinde artış
 • Karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde yükselmeler
 • Akyuvar sayılarında artma ve azalma
 • Mikrohematuri (kanlı idrar) artışı
 • Yaygın olmayan:

  Pamukçuk Uykusuzluk Uyku hali Baş dönmesi Midede gaz Kusma Hazımsızlık Kabızlık Anormal dışkı Cilt döküntüsü

  Kaşıntı

  Vajinal akıntı (kadınlarda)

  Yorgunluk Ağız kuruluğu İştah azalması

  Glukoz seviyelerinde artma ve azalma

  İdrarda glukoz seviyelerinde artma

  Beyaz kan hücrelerinde artma ve azalma

  Karaciğer değerlerinde yükselme (AST. ALT. alkalin fosfataz)

  Kan eozinofil sayılarında artma (Bir tür alerji hücresi)

  Fosfor seviyesinde artma ve azalma

  Bikarbonat seviyelerinde azalma

  Kan üre nitrojen (BUN) seviyesinde artma

  Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) seviyesinde azalma

  Polimorfonükleer nötrolil (Bir tür akyuvar) seviyesinde artma ve azalma

  Bilirubin seviyelerinde artma

  Laktat dehidrojenaz seviyesinde artma

  Platelet (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma Potasyum seviyesinde artma İdrar pl Esinin artması Üre yoğunluğunun artması

  CLASEM Nasıl Kullanılır?

  İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

  CLASEM’in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

  Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg’dır.

  Akciğer iltihabı (pnömoni): Günde iki kez 300 ıug (10 gün süre ile)

  Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

  Sinüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez. 600 mg (10 gün süre ile)

  Boğaz/bademcik enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

  Cilt enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

  Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvcnliliği kanıtlanmamıştır.

  6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir. Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, maksimum günlük sefdinir dozu olan 600 mg’ı alabilirler.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullandması önerilir.

  Eğer GLASEM İn etkisinin çok güçlü veya zayıf’ olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız iie konuşunuz.

  CLASEM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GLASEM’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

  Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer p-laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  CLASEM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLASEM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer CLASEM kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLASEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLASEM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Sefalosporin grubu antibiyotiklere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz CLASEM’i kullanmayınız.
 • CLASEM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,
 • İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,
 • Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.
 • İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak İltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLASEM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CLASEM’i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde sefdinir kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEASEM, emzirme döneminde kullanılmamalıdır,

  Araç ve makina kullanımı

  İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  CLASEM Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  CEASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç Özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmaksınız.

  • Alüminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) GLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

 • Probcnesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır) böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.
 • Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri GLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve etkisi güçlü idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)
 • CLASEM kullanımı bazı laboratuvar testlerinin (direkt Coombs testi; kansızlığın olup olmadığını araştırmak için yapılan test) sonuçlarını etkileyebilir.
 • CLASEM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın