12.04.2020 0 Yorum

Cipropol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Cipropol nedir ve ne için kullanılır?

Cipropol poşet içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir 100 mlTik poşet 200 mg, 200 mlTik poşet 400 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin laktat içerir.

Cipropol’un etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

Cipropol, 100 ve 200 mililitrelik torbalarda bulunur. Torba içerisindeki çözelti, renksiz ve berraktır.

Cipropol, yetişkinlerde zatürree, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. Cipropol, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fıbrozisin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cipropol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabili

 • Baş dönmesi hissiniz varsa
 • Bitkin veya hasta hissediyorsanız
 • Ayaktayken baş dönmesi yaşadıysanız
 • Nefes almada güçlük ve göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarının, yüzün ve dudakların şişmesi
 • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar ve kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİPROPOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Cipropol ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın:

 • Bulantı, ishal,
 • Uygulama yerinde tepkime

Yaygın olmayan:

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Kusma
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) ve transaminaz (bir enzim çeşidi) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen, döküntü
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek yetmezliği,

Seyrek:

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme
 • Kan şekerinde artma,
 • Kan şekerinde azalma,
 • Kaygı reaksiyonları Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon,
 • Sersemlik-bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Zaman ve mekan bilincinin kaybolması (oryantasyon bozukluğu),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His kaybı,
 • Nöbetler,
 • Bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Görme bozuklukları,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Ödem,
 • Titreme,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Spesifik olmayan veziküller (içi sıvı dolu kabarcık)
 • Kas ağrısı, kramp,
 • Kasın gerilmeye karşı gösterdiği dirençte artış,
 • Eklem romatizması,
 • Bu belge Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
 • Doküman https:V/e-ısremler.tıtCK.Şo?.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir.
 • Güvenli elekfcıleMtCtaıkaddj abtıınayıudft-.Ki’istaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • İşitme azalması

Çok seyrek:

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki akyuvarların azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit eden),
 • Alerjik şok (hayatı tehdit eden),
 • Psikolojik reaksiyonlar,
 • Migren,
 • Koku alma bozuklukları,
 • Kan damarı duvarında iltihap (vaskülit),
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Ciltte nokta biçiminde kanamalar (peteşi),
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda (kası kemiğe veya başka bir yapıya bağlayan kordon) yırtılma (çoğunlukla Aşil tendonu)
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Ateşlenme, eklem ağrısı ve deri döküntüleri (Serum hastalığı benzeri reaksiyon), Koordinasyon bozuklukları,
 • His artışı,
 • Beyin hacminin artması beyin kan hacminin artması, beyin ve omurilik sisteminin içinde bulunduğu ve adına beyin omirlik sıvısı ( bos ) denilen sıvının hacminin artması sonucu beyinde sıkışmadan dolayı oluşan durum (psödotümor serebri), Görsel renk bozuklukları,
 • Eri tema multiforme, eri tema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayati tehdit eden)
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kas hastalıklarının (myastenia gravis) alevlenmesi,
 • Eklem iltihabı,
 • Yürüyüş bozukluğu

Bilinmiyor:

 • Belli bölgelerde uyuşma, denge bozukluğu,, el, ve ayaklarda karıncalanma, ağrı ve çok sayıda periferik (vücudunuzun uzuvlarına ait) sinirleri etkileyen hastalık (polinöropati)
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes) Yüksek ateşin eşlik ettiği genellikle ilaç kullanımı gelişen deri reaksiyonu (Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)
 • Kan pıhtılaşmasının ölçütü olan INR değerinde artış

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler, damar içi ya da sıralı (damar içi ila ağızdan) tedavi uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine sahiptir.

Yaygın

 • Kusma, transaminazlarda (bir enzim çeşidi) geçici artış, döküntü

Yaygın olmayan

 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması, sersemlik-bilinç bulanıklığı (konfüzyon), zaman ve mekan bilincinin kaybolması (oryantasyon bozukluğu), gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon), hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu, his kaybı, nöbetler, bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo), görme bozuklukları, işitme kaybı, kalp hızında artış, kan damarlarında genişleme, düşük tansiyon, geçici karaciğer yetmezliği, sarılık, böbrek yetmezliği, ödem

Seyrek

 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması, kemik iliği depresyonu (kemiklerin ilik kısmında kan üretimini sağlayan hücrelerin işlevini yitirmesi durumu), alerjik şok, psikolojik rahatsızlıklar (intihar ile sonuçlanabilecek düşünceler veya intihara teşebbüs), migren, koku alma bozuklukları, işitme azalması, damar iltihabı (vaskülit), pankreas iltihabı, karaciğer hasarı, ciltte nokta biçiminde kanamalar (peteşi), tendon (kası kemiğe veya başka bir yapıya bağlayan kordon) yırtılması

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi olan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CİPROPOL eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Eğer Cipropol’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cipropol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

Cipropol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cipropol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,

Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

Cipropol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Cipropol ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

Cipropol’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,

Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,

Cipropol gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu

Yorumlar (0)