Citanest Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CITANEST nedir ve ne için kullanılır?

CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon lokal anestezik olarak kullanılan bir ilaçtır.

CİTANEST 20 mHik 1 flakon içeren ambalajlardadır.

CİTANEST , cerrahi operasyonlar için vücudun bir bölümünde anestezi yaratmak ve aynı zamanda ağrının duyulmamasını sağlamak amacı ile kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CITANEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inden daha fazlasında görülen

Yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inden daha az 100 hastanın 1 ’inden fazla

Yaygın olmayan: 100 hastanın en az 1 ’inden daha az 1000 hastanın 1 ’inden fazla görülen

Seyrek: 1000 hastanın en az 1 ’inden daha az görülen

Aşağıdakilerden biri sizde de görülürse derhal doktorunuza bildiriniz:

Çok yaygın: Kan basıncının düşmesi* (düşük tansiyon), hasta hissetme /mide bulantısı*

Yaygın: Kusma*, sersemlik, uyuşma, kalp atımında yavaşlama, yüksek kan basıncı

Yaygın olmayan: Zehirlenme belirtileri (havaleler, ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik, dilde hissizlik, işitme ve görme bozukluklan, titreme, kulaklarda çınlama, konuşma bozukluğu (zorluğu), şuur kaybı),

Seyrek: Kalp durması, kalp atışlannda bozukluk, alerjik reaksiyonlar (örneğin yüzde şişme), sinir sistemi bozukluklan, sinir zedelenmesi, kandaki methemoglobin miktannın aşın artması, tımaklann ve dudak renginin mavimsi bir renk alması, araknoidin iltihaplanması, solunum zorluğu, çift görme.

* Bu yan etki daha sık epidural bloktan sonra görülür.

CITANEST Nasıl Kullanılır?

CİTANEST mutlaka size bir doktor tarafından enjeksiyon yolu ile uygulanması gerekir. Doktor tarafından size verilecek doz ihtiyacınız olan ölçüde fiziksel durumunuza, yaşınıza, ve vücudunuzun ilacın enjekte edileceği kısmına göre belirlenecektir. İstenilen etkiyi sağlayabilecek en düşük doz verilecektir.

CİTANEST genellikle vücudunuzda operasyon yapılacak bölgeye yakın bir kısma enjekte edilecektir. CİTANEST beyne ağn mesajını iletebilen sinirler durdurmaktadır, böylelikle ağn hissetmezsiniz. Enjekte edildikten bir kaç dakika sonra etki etmektedir ve medikal operasyon sona erdikten sonra yavaşça etkisi kaybolmaktadır.

Eğer CİTANEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

CITANEST

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşın doz nedeni ile ortaya çıkan ciddi yan etkiler özel bir tedavi gerektirir. Sizi tedavi eden doktorunuz bu tür durumlarda gerekli bilgiye ve ekipmana sahiptir.

Kullanılması gerekende daha fazla CİTANEST kullandığınızda görülen ilk belirtiler:

• Hafif baş dönmesi, sersemlik,

• Ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik

• Dilde hissizlik,

• Duyma problemleri

• Görme problemleri

Ciddi yan etkilerin riskini azaltmak için doktorunuz bu belirtiler sizde başladığında CİTANEST ‘i uygulamayı durduracaktır. Bu nedenle bu etkileri kendinizde farkederseniz veya size çok fazla miktarda CİTANEST verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

Konuşma bozukluğu belirtileri, kaslarda istemsiz hareket veya seğirme, ya da titremeler, nöbet ve şuur kaybı, kan basıncınızda düşme, düzensiz kalp atımı, kalp atımınızın yavaşlaması veya durması CİTANEST’in daha ciddi olan belirtilerdir.

Ciddi aşın doz ya da yanlış bölgeye enjeksiyon durumlannda şiddetli titreme, nöbet veya şuur kaybı görülebilir.

CITANEST

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Methemoglobinemi, tırnak dibi ve dudaklann morararak soluk renk alması ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır.

Methemoglobinemi görüldüğü zaman bu istenmeyen durum metilen mavisi çözeltisinin damar içine (intravenöz) uygulaması ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Eğer aşın dozdan dolayı ortaya çıkan ilk belirtiler görülür görülmez CİTANEST enjeksiyonu durdurulursa ciddi istenmeyen etkilerin riski hızla azalır.

CİTANEST ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını verilmişse, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CITANEST Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Geçerli değildir.

CITANEST Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Veri yoktur.

CITANEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CITANEST Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Prilokain hidroklorür’e ve CİTANEST’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,

• Aynı sınıftaki diğer lokal anestezik maddelere (lidokain veya bupivakain gibi) karşı alerjiniz varsa,

• Anemi (kırmızı kan hücrelerinizde azalma-kansızlık) probleminiz var ise,

• Kanınızdaki methemoglobin miktarının yüksek olmasından dolayı bir hastalığınız varsa (kanınızdaki pigment seviyeleri ile ilgili bir problem).

CİTANEST ile tedaviniz başlamadan önce aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın:

• Kan basıncınız yüksekse veya kalp problemleriniz varsa,

• Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa,

• Nefes almada güçlük çekiyorsanız,

• Epilepsi (sara) hastalığınız var ise,

• Enjeksiyonun uygulanacağı bölgede bir enfeksiyon veya inflamasyon (iltihaplanma) varsa,

• Porfiri denilen nadir bir kan pigment hastalığınız var ise veya ailenizden herhangi birinde var ise,

CITANEST İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalma planınız varsa CİTANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

CİTANEST ’in hamile kadınlarda kullanımı tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Eğer emziriyorsanız CİTANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

(’i)

CİTANEST ’in emzirme döneminde kullanımı sırasında çocuklar üzerinde zararlı bir etkisi bulunmadığı düşünülmektedir.

Araç ve makina kullanımı

CİTANEST geçici olarak sizin bedensel hareket yeteneğinizi etkileyebileceğinden, size CİTANEST verildiği ve cerrahi operasyon geçirdiğiniz gün, herhangi bir araç veya bir makine kullanmayınız.

CITANEST Etken Maddesi Nedir?

• CİTANEST 2.36 mg /ml sodyum içermektedir (50 ml’lik ampulde 118 mg’a karşılık gelir.). Sodyum kontrollü bir diyet yapıyorsanız doktorunuz bunu dikkate alacaktır.

• CİTANEST metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parohidroksibenzoat (E216) içermektedir. Bu maddeler deride döküntü gibi alleıjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu durum CİTANEST uygulandıktan bir süre sonra ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda ani gelişen deri döküntüsü ve nefes alamama hali ortaya çıkabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

• Nitrat içeren ilaçlar

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) tedavide kullanılan ilaçlar

• Tansiyon yüksekliğine karşı kullanılan ilaçlar

• Kanda methemoglobin miktarının artmasına sebep olabilecek ilaçlar, örneğin sülfonamid içeren ilaçlar, sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar (antimalaryaller), nitrik türevi ilaçlar gibi

• Diğer lokal anestezikler ya da kalp düzensizliklerini tedavi etmek amacı ile kullanılan ilaçlar, CİTANEST’in normal kullanım dozu üzerinde etkili olabilir.

Doktorunuzun verilecek doğru dozu dikkatlice hesaplayabilmesi için kullandığınız diğer ilaçlarla ilgili tüm bu bilgilere ihtiyacı olacaktır.

.

CITANEST prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın