Benvida (100 Mg) Nedir Ne İşe Yarar? Yan Etkileri ve Etken Maddesi

Benvida, lakozamid adı verilen etkin maddeyi içeren ve epilepsi (tutarık) adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Benvida, mavi renkte, oval, bir yüzünde “SP” ve diğer yüzünde “200” baskısı bulunan film kaplı tablettir.

56 film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

İçindekiler

 1. Benvida Yan Etkileri
 2. Benvida Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Benvida Nasıl Kullanılır?
 4. Benvida Kullanıcı Yorumları
 5. Benvida Prospektüsü

Benvida Ne İçin Kullanılır?

Benvida, epilepsinin (tutarık) belirli bir formunu (aşağıya bakınız) tedavi etmek için 16 yaş ve üstü hastalarda kullanılan bir ilaçtır. Benvida, diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak kullanılır.

Epilepsi, hastaların tekrarlayan nöbetler gösterdiği bir durumdur. Benvida, nöbetlerin başlangıçta sadece beynin bir tarafını etkilediği, fakat daha sonra beynin her iki tarafında da daha büyük alanlara yayıldığı veya yayılmadığı (ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbet) bir epilepsi formunun tedavisi için kullanılır.

Benvida Etken Maddesi Nedir?

Her bir film kaplı tablette 100 mg lakozamid

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil selüloz (düşük sübstitiyeli), kolloidal anhidr silika, krospovidon, magnezyum stearat. Film kaplama maddesi: Opadry II 85F38040 (Polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172)).

Benvida Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Benvida’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yükleme dozundan sonra sersemlik hissi gibi sinir sistemi yan etkileri daha yüksek oranda görülebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Sersemlik hissi
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Çift görme
 • Depresyon
 • Uykusuzluk
 • Zihin karışıklığı (konfüzyonel durum)
 • Dokunma duyusunun azalması veya kaybı (hipoestezi)
 • Kelimeleri söylemede güçlük (disartri)
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hareketlerin koordinasyonunda güçlük
 • Hafıza bozukluğu
 • Uyku hali
 • Titreme
 • Düşünmede ve kelimeler bulmada güçlük
 • Gözlerde hızlı ve kontrolsüz hareketler (nistagmus)
 • Karıncalanma (parestezi)
 • Denge bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Dönme hissi (vertigo)
 • Kulakta hissedilen çınlama, vızıltı veya diğer sesler (tinnitus)
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Midede veya bağırsakta aşırı gaz oluşması
 • Diyare (ishal)
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Ağız kuruluğu
 • Kaşıntı
 • Düşme
 • Ezilme, deride çürük oluşması
 • Cilt yaraları
 • Döküntü
 • Uyumada güçlük
 • Yürüyüş bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Alışılmadık yorgunluk ve güçsüzlük
 • Sarhoşluk hissi
 • Uyarılara aşırı duyarlılık hali (irritabilite)
 • Kas spazmları

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kalp atım hızında yavaşlama
 • Kalp iletim bozukluğu
 • Kendini aşırı derecede iyi hissetme
 • İlaç alımına karşı alerjik reaksiyon
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • İntihar girişiminde bulunma
 • İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri
 • Çarpıntılar ve/veya hızlı veya düzensiz nabız
 • Saldırgan ruh hali (agresyon)
 • Aşırı huzursuzluk (ajitasyon)
 • Anormal düşünceler ve/veya gerçeklik algısının kaybı
 • Yüz, boyun, el, ayak, eklem veya bacakların alt bölgesinde şişmelere yol açan ciddi alerjik reaksiyon
 • Döküntü (ürtiker)
 • Halusinasyonlar (Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak, varsanı)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kanda granülosit sayısının azalması (agranülositoz)
 • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.)
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu) ve derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)

Eğer bu yan etkilerden biri sizi şiddetli derecede etkilerse bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Benvida Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022550,55396,4
12.10.2022411,29296,13
19.07.2022395,03284,42
09.07.2022395,02284,41
19.02.2022316,4227,81
23.09.2021235,96169,89
20.02.2021237,4170,93
19.02.2020200,33144,24
19.02.2019180,33129,84
19.02.2018145,82104,99
20.02.2017126,9591,4
17.11.2016114,882,66
01.11.2016114,867,73
30.06.2016209,64123,69
26.06.2016184,28108,73
11.04.2016212,06125,12
23.02.2016212,06125,12
22.02.2016212,06125,12
04.09.2015208,54123,04
01.06.2015201,22118,72
11.04.2015197,45116,5
10.04.2015197,45
Benvida Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Benvida Nasıl Kullanılır?

Benvida’yı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

Ani ve uzun süren epilepsi nöbetleri (status epileptikus) görülen hastalarda bir defada yüksek doz şeklindeki uygulama (yükleme dozu) çalışılmamıştır.

 • Benvida, sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez yaklaşık hergün aynı zamanda olacak şekilde alınmalıdır. Benvida uzun süreli tedavi olarak kullanılır.
 • Benvida’nın genel başlangıç dozu günde 100 mg’dır [yarısı sabah (50 mg) ve yarısı akşam (50 mg)]. Doktorunuz günlük dozunuzu, her hafta günde 100 mg’lık artışla, günde iki kez alınacak şekilde, günlük 200-400 mg arası bir idame dozuna kadar artırılabilir. Bu idame dozunu uzun süreli tedavi için kullanacaksınız.
 • Doktorunuz Benvida tedavisini 200 mg’lık tek bir yükleme dozunu takiben yaklaşık 12 saat sonra idame doz rejimi verilmesi ile başlatabilir. Yükleme dozu tıbbi gözlem altında uygulanmalıdır.

Eğer böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa doktorunuz size farklı bir doz reçete edebilir.

Benvida tablet, sadece ağızdan kullanım içindir.

Tableti bir bardak su ile yutunuz. Aç karnına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz.

Benvida’nın epilepside, 16 yaş altı ergen ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonu azalmış ise bu durum dikkate alınarak, doktorunuz tarafından Benvida dozu ayarlanacaktır.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Benvida kullanımı

 • Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (CLcr > 30 ml/dak.) herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan (CLcr < 30 ml/dak.) ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda 250 mg/gün’lük bir maksimum doz önerilir.
 • Hemodiyaliz gerektiren hastalarda, hemodiyaliz bitiminden sonra, doğrudan, bölünmüş günlük dozun %50’sine kadar bir ek doz önerilir.
 • Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi, klinik deneyimin az olması ve bir metabolitin (bilinen bir farmakolojik aktivitesi olmayan) birikmesi sebebi ile dikkatle yapılmalıdır.
 • Böbrek yetmezliği olan tüm hastalarda, doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır.
 • Hafif orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Bu hastalarda doz titrasyonu, böbrek yetmezliğinin eşlik etmesi göz önüne alınarak dikkatle yapılmalıdır.

Benvida uzun süreli tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size ne zaman bırakacağınızı söyleyene dek Benvida’yı kullanmaya devam etmelisiniz.

Eğer Benvida ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Benvida’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 • Sersemlik hissi, bulantı, kusma, nöbetler veya kalp şikayetleri yaşayabilirsiniz.
 • Araba kullanmaya çalışmayınız.

Benvida Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Benvida almayı birkaç saatle unutmuşsanız, anımsar anımsamaz alınız. Eğer ilacı almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız (6 saatten az) unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu normalde almanız gereken zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Benvida Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan Benvida ile tedaviyi durdurmayınız, çünkü belirtileriniz tekrar geri dönebilir veya daha kötüleşebilir.

Eğer doktorunuz Benvida ile tedaviyi durdurmaya karar verirse, doktorunuzun talimatlarına uyunuz, doktorunuz size ilacın dozunu kademe kademe nasıl azaltacağınızı söyleyecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benvida Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Lakozamid veya Benvida’nın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz). Eğer alerjik olup olmadığınızdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • Belirgin tipte bir kalp ritim bozukluğunuz varsa (ikinci veya üçüncü derece AV blok)

Benvida Kullanılmamalıdır.

Benvida Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Benvida gibi epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilen az sayıda bir grup insan, kendini öldürme veya kendine zarar verme düşüncelerine sahip olmuştur. Eğer herhangi bir zamanda bu düşünceler aklınızdan geçerse lütfen hemen doktorunuza danışınız.
 • Kalbinizde elektriksel iletim yetmezliği ile ilişkili bir durumdan şikayetçiyseniz (AV blok, atriyal fibrilasyon ve atriyal flutter), kalp yetmezliği veya kalp krizi gibi ağır bir kalp hastalığınız varsa. AV blok belirtileri; yavaş veya düzensiz nabız, baş dönmesi hissi ve bayılmadır. Atriyal fibrilasyon ve flutter durumunda çarpıntı hissi, hızlı veya düzensiz nabız ve nefes darlığı yaşayabilirsiniz.
 • Benvida, sersemlik hissine neden olabilir, bu da kazara yaralanma veya düşme riskini artırır. Bu nedenle, ilaçtan kaynaklanan herhangi bir etkiye alışıncaya dek dikkatli olmalısınız.
 • Yaşlı hastalarda kalp hastalıkları görülme riski daha yüksek olabileceği için, kalp hastalığınız varsa veya kalp ritminde uzamaya yol açabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız, bu konu ile ilgili olarak hekiminize bilgi veriniz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Benvida İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Benvida’yı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

Benvida ile tedavi edilirken alkol almanız önerilmez, çünkü Benvida kendinizi yorgun veya sersem gibi hissetmenize neden olabilir. Alkol almanız bu etkileri daha da kötüleştirebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Benvida Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz Benvida kullanmanız önerilmez çünkü Benvida’nın hamilelik ve doğmamış bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz, doktorunuz Benvida’yı alıp almayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Benvida Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benvida’yı kullanırken emzirme önerilmez, çünkü Benvida’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız doktorunuza hemen bildiriniz, doktorunuz Benvida’yı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

 • Araştırmalar, antiepileptik ilaçlar alan kadınların çocuklarında, doğuştan mevcut defektlerin görülme riskinde bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer açıdan, hastalığın kötüleşmesinin hem anneye hem doğmamış çocuğa zararlı olacağı dikkate alınarak, tedaviniz kesilmemelidir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Şu an kullanmakta olduğunuz, yakın zamanda kullandığınız veya kullanma ihtimaliniz olan herhangi bir ilaç varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

 • Benvida ile birlikte kalp rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılan veya PR aralığının uzaması olarak adlandırılan EKG (elektrokardiyogram) üzerinde anormalliğe neden olabilecek karbamazepin, lamotrijin, pregabalin (epilepsi tedavisinde kullanılır) gibi ilaçlar ve düzensiz kalp atımının belirli tipleri veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız bu durum özellikle önemlidir. Eğer aldığınız ilaçların bu etkisinin olup olmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışınız.
 • Flukonazol, itrakonazol, ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), ritonavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır), klaritromisin, rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) ve St. John’s Wort (diğer adı sarı kantarondur, hafif derece anksiyete tedavisinde kullanılır) lakozamidin karaciğerde yıkılma şeklini etkileyebilir.

Araç ve makina kullanımı

 • Benvida, sersemlik hissine veya bulanık görmeye neden olabilir. Bu, herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir. Benvida’nın bu aktiviteleri yapmak için yeteneğinizi etkileyip etkilemediğini bilene dek makine veya araç kullanmayınız

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Benvida Kullanıcı Yorumları

Geçici bir tedavi yerine bu ilacın düzenli kullanımında sorunu derinden çözen ve mucizeler yaratan bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Epilepsi nöbetlerinde ciddi anlamda azalma yaşatan bir ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Benvida Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın