Ciflosin Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CIFLOSIN nedir ve ne için kullanılır?

• CİFLOSİN, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (sprofloksasin) bulunmaktadır. CİFLOSİN’in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

CİFLOSİN, 10 veya 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • CİFLOSİN, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak enfeksiyonlarında, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi ve safra yollan enfeksiyonlarında, kann zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında, Neisseria merıingitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ve şarbonda kullanılır.
 • • CİFLOSİN, 1-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlannda 2. ve 3. basamak olarak, kistik fıbrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde ve şarbonda kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CIFLOSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

  Bulantı,

  İsha1.

  Yaygın olmayan yan etkiler (1.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

  Mantar enfeksiyonları,

  Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,

  İştahsızlık,

  Hareketlilik,

  Sinirlilik

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi,
 • Uyku bozukluklan,

  Tat bozukluklan,

  Kusma,

  Karın ağrısı,

 • Hazımsızlık,
 • Gaz şişkinliği,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Bilirubin artışı,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek bozukluğu,
 • Kronik yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Rahatsızlık hissi,
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı,
 • Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

  Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),

 • Beyaz kan hücrelerinin olmayışı,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma veya artma,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem,
 • Ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı)
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon)
 • Anormal rüyalar,
 • Depresyon,
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler,
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,

 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil),

  Karaciğer yetmezliği,

 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem iltihabı,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,

 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması,
 • İdrarda kristaller olması,

 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,

  Kan şekerinde artma,

 • Ciltte kabarcıklar.
 • Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

  Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,

  Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,

  Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

  Ölümcül aleıjik reaksiyon,

  Alerjik şok (hayatı tehdit edici),

  Psikolojik reaksiyonlar,

 • Migren,
 • Yürüyüş bozukluğu,
 • Koku bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),

  Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),

 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,
 • Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri
 • nekrozu ve deride ciddi kızankhklarla seyreden hastalıklar (hayati tehdit edici),

 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
 • Kalp ritminde bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes).

  CIFLOSIN Nasıl Kullanılır?

  CİFLOSİN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanım alanı

  Yetişkinler için günlük ve tek dozlar (CİFLOSİN 750 mg)

  Solunum yolu enfeksiyonları:

  Günde iki kez 500-750 mg

  İdrar yolları enfeksiyonları:

  -akut, komplike olmayan -kadınlarda sistit (menopoz öncesi) -komplike olan

  Günde iki kez 250 500 mg Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500-750 mg

  Bel soğukluğu (gonore) -genital bölge dışında -akut, komplike olmayan

  Günde iki kez 250 mg Günde bir kez 500 mg

  Genital enfeksiyonlar

 • Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanları da dahil)
 • Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimoorşit (epididim ve/veya testisin iltihabi hastalığı)
 • Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500-750 mg

  Enfeksiyona bağlı ishal

  Günde iki kez 500 mg

  Diğer enfeksiyonlar

  Günde iki kez 500 mg

  Özellikle ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin;

 • Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Kanda iltihap (septisemi)
 • Karın zarı iltihabı (peritonit)
 • Günde iki kez 750 mg

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  Günde iki kez 500 mg

  Neisseria meningititis’e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonların profilaksisi

  Günde bir kez 500 mg

  CİFLOSİN’i ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

  Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler. Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

  alınacak olan doz

  tedavi programı

  tedavi süresi

  CİFLOSİN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç karnına ya da tok karnına alınabilir.

  Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Çocuklar ve ergenlerde kullanımı: CİFLOSİN 5-17 yaş arası kistik fıbrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg/ kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg / kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır. İdrar yollan ve böbrek enfeksiyonlannda 8 saatte bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır. Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliğinde maksimum günlük doz 1000 ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

  Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması

  yapılmaksızın kullanılabilir.

  Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer CİFLOSİN ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CIFLOSIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CİFLOSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CIFLOSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  CIFLOSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIFLOSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CİFLOSİN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız.
 • CIFLOSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • 18 yaşından küçükseniz,
 • • İlk uygulamadan sonra alerjik reaksiyon görülürse,

  • Ciddi ishal görülürse,

  • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

  • Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,

  • Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,

  • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

  • Depresyon ve psikoz durumu varsa,

  • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

  • Işığa duyarlılık varsa,

  • P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,

  • Teofılin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

  • Kalp ritminde bir bozukluk olan QT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,

  • Yaşlıysanız,

  • Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa.

  CİFLOSİN kullanırken ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.

  CİFLOSİN karaciğer hasanna neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, CİFLOSİN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa CİFLOSİN kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  CİFLOSİN kullanırken yapılan Mycobacterium spp. kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  CİFLOSİN’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİFLOSİN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIFLOSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CİFLOSİN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİFLOSİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİFLOSİN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CİFLOSİN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  CİFLOSİN’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,

  • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Metoklopramid (bulantı ilacı),

  • Omeprazol (mide ilacı),

  • Tizanidin (kas gevşetici),

  • Teofılin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,

  • Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAAİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),

  • Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

  • Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),

  • Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),

  • Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

  • Lidokain (lokal anestezi ilacı),

  • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl

  • Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin

  CİFLOSİN, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

  • Demir,

  • Sukralfat (mide ilacı),

  • Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),

  • Magnezyum, kalsiyum, aluminyum içeren ilaçlar,

  • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, larthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CIFLOSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın