Azeltin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AZELTIN nedir ve ne için kullanılır?

AZELTİN makrolidler olarak bilinen gruba ait bir antibiyotiktir. Belirli bakterilerin gelişimini durdurur.

AZELTİN 6 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

AZELTİN azitromisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• Sinüzit, farenjit ve tonsilitin de dahil olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları

• Bronşit ve pnömoninin dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları

• Kulak enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Chlamydia trachomatis ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoea bakterilerinin neden olduğu komplike olmayan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AZELTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AZELTİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aniden soluk alma, konuşma ve yutma güçlüğü

• Dudaklar, dil, yüz ve boyunda şişme

• Şiddetli baş dönmesi veya kollaps

• Şiddetli veya kaşıntılı cilt kızarıklıkları (özellikle kabarcıklıysa) ve gözler, dudaklar veya cinsel organlarda ağrı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin AZELTİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve kalıcı ishal, bazen kanlı-mukuslu ve/veya karın ağrısına benzer kramplar ile beraber. Bunlar bağırsak iltihabının (psödomembranöz enterokolit) belirtileridir. Bu yan etkiler antibiyotik aldıktan sonra seyrek olarak görülür. Doktorunuz AZELTİN tedavisini kesebilir. Bağırsak hareketlerini (peristaltizm) azaltan ilaçlar almayınız.

• Karaciğer enzimlerinde ve kandaki üre miktarında geçici yükselmeler, karaciğer fonksiyon bozuklukları, karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık ve karaciğer yetmezliği

• Pankreas iltihabı

• Böbrek iltihabı (interstisyel nefrit) ve akut böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide ağrısı ve krampları, iştah azalması, gaz

• Trombosit ve bazı akyuvar sayılarında azalma (trombositopeni, nötropeni)

• Uyku hali, baş ağrısı, sinirlilik

• El ve ayaklarda uyuşma (parestezi)

• Koku ve/veya tat duyularında bozukluklar

• Vajina enfeksiyonu, mantar enfeksiyonları (kandidiyaz)

• Güçsüzlük, baş dönmesi, hiperaktivite, işitme bozukluklar

• Kan basıncında düşme (hipotansiyon), hızlı ve düzensiz kalp atışı

• Dilde renk bozukluklar

• Eklem ağrısı

Bunlar AZELTİN in hafif yan etkileridir.

AZELTIN Nasıl Kullanılır?

Tabletlerinizi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:

AZELTİN günlük tek doz olarak verilmelidir. Toplam doz 3 gün veya 5 gün süreyle verilen 1500 mg’dır.

• 3 günlük tedavi: 3 gün süreyle günde 500 mg

• 5 günlük tedavi: 5 gün süreyle, 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2.den 5.güne kadar) günde 250 mg

Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan tek bir doz olarak alınan 1000 mg’dır.

AZELTİN sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

45 kg’ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formu önerilir.

6 ayın altındaki bebeklerde AZELTİN’in etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiş

olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz. Karaciğer bozukluğu:

AZELTİN esas olarak karaciğer yoluyla atılır. Bu nedenle karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Eğer AZELTİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

AZELTIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AZELTİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, bulantı, kusma, ishal, bitkinlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

AZELTIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün almanız önemlidir. İlacınızı almayı unuttuysanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.Aynı gün içerisinde birden fazla doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AZELTIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi tamamlanıncaya kadar alınız. Eğer tedaviyi erken keserseniz enfeksiyon yeniden başlayabilir ve bakteriler ilaca karşı direnç geliştirebilir.

AZELTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AZELTIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer azitromisine, eritromisin veya herhangi bir makrolid antibiyotiğe ve AZELTİN’in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

AZELTIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer probleminiz varsa (ağır karaciğer yetmezliği olanlarda AZELTİN kullanımı tavsiye edilmez)

• Böbrek probleminiz varsa (ağır böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarı gerekebilir)

• Kalp hastalığınız varsa (AZELTİN kalp ritim anormalliği riskini artırabilir)

• Kan potasyum veya magnezyum seviyeleriniz düşükse (hipokalemi, hipomagnezemi)

• Myastenia gravis (kas güçsüzlüğü ve yorgunluğu şeklinde görülen bir çeşit sinir-kas hastalığı) hastalığınız var ise.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız;

• Ergo alkaloidleri,

• Kalp ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar (sınıf IA ve III antiaritmikler),

• Sisaprid,

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AZELTIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

AZELTİN yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden emziren annelerin dikkatli olması gerekir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

AZELTIN Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç laktoz içerir. Eğer bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Antasitler (hazımsızlık için kullanılır): Antasit ilaç kullanıyorsanız AZELTİN’i antasit ilaçtan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Ergotamin türevleri (migren tedavisinde kullanılır): Ergotamin toksisitesi oluşabilir (dudaklarda kaşıntı, kas krampları ve kan dolaşımındaki zayıflama nedeniyle el ve ayaklarda gangren). Birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır): Eğer birlikte uygulama

gerekirse doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi ölçecek ve doz ayarı yapacaktır.

Kumarin tipi antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar): Birlikte kullanım kanama riskini artırır.

Bu nedenle birlikte kullanımda kan pıhtılaşması çok sık olarak kontrol edilmelidir.

Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır): Digoksin seviyeleri yükselebilir.

Didanozin ve zidovudin (HIV ilaçları): Didanosin ve zidovudinin kan seviyeleri

yükselebilir.

Rifabutin (antibiyotik): Birlikte kullanım her iki ilacın da kan seviyelerini etkileyebilir ve bazı kan hücrelerinin miktarı azalabilir (nötropeni).

Sisaprid (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve terfenadin (alerji ilacı): Bu ilaçların AZELTİN ile birlikte kullanımı kalp ritim bozukluklarına neden olabilir bu nedenle birlikte kullanımı tavsiye edilmez. Teofilin (astım ilacı): Teofilinin etkisi artabilir.

Triazolam (uyku bozukluklarında kullanılır), midazolam (uyku bozukluklarında ve narkoz için kullanılır), alfentanil (ağrı kesici) veya astemizol (alerji ilacı): AZELTİN ile birlikte kullanımı AZELTİN in etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AZELTIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın