Bactrim İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bactrim 5 mT lik ampul olarak sunulmaktadır.Bactrim etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.

Bactrim, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür.

İçindekiler

 1. Bactrim Ne İçin Kullanılır?
 2. Bactrim Nasıl Kullanılır?
 3. Bactrim Güncel Fiyat Listesi
 4. Bactrim Etken Maddesi Nedir?
 5. Bactrim ile Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı
 6. Bactrim Prospektüsü

Bactrim Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Bactrim’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyon görülmesi durumunda Bactrim kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın 1’inden az) görülür.

Alerjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Nefes almada güçlük
 • Bayılma
 • Yüzde şişme
 • Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı ve/veya yutkunmayı güçleştiren şişkinlik
 • Göğüs ağrısı
 • Vücutta kırmızı lekeler

Bactrim kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 • Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde artış

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya vajina bölgesinde görülen bir tür iltihap
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Deride kaşıntı

Yaygın olmayan görülen yan etkiler:

 • Kusma

Bactrim Ne İçin Kullanılır?

Bactrim ampul, duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Yetişkinlerde ve çocuklarda, Pneumocystis jiroveci (P.carinii)’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için
 • Toksoplazmozisi (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için
 • Nokardiozisi (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için
 • Üriner sistem (idrar yolu) enfeksiyonlarını (örn. sistit) tedavi etmek için
 • Bactrim ampul genellikle, ağızdan ilaç alamayanlarda damar içi yolla kullanılır.

Bactrim Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için standart doz:

Sabah ve akşam uygun seyreltme yapıldıktan sonra günde iki kez 2 x (5 ml) ampul, (10 ml);


Günlük maksimum doz (özellikle ağır vakalar için):

Günde iki kez sabah ve akşam 3x (5 ml) ampul, (15 ml)


Pneumocystis jiroveci (P.carinii) tedavisi:

Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan doz her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazoldür (birkaç küçük doza bölünerek verilir).


Uygulama yolu ve metodu:
Bactrim ampul damar yolu ile uygulanır.

Bactrim Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.202210,7110,71
19.02.20226,986,98
20.02.20215,095,09
19.2.20204,254,25
19.02.20193,793,79
18.12.201833
31.05.20182,512,51
19.02.20182,452,45
20.02.20172,142,14
23.02.20161,941,94
22.02.20161,941,94
04.09.20151,611,61
01.06.20151,551,55
11.04.20151,531,53
10.04.20151,53
Bactrim Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Siz (veya başka birisi) aynı anda fazla miktarda doz aldığınızı düşünüyorsanız, en yakın
hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu arayınız.

Aşırı dozun belirtileri:

Baş dönmesi, bulantı veya kusma, döküntü, baş ağrısı, düzensiz hareketler,
uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzde şişlik, güçsüzlük ve kafa karışıklığıdır.


BACTRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bactrim’ i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bactrim anne sütüne geçer, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve Makina Kullanımı

man inside vehicle

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi Bactrim de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Bactrim Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Bu tıbbi ürünün her 5 mİ’sinde 500 mg etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 12.7 ml biraya eşdeğer veya 5.3 ml şaraba eşdeğer gibi.Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmış iseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

 • ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)
 • Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).
 • Prilokain gibi anestezikler
 • Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 • Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler
 • Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar
 • Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra organın reddedilmesini önlemek için)
 • Klozapin (ruh sağlığı problemlerini tedavi etmek için)
 • Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)
 • Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 • Bendroflumetiazid gibi diüretikler
 • Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)
 • Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)
 • Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)
 • Glibenklamid, glipizid, tolbutamid ve sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)

Bactrim Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın