Cipropol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

Cipropol poşet içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir 100 mllik poşet 200 mg, 200 mllik poşet 400 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin laktat içerir.

Cipropol, 100 ve 200 mililitrelik torbalarda bulunur. Torba içerisindeki çözelti, renksiz ve berraktır.

İçindekiler

 1. Cipropol Ne İçin Kullanılır?
 2. Cipropol Özel Kullanım Durumları
 3. Cipropol Güncel Fiyat Listesi
 4. Cipropol Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı

Cipropol Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cipropol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Baş dönmesi hissiniz varsa
 • Bitkin veya hasta hissediyorsanız
 • Ayaktayken baş dönmesi yaşadıysanız
 • Nefes almada güçlük ve göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarının, yüzün ve dudakların şişmesi
 • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar ve kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cipropol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Cipropol ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın:

 • Bulantı, ishal,
 • Uygulama yerinde tepkime

Yaygın olmayan:

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Kusma
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) ve transaminaz (bir enzim çeşidi) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen, döküntü
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek yetmezliği,

Seyrek:

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme
 • Kan şekerinde artma,
 • Kan şekerinde azalma,
 • Kaygı reaksiyonları Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon,
 • Sersemlik-bilinç bulanıklığı (konfüzyon),

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler, damar içi ya da sıralı (damar içi ila ağızdan) tedavi uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine sahiptir.

Yaygın

 • Kusma, transaminazlarda (bir enzim çeşidi) geçici artış, döküntü

Yaygın olmayan

 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması, sersemlik-bilinç bulanıklığı (konfüzyon), zaman ve mekan bilincinin kaybolması (oryantasyon bozukluğu), gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon), hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu, his kaybı, nöbetler, bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo), görme bozuklukları, işitme kaybı, kalp hızında artış, kan damarlarında genişleme, düşük tansiyon, geçici karaciğer yetmezliği, sarılık, böbrek yetmezliği, ödem

Seyrek

 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması, kemik iliği depresyonu (kemiklerin ilik kısmında kan üretimini sağlayan hücrelerin işlevini yitirmesi durumu), alerjik şok, psikolojik rahatsızlıklar (intihar ile sonuçlanabilecek düşünceler veya intihara teşebbüs), migren, koku alma bozuklukları, işitme azalması, damar iltihabı (vaskülit), pankreas iltihabı, karaciğer hasarı, ciltte nokta biçiminde kanamalar (peteşi), tendon (kası kemiğe veya başka bir yapıya bağlayan kordon) yırtılması

Cipropol Ne İçin Kullanılır?

adult affection baby child

Yetişkinlerde

 • Zatürre, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır.

1-17 yaş arası çocuklarda

 • Komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fıbrozisin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi olan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CİPROPOL eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir

Eğer Cipropol’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cipropol Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
9.7.202248,7543,88
19.02.202238,1138,11
20.02.202127,7727,77
19.2.202023,1723,17
19.02.201920,6920,69
19.02.201816,416,4
20.02.201714,2814,28
23.02.201612,9112,91
22.02.201612,9112,91
05.11.201512,6912,69
04.09.201512,6912,69
09.07.201512,2212,22
22.06.201512,22
02.06.201513,81
Cipropol Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Cipropol Etken Maddesi Nedir?

Cipropol etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cipropol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

Cipropol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cipropol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız,

Cipropil Kullanmayınız.

Cipropol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Cipropol ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • Cipropol gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu oluştuysa,

Cipropol Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı

CİPROPOL, kan basıncında düşme ve uyuklamaya neden olabileceği için kas gevşetici olan tizanidin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın