Cezol Nedir ve Ne İşe Yarar? Yan Etkileri Nelerdir?

Cezol bir antibiyotiktir. Her flakon 500 mg sefazolin (sodyum olarak) içerir.

500 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1 flakon ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.

İçindekiler

 1. Cezol Nasıl Kullanılır?
 2. Cezol Ne İçin Kullanılır?
 3. Cezol Güncel Fiyat Listesi
 4. Cezol Etken Maddesi Nedir?
 5. Cezol Prospektüsü

Cezol Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cezol IM/IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT ya da ALP artışı)
 • Ciltte döküntü, kurdeşen, cilt kızarıklığı,
 • Kanda granüler lökositlerin (bir tür akyuvar) normalden az sayıda bulunma durumu (granülositopeni), kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofıli),
 • Kan üre azotu artışı,
 • Bulantı, kusma,

Seyrek Yan Etkiler

 • Şok (Kötü hissetme, ağız boşluğunda rahatsızlık, hırıltılı solunum, dışkı yapma isteği, kulak çınlaması, ya da terleme),
 • Aşın duyarlılık reaksiyonları (nefes darlığı, yaygın ani ateş basması, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, kurdeşen vb.),
 • Pansitopeni (kanda her türdeki hücrelerin sayıca azalması), agranülositoz (bir tür akyuvarın sayısının artması) (Başlangıç belirtileri: ateş, boğaz ağnsı, baş ağnsı, halsizlik), hemolitik anemi (kansızlık) (Başlangıç belirtileri: ateş, kanlı idrar, kansızlık belirtileri vb.) ya da trombositopeni (kan pulcuklannda azalma) (Başlangıç belirtileri: deri altında nokta şeklinde veya daha büyük kanamalar vb.),
 • Sarılık,
 • Ciddi böbrek bozukluğu (akut böbrek yetmezliği gibi),
 • Ciddi kolit (bir tür kalın bağırsak iltihabı) Belirtiler: Kann ağrısı ya da sıklaşan ishal,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ya da ciltte yaygın kabarık kanamalar (Lyell sendromu)

Cezol Nasıl Kullanılır?

Bu ürün yalnızca kas içi veya damar içi yoldan doktorunuz tarafından size uygulanacaktır.
Çözücü olarak su içeren CEZOL damar içi veya kas içi yoldan uygulanabilir. Çözücü olarak
lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlandığında yalnızca kas içi yoldan verilmelidir.

Dozaj ve uygulama yolu, yaşınız ve vücut ağırlığınız, enfeksiyonun türü ve enfeksiyona yol
açan organizmanın duyarlılığı göz önüne alınarak doktorunuz tarafından belirlenir.

Erişkinler İçin

Erişkinler İçin Uygulama Miktarları

Cezol Ne İçin Kullanılır?

CEZOL, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır:

 • Solunum yolu enfeksiyonları:
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Safra yolu enfeksiyonları
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Genital (cinsel organlar) enfeksiyonlar
 • Septisemi (kanda bakteri bulunması)
 • Endokardit (kalp zarının iltihabı)
 • Perioperatif profılaksi (ameliyat öncesi koruma önlemleri için)

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz ilk olarak normal günlük dozu verecektir. Daha sonra böbrek (kreatin klerensi) ölçümlerinizin sonuçlarına göre dozunuzu ayarlayacaktır.

Kreatinin klerensiniz 55 ml/dakika ya da daha yüksekse veya serum kreatininiz 1.5 mg/dl ya da daha az ise doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensiniz, 35-54 ml/dakika ya da serum kreatininiz 1.6-3.0 mg/dl ise de tam doz uygulanabilir, ancak dozlar en az 8 saatlik aralıklarla size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 11-34 ml/dakika ya da serum kreatininiz 3.1-4.5 mg/dl ise normal dozun yansı 12 saatte bir size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 10 ml/dakika ya da daha düşük ise veya serum kreatininiz 4.6 mg/dl ya da daha yüksek ise, normal dozun yansı 18-24 saatlik aralarla size verilecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Tedaviniz sırasında karaciğerle ilgili yan etkiler görülürse doktorunuz tedaviyi kesebilir.

Eger Cezol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cezol IM/IV Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.202220,6820,68
19.02.202213,513,5
20.2.20219,829,82
28.01.20218,198,19
31.12.20208,198,19
19.02.20208,198,19
19.02.20197,317,31
31.05.20185,935,93
19.02.20185,795,79
19.12.20175,045,04
20.02.20174,784,78
23.02.20164,324,32
22.02.20164,324,32
04.09.20153,733,73
01.06.20153,63,6
11.04.20153,543,54
10.04.20153,54
Cezol Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun size verdiği dozu aşmayınız.

Cezol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cezol IM/IV Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cezol IM/IV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Ürünün içerisinde bulunan etkin ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Bazı tip lokal anesteziklere (ağrı hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Kalp bloğu denilen bir kalp hastalığınız varsa,
 • Bazı antibiyotiklere (sefazolin, sefalosporin, penisilin veya betalaktam antibiyotikler gibi) alerjiniz varsa. Bu gibi durumlarda acil tıbbi müdahele gerekebilir.
 • İlaç tedavisi sırasında ishal olursanız, (psödomembranöz kolite -bir tür kalın bağırsak iltihabıneden olabilir.)

Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.

Cezol IM/IV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Antibiyotik ilaç tedaviniz uzun sürdüyse,
 • Böbrek fonksiyonlarınızdaki azalma sonucunda idrar miktarınız azaldıysa daha dikkatli ve düşük dozlarda kullanmalısınız. Yüksek dozlarda nöbetlere (kasılmalara) neden olabilir.
 • Kolit (bağırsak iltihabı) veya mide-bağırsak problemleriniz varsa.
 • Kanı sulandırmak için bir ilaç alıyorsanız,
 • K vitamini alıyorsanız,
 • Sizde idrarda glukoz arama tetkikleri yapılıyorsa,
 • Ailevi veya kişisel döküntü ve kurdeşen hikayeniz varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size bildirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sefazolin anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren anneler bu ilacı kullanmamalı veya emzirmeyi durdurmalıdır.

Cezol IM/IV Etken Maddesi Nedir?

Cezol sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılımı azalarak, ilacın kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar. İstenmeyen etkiler artabilir.
 • Kanı sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.
 • İdrar atılımını artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu şiddetlenebilir.
 • Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşının etkisini azaltabilir.
 • İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir. Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi yaptıracağınız zaman doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Cezol IM/IV Prospektüsü (Kullanım Talimatı)

Yorum yapın