Bronkolin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

BRONKOLIN nedir ve ne için kullanılır?

• BRONKOLİN etkin madde olarak her tablette 300 mg teofilin içerir.

• BRONKOLİN ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

• BRONKOLİN 50 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmakta ve ağızdan alınmaktadır.

• BRONKOLİN; astım, hava yollarının kasılmasıyla oluşan darlığın (bronkospazm) ve uzun süreli nefes darlığı yapan hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BRONKOLIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BRONKOLİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte kızarıklık, kaşıntı, soyulmalar ve hava yollarında kasılmalar

• Göz kapaklarında ve dudaklarda şişme gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut sizin BRONKOLİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Lütfen ilacınızın kutusunu ve kullanma talimatını yanınıza alınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Vücutta kasılmaların olduğu nöbet görülürse

• Kalp atışlarının arttığı veya düzensizleştiği çarpıntı hissederseniz

• Kan basıncınız azalır ve baygınlık geçirirseniz

• Aşırı soluk alıp vermeniz olursa

• Sinir sisteminizin aşırı uyarılması sonucu sıkıntı, huzursuzluk, kasılma, titreme Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Lütfen ilacınızın kutusunu ve kullanma talimatını yanınıza alınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş dönmesi

• Baş ağrıları

Uykusuzluk

Mide bulantısı, kusma

Karın ağrısı, ishal

• İdrar miktarında artış

Bunlar BRONKOLİN’in hafif yan etkileridir.

BRONKOLIN Nasıl Kullanılır?

Mutlaka doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde almaya dikkat ediniz. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayacaktır.

6 yaşından büyük çocuklarda sabah ve akşam yemekten sonra yanm tablet BRONKOLİN ile tedaviye başlanır. Erişkinler sabah akşam yemek arasında 1 BRONKOLİN tablet alırlar. Gerektiği takdirde iki günlük aralıklarla kademeli olarak (yarım tabletlik arttırım) artırılarak günlük idame dozuna ulaşılabilir.

Tabletler bir miktar su ile, çiğnenmeksizin ve tok karına alınmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

İleri yaşlarda teofilin atılımı yavaşlar, ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurunuz.

Özel Kullanım Durumları

Sınırlı böbrek ve karaciğer bozukluklarında BRONKOLİN’in atılımı yavaşlar, ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurunuz.

Eğer BRONKOLİN etkisinin çok güçü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

BRONKOLIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

BRONKOLIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kasılma nöbetleri, iskelet kası hasarı ve reflekslerinde artış, ani kan basıncı düşmesi, kalp ritminde bozukluklar, kalp-dolaşım sistemi bozuklukları, bulantı-kusma (kanlı kusma olabilir), karın ağrısı ve aşırı huzursuzluk görülebilir. Ayrıca kan elektrolit değerlerinde bozulmalar ve kan şekerinde yükselmeler görülebilir. Bu belirtilerin 12 saat içinde çıkabileceğini unutmayınız.

BRONKOLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BRONKOLIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Durumu doktorunuza danışınız ve ilacı doktorunuzun tavsiye ettiği dozda almaya devam ediniz.

BRONKOLIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacı almayı keser ya da birdenbire sonlandırırsanız, durumu derhal doktorunuza bildiriniz. Çünkü hastalığınıza karşı yeterli müdahale yapılmaması tehlikesi bulunmaktadır.

BRONKOLIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRONKOLIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Teofilin, ksantin içeren diğer ilaçlara veya ilacın içerisinde yer alan diğer bileşenlere karşı hassasiyetiniz varsa

• Yeni atlatılmış kalp krizi durumunuz varsa

• Kalbin normalden hızlı atması ile oluşmuş ritim bozukluğunuz varsa

Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,

• Efedrin tedavisi alan çocuklarda BRONKOLİN kullanmayınız.

BRONKOLİN’i şu durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıda belirtilen rahatsızlıkları olan kişilerde, zorunluluk durumunda ve özel bir dikkatle

kullanılmalıdır.

• Kalbi besleyen damarların tıkanması ile oluşan göğüs ağrısı (kararsız angina pektoris)

hastalığınız varsa

• Kalbin normalden hızlı atması ile oluşmuş ritim bozukluğu hastalığı riskiniz varsa

• Yüksek tansiyon probleminiz varsa

• Büyümüş, tıkanmış kalp kası (hipertrofik obstrüktif kalp) hastalığınız varsa

• Tiroid hormonunun normalden fazla olması (hipertroidi) durumu söz konusu ise

• Sara hastalığınız varsa,

• Mide ya da oniki parmak barsağı ülseriniz varsa

• Ateşli hastalığınız varsa

• Karaciğer ya da böbrekte işlevsel bozukluğa yol açan hastalığınız varsa

• Yaşlı iseniz, sık sık hastalanıyorsanız, ağır hastalığınız varsa ve / veya yoğun tıbbi tedavi görüyorsanız

• Kronik olarak alkol kullanıyorsanız BRONKOLİN ‘i dikkatle kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk üç ayında teofilin etkin maddesinin kullanımıyla ilişkili olarak şimdiye kadar yeterli deneyim sağlanmamıştır. Bu nedenle hamileliğin ilk 3 ayında BRONKOLİN ancak zorunlu koşullarda doktor tavsiyesine göre kullanılır. Hamileliğin ikinci ve üçüncü çeyreğinde sadece fayda-risk değerlendirmesi hekim tarafından yapıldıktan sonra kullanılmadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BRONKOLİN anne sütüne geçer, bu sebepten dolayı emzirme döneminde ancak zorunlu koşullarda doktor tavsiyesine göre kullanılır.

Araç ve makina kullanımı

BRONKOLİN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

BRONKOLIN Etken Maddesi Nedir?

Herhangi bir önemli bilgi mevcut değildir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

BRONKOLİN;

• Sigara içiyorsanız ve alkol kullanıyorsanız,

• Ksantin (teofilin içerikli ilaçların ana grubu) içeren diğer ilaçlar

• Beta sempatomimetik ilaçlar (nefes darlığı olan hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

• Kafein içeren ilaçlar

• Steroid içerikli ilaçlar

• Diüretik ilaçlar (yüksek tansiyon hastalıklarında kullanılan ilaçlar)

• Karbamazepin, fenitoin (sara hastalığında kullanılan ilaç)

• Rifampisin, izonikotinik asit hidrazit (tüberküloz(verem hastalığı) tedavisinde kullanılan

ilaç)

• Barbütirat, primidon (uyumaya yardımcı, yatıştırıcı ilaç)

• Sülfinpirazon, allopürinol (gut tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Ritonavir (AIDS hastalığında kullanılan ilaç)

• Kılıç otu (sarı kantaron) olarak bilinen bitkisel ilaç

• Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü)

• İzoprenalin (bronş düz kasını gevşeten bir ilaç)

• Morisizin (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan ilaç)

doğum kontrol hapları

• Eritromisin, klaritromisin, jozamisin, spiramisin, kinolon sınıfı antibiyotik ilaçlar (ofloksasin, norfloksasin, siprofloksasin, grepafloksasin veya klinafloksasin)

• Tiyabendazol (parazit tedavisinde kullanılan ilaç)

• Verapamil, diltiazem, propranolol, propafenon, meksiletin (kalp ve tansiyon hastalıklarında kullanılan ilaç)

• Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç)

• Nizatidin, ranitidin, simetidin (gastrit veya ülser tedavisinde kullanılan ilaç)

• a-interferon (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar)

• Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaç)

• Lityum (duygu durum bozukluğu ve depresyonda kullanılan ilaç)

• Viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç)

• Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan ilaç)

• Fenilpropanolamin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ilaç)

• Rofekoksib (romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç)

• Karbimazol (tiroid hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaç)

• Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç)

• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan ilaç)

• Lomustin (Kanser tedavisinde kullanılan ilaç)

• Oksipentifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaç)

• İnfluenza ve BCG aşısı kullanıldığı durumlarda

• Zafirlukast ve zileuton (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Asiklovir (Zona hastalığında kullanılan ilaç) İlaçlarından birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BRONKOLIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın