Benical Şurup Nedir ve Ne İşe Yarar?

Benical şurup, 1 ölçeğinde (1 ölçek= 5 mİ) etkin madde olarak 10 mg dekstrometorfan hidrobromür, 20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir. Dekstrometorfan, öksürüğün sıklık ve şiddetini azaltır. Psödoefedrin, üst solunum yollarındaki ödemi (hücre ve dokularda anormal bir şekilde sıvı toplanması) azaltır, sinüs (yüz kemiklerindeki hava boşlukları) salgılarının atılımım artırır ve ağız boşluğu ile kulağı bağlayan ve kulak borusundaki hava basıncıyla atmosfer basıncının dengesini sağlayan östaki borusunun genellikle alerji, soğuk algınlığı veya diğer bir üst solunum yolu iltihabından kaynaklanan tıkanıklığını giderir. Klorfeniramin, alerji (aşırı duyarlılık) gidericidir. Alerji nedeniyle tahriş olmuş burun ve göz mukozasını rahatlatır.

Benical, 100 mililitrelik şişelerde bulunur.

Benical Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, çeşitli yaş gruplanna göre tavsiye edilen dozlar aşağıdaki gibidir:

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için:

Günde 3-4 kez 1-2 ölçek ölçek (5-10 mİ) (1 ölçek=5 mİ) kullanılmalıdır.

Ağız yoluyla kullanım içindir.

60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Benical kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Eğer Benical’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritm bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem şikayetleri ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar

Dekstrometorfan aşırı dozda kullanıldığında, baş dönmesi, görme bulanıklığı ve idrar yapamama görülebilir. Belirtiler genelde çabuk kaybolur ve spesifik tedavi gerektirmez.

Klorfeniramin aşın dozda alındığında nöbetler (konvülsiyon) ve kalp atım düzensizliği (aritmi) görülebilir. Böyle durumlarda mide boşaltılmalı, aktif kömür yutturulmak, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Benical’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Benical Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Benical’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Benical Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,

Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) ve yüksek kalp atım hızının (taşikardi) eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,

Alkol, merkezi sinir sistemi depresanı (baskılayıcı) ilaçlar ve depresyon ilacı olan monoamino oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullanıyor iseniz veya depresyon (ruhsal bunaltı) ilacı olan oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullandıktan sonra 2 hafta süresince,

Kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH-uzun süreli tıkayıcı tipte) varsa,

Bronşiyal astım hastası iseniz,

Zatürre (pnömoni) iseniz,

Solunum yetmezliği ya da solunum depresyonunuz (solunum baskılanması) varsa,

Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu (Child-Pugh kategorisi>9)/akut hepatitiniz (karaciğer iltihabı) varsa,

Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerin kullanılması durumunda

Herediter yapısal hiperbilirubineminiz varsa (Morbus Moulengracht karaciğer hücrelerinin bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı ya da yeteri kadar temizleyemedikleri zaman ortaya çıkan, kanda bilürübin denilen maddenin yükselmesine neden olan, doğumsal ve kalıtsal bir hastalık),

Ağır hipertoniniz (kas/organlann aşırı gerilmesi) varsa,

Mesane ve barsaklarda tıkanıklık varsa

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülser varsa,

Şeker hastalığınız (Diabetes mellitus) varsa,

Fazla çalışan tiroid durumlannda,

Astım dahil herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,

Feokromasitoma (adrenal bez tümörü) hastalığınız varsa,

12 yaşın altında kullanılmamalıdır

Sigara içme, astım ve akciğerdeki hava keseciklerinin genişlediği amfızem ile birlikte ortaya çıkan ve uzun süre devam eden süreğen öksürüğünüz varsa,

60 yaşın üzerinde iseniz,

Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,

Önde nefes borusunun ilk halkalan, boynun ön ve iç kısmına yerleşik bir salgı bezi olan tiroid beziniz fazla çalışıyorsa (hipertiroidizm),

Kalp ve damar hastalığınız (kardiyovasküler hastalık) varsa,

İskemik (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan bir) kalp hastalığınız varsa,

Kalp atım düzensizliğiniz (aritmi) varsa,

Ameliyat durumunda Benical kullanımından kaçınılmalıdır.

Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

Benical kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, hipertansiyon, el, ayaklar ve göz etrafında şişme gibi belirtiler böbrek fonksiyonunda bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir)

Prostat bezinizde büyüme varsa (prostat hipertrofısi-hiperplazisi) kullanımdan kaçınınız. Kullanılması durumunda 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Kalp ritminde bozukluğa neden olan uzamış QT sendromu (kalbin elektrik sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu rahatsızlık sizi bayılmaya, bazı durumlarda da kalp krizine ve muhtemelen ani ölüme neden olabilecek, hızla gelişen, kaotik kalp atışlarına karşı savunmasız bırakabilir.) veya Torsades de Poirıtes (QT aralığının uzun olmasına bağlı kalbin kabarcık adı verilen bölümünde kalp atım sayısının artması)-hastası iseniz

Karaciğer enzim aktivitelerinizde bozukluk varsa (tiştahsızlık, halsizlik, zayıflama, bağırsak bozukluklan, yemek sonrası uyku bastırması, kaşıntı gibi belirtiler karaciğer fonksiyonunda veya karaciğer enzim aktivitelerinde bir bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir.)

Halüsinasyonlar (varsam, hayal görme) huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.

Perhiz durumunda,

Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk)

Fizyolojik ilaç bağımlılığı yaratabileceği ve Merkezi Sinir Sistemi’nde (SSS’de) istenmeyen etkilere sebebiyet verebileceğinden önerilen dozdan daha fazla veya daha uzun süre kullanmayınız.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

Çok fazla balgam oluşumu varsa

Benical’i 5 günden daha fazla kullanmayınız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Benical İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkol ya da greyfurt suyu ile birlikte Benical kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Benical Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benical gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Benical Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benical’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Benical Etken Maddesi Nedir?

Benical, yardımcı madde olarak sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Benical, doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Benical’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Benical’in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOEleri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

Seratoneıjik ilaçlar (serotonin benzeri etki oluşturan ilaçlar)

SSRI (Selektif Serotonin Geri-alım İnhibitörleri) (antidepresan -depresyonruhsal bunaltıtedavisi için kullanılan ilaçlann bir grubuna verilen isim)

CYP2D6 inhibitörleri (birçok antipsikotik ve antidepresan ilacın metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 enzimini inhibe eden ilaçlarZihinle ilgili bozukluklann ve depresyon -ruhsal bunaltıgibi rahatsızlıkları önlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kullanılan ilaçların metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 isimli enzimin aktivitesini yavaşlatan veya durduran ilaçlar)

Mukolitik ajan (dokulann kimyasal ya da fiziksel bakımdan zarar görmesini engelleyen kaygan bir sıvı olan mukusun erimesini ve yumuşamasını sağlayan ilaçlar)

Alkol

Barbitürat grubu uyku ilaçları

Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

Alerji ilaçları (antihistaminikler) testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.

Benical Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Benical’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Benical’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (aşırı duyarlılık ve anafılaktik reaksiyon)
 • Kalp atım düzensizliği veya hızlanma çarpıntı (aritmi)
 • Akciğerlerdeki hava keseciklerinin iyi gelişmemesi sonucu solunum güçlüğü oluşması durumu (kardiyo-respirituvar distres)
 • Ödem
 • Tansiyonda yükselme (hipertansiyon)
 • Kurdeşen (ürtiker: cilt yüzeyinde kaşıntılı ödemli kızanklıklar, dudak, yüz ve boğazda şişme, bulantı)
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Solunum güçlüğü (astım sendromu)
 • Denge kaybı, sersemleme, terleme ve göz kararmasının eşlik ettiği baş dönmesi durumu (vertigo)
 • Kızarıklık (eritem)
 • Aleıjiye bağlı gözlenen deri yangısı (aleıjik dermatit)
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

Bunlann hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Mide sorunları,
 • Ağız kumluğu
 • Sersemlik,
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Huzursuzluk,
 • Uykusuzluk,
 • Göz bebeklerinde büyüme (midriyasis),
 • Kas zayıflığı ve titreme (tremor),
 • Sinirlilik,
 • Uyku bozuklukları,
 • Karında rahatsızlık,
 • Kabızlık,
 • İshal

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Yorgunluk,
 • Telaş hah,
 • Huzursuzluk (ajitasyon)
 • İdrar yapmada güçlük (dizüri),
 • Erkek hastalarda idrar tutulması (üriner retansiyon)
 • Uyuşukluk,
 • Sersemlik

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kalp atım hızının artması (taşikardi),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Kalp atım bozuklukları (kardiyak disritmiler),
 • Göğüs ağrısı (prekordiyal ağrı),
 • Çarpıntı (palpitasyonlar),
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler aritmi)
 • Özellikle çocuklarda varsam hayalgörme, sanrı, hezeyan (halusinasyon, paranoid delüzyon),
 • Uyarılabilirlik (eksitabilite)
 • Tahrişli veya tahrişsiz deri döküntüleri,
 • Aşın duyarlılık tepkileri,
 • Aleıjik deri iltihabı (dermatit),
 • Kansızlık (anemi),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Dokulara yeterli oksijen gitmemesi (methemoglobinemi),
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğusayısında azalma),
 • Trombositopenik purpura ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağnsı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık),
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni),
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),
 • Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni),
 • Agranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma),
 • İştahsızlık (anoreksi),
 • Ruhsal bunaltı (depresyon),
 • Kabuslar,
 • Baş dönmesi,
 • İritabilite (uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği),
 • Konsantre olamama,
 • Bulanık görme,
 • Halsizlik,
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Endişe (anksiyete),
 • Sarılık dahil karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Göğüs sıkışması

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Tiroid bezinin aktivesinde hafif artış,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • İlgili laboratuvar ve klinik görünüm ile belirginleşen aşın duyarlılık (hipersensitivite) ve anafılaktik reaksiyon (ani aşın duyarlılık tepkisi); astım sendromu, potansiyel olarak cildi, solunum yollarını, mide-barsak kanalı ve kalp dolaşım sistemi hafif ila orta düzeyde etkileyen reaksiyonlar dahil döküntü, ürtiker, ödem, kaşıntı ve sıkıntılı solunum durumu (kardiyo-respiratuvar distresi) içerir.
 • İştahsızlık,
 • Burunda kuruluk,
 • Deride kızanklık (eritem),
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hah, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organlann uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Düşük tansiyon (hipotansiyon),
 • Döküntülü deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit) dahil aleıjik reaksiyonlar,
 • Işık hassasiyeti (fotosensitivite),
 • Kas seğirmesi ve kasları kontrol edememe,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Distoni (kaslarda istemsiz kasılmalann neden olduğu hareket bozukluğu)

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmesi, uyku hali, yorgunluk, distoni (doku ve organlarda anormal gerginlik) ve görsel halüsinasyonlara (olmayan görüntüleri, sesleri, dokunmaları vb. algılama) sebebiyet verebileceğinden Benical kullanırken araç ve makine kullanmayınız. Eş zamanlı olarak alkol almayınız.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.