Calciday Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

CALCIDAY D3 nedir ve ne için kullanılır?

CALCIDAY D3, beyaz veya beyaza yakın renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler. CALCIDAY D3 30 (2 x 15), 45 (3 x 15) ve 90 (6 x 15) efervesan tablet, silİka jelli kapak ile kapatılmış plastik tüplerde, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

CALCIDAY D3. efervesan tablet (suda çözünen tablet) kalsiyum ve kolekalsiferol (vitamin D3) adı verilen iki etkin madde içerir.

Kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar.

Kolekalsiferol (vitamin D3), yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALCIDAY D3’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALCIDAY D3’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aleıjik reaksiyonlar:

 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALCIDAY D3’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zihin karışıklığı
 • Kemik ağrısı
 • Kas zafiyeti
 • Uyku hali
 • Kusma
 • Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi
 • Aşın kullanıma bağlı olarak böbrek taşı
 • Ülser
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir,

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • Gaz
 • Bulantı
 • Kann ağrısı
 • İshal
 • Kaşıntı
 • Cilt döküntüsü
 • Ürtiker
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık
 • Şişkinlik
 • Ağız kumluğu
 • Geğirme
 • Mide salgısında artış
 • Gece idrara çıkmada artış
 • Metalik tat
 • Bunlar CALCIDAY Dj’ün hafif yan etkileridir.

  CALCIDAY D3 Nasıl Kullanılır?

  CALCIDAY D3’ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet kullanınız.

  Günde size önerilen miktarda CALCIDAY D3’ü ağız yoluyla alınız.

  CALCIDAY D3’ü bir bardak (200 mİ) suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız,

  4—8 yaş arası çocuklar:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek içiniz.

  özel kullanım durumları;

  Böbrek yetmezliği:

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda CALCIDAY D3 kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer CALCIDAY D3 ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CALCIDAY D3

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  3 kullandıysanız

  Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

  CALCIDAY Dften kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CALCIDAY D3 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  CALCIDAY D3’ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz endişelenmeyiniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CALCIDAY D3 Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  CALCIDAY D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CALCIDAY D3 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Kalsiyum, D vitamini veya CALCIDAY D3’ün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,
 • D vitamini fazlalığınız (hipervitamİnoz) varsa,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,
 • Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezliği),
 • Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa.
 • CALCIDAY D3’ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer,

 • Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz,
 • Böbrek işlevleriniz bozuksa,
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri),
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi),
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CALCIDAY D3 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte CALCIDAY D3’ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALCIDAY D3 yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

  CALCIDAY D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  CALCIDAY D3’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  CALCIDAY D3 Etken Maddesi Nedir?

  CALCIDAY D3 her bir efervesan tabletinde 107,18 mg (4,66 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. CALCIDAY D3 her bir efervesan tabletinde 335,45 mg (0,98 mmol) laktoz İçerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  * *

  Aşağıda yer alan ilaçlan kullanıyor iseniz CALCIDAY D3’e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • Diğer D vitaminleri, CALCIDAY D3’ün etkisini artırır.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. CALCIDAY D3’ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklanna karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte CALCIDAY D3’ ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatlann ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. CALCIDAY D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • CALCIDAY D3 İle birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. CALCIDAY D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzlan T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallanm doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • CALCIDAY D3 çinkonun emilimini azaltabilir.
 • CALCIDAY prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın