Butopan Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

BUTOPAN nedir ve ne için kullanılır?

BUTOPAN 20 mg/ml ampul spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.

Her ampulün 1 ml sinde etkin madde olarak" 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur. 6 adet ve 100 adet 1 mPlik ampul içeren kutularda kullamma sunulmuştur.

• BUTOPAN 20 mg/ml ampul aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır:

Mide

Barsaklar

İdrar kesesi ve idrar yollan

Safra kanallan

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BUTOPAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

BUTOPAN 20 mg/ml ampul’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen yan etkilerin görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir;

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):

Gözde yakım veya uzağı görmeye uyum (akomodasyon) yeteneğinin bozulması

Kalp atımının hızlanması

Baş dönmesi

Ağız kuruluğu

Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir)

Deri reaksiyonlan, deri kızarıklığı

Dishidrozis (Özellikle El Ve Ayaklarda Anormal Terlemeyle Ortaya Çıkan Bir Deri Hastalığı) …

Deri kızarıklığı

İdrarın idrar kesesinde birikmesi

Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

BUTOPAN Nasıl Kullanılır?

limatlar:

BUTOPAN 20 mg/ml ampul doktorunuzun gözetiminde ve bir sağlık mesleği mensubu tarafından size /çocuğunuza uygulanacaktır. t

BUTOPAN 20 mg/ml ampul genellikle aşağıdaki dozda kullanılır:

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük adolesanlarda:

Günde birkaç kez kas İçine, deri altına veya yavaş olarak damar içine 1-2 ampul BUTOPAN (20-40 mg) uygulanabilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır

Bebeklerde ve küçük çocuklarda:

Ağır vakalarda: Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine vücut ağırlığının kg’ı başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

i

BUTOPAN 20 mg/ml ampul kas içine, deri altına veyayavaş olarak damar içine enjekte edilerek uygulanır.

BUTOPAN 20 mg/ml ampul enjeksiyonu, bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda günlük maksimum doz vücut ağırlığının kilogramı başına

1.5 mg’ı aşılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer BUTOPAN 20 mg/ml ampul’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

BUTOPAN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

BUTOPAN 20 mg/ml ampul doktor gözetiminde bir sağlık mesleği mensubu tarafından size /çocuğunuza uygulanacağı için, gerekenden fazla kullanma riskiniz bulunmamaktadır.

BUTOPAN 20 mg/ml ampul’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir. /

BUTOPAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı uygulatmayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz uygulatmaksınız Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu uygulatarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.

BUTOPAN 20 mg/ml ampul ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

BUTOPAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTOPAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, veya BUTOPAN 20 mg/ml ampul’ün içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aleıjmİz (aşın duyarlılığınız) varsa,

Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve

bunun için tedavi görmüyorsanız

İdrarınızın İdrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (öm. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı

barsak tıkanması varsa

Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa

Megakolon adı verilen kalın barsaklann bir bölümünün aşın genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve kann büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa

Myasteni gravis adı verilen kasların aşm güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

Hamileyseniz, , .

Bebek emziriyorsanız. ? ;

Eğer kan sulandırıcı ilaç tedavisi görüyorsanız, BUTOPAN ampulü enjekte edecek sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda, kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, BUTOPAN ampul derialtına ya da toplardamar İçine enjekte edilmelidir.

BUTOPAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

‘ .

Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (BUTOPAN

20 mg/ml ampul uygulamasını takiben göz içi basıncınızın ani yükselme olabilir. Eğer BUTOPAN 20 mg/ml ampul uygulamasını takiben gözlerinizde ağrı, kızarıklık, görme kaybı olursa derhal bir göz hastalıkları uzmanına başvurunuz)

Damar yoluyla BUTOPAN 20 mg/ml ampul uygulamasını takiben ani aşm duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu yolla BUTOPAN 20 mg/ml ampul uygulanması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

Vücut ısınız yüksekse (ateşiniz varsa), BUTOPAN 20 mg/ml ampul uygulaması terlemeyi azaltabileceğinden, doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUTOPAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

BUTOPAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

BUTOPAN 20 mg/ml ampul bir sağlıkjnesleği mensubu tarafından kas İçine, deri altına veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. BUTOPAN 20 mg/ml ampul hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız BUTOPAN 20 mg/ml ampul kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde BUTOPAN 20 mg/ml ampul kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

BUTOPAN Etken Maddesi Nedir?

BUTOPAN 20 mg/ml ampul içerisinde 1 ml’de 6.2 mg sodyum bulunur. Bu sodyum miktarı önlem alınmasını gerektiren sınır değerden (23 mg) çok düşüktür. Esasen bu tıbbi ürün “sodyum İçermez” olarak kabul edilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, BUTOPAN 20 mg/ml ampul ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

1

BUTOPAN 20 mg/ml ampul aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler akabilir:

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (öm. tiotropium, ipratropium)

Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

• Metoklopramid: Kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin

antagonistidir.BUTOPAN 20 mg/ml ampul İle birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

• Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların BUTOPAN 20 mg/ml ampul ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BUTOPAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın