Axid Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

AXID nedir ve ne için kullanılır?

AXİD, ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna dahildir. Mide hücrelerinden asit salımını baskılayarak etki gösteren bir mide ilacıdır.

Her bir kapsül 300 mg nizatidin içeren 14 ve 28 kapsüllük blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

AXİD, başlık opak kahverengi, gövde opak açık sarı renkteki kapsüller içinde, beyaza yakın renkte toz şeklinde ilaç içerir.

AXID, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır.

 • Oniki parmak bağırsağında yerleşen aktif yaraların (duodenal ülserlerin) tedavisinde,
 • Midede yerleşen aktif yaraların (gastrik ülser) tedavisinde,
 • Aktif yakınmalar geçtikten sonra bu yakınmaların yinelenmesinden korunmak için,
 • Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasından (gastroözefajeal reflü) veya yemek borusunun iltihaplanmasından (özofajit) kaynaklanan mide ve göğüs yanması, ağıza ekşi su gelmesi gibi yakınmaların tedavisinde,
 • Ağrı, ateş ve inflamasyonu azaltan ilaçların (NSAİİ’ler) kullanılıma bağlı, midede (gastrik ülser) ya da oniki parmak bağırsağında yerleşen aktif yaraların (duodenal ülser) tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AXID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, AXİD’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nedeni belirsiz kanamalar veya vücutta iğne başı gibi nokta nokta morarmalar
 • gelişirse (nadiren kanın pıhtılaşma hücrelerinde azalma meydana gelebilir).

 • Nefes almada zorlanma meydana getirebilecek ciddi alerji bulguları gelişirse
 • Kalp atışlarınızda aniden aşırı hızlanma olursa
 • Deri renginizde ve gözlerde sararma olursa ve idrar renginiz koyu çıkarsa
 • (karaciğer bozukluğuna işaret edebilir)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş, eklem ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, özellikle döküntü, kaşıntı, dalak büyümesi gibi durumlar ortaya çıkarsa (serum hastalığı benzeri bulgular)
 • Kansızlık
 • Derinizde geniş soyulma alanları
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Memelerde şişkinlik
 • Huzursuzluk, sinirlilik
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Uykusuzluk veya uyku hali
 • Akıl karışıklığı, unutkanlık, anormal rüyalar
 • • Sırtta, göğüste, kaslarda ağrılar

  • Karın ağrısı, iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, gaz, mide yanması, bulantı, kusma, hazımsızlık gibi sindirim sistemine ait yakınmalar

 • Öksürük, burun tıkanıklığı, genizde, yutakta, sinüslerde iltihaplanma gibi enfeksiyonlar
 • Kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık
 • Terlemede artış
 • Diş hastalıkları
 • Göz tembelliği
 • Kaza yaralanmaları
 • Bazı laboratuvar testlerinde (protein, ürobilinojen gibi) ve alerji testlerinde hatalı bulgular ortaya çıkabilir. Test yaptırırken AXİD kullandığınızı belirtiniz.
 • Bunlar AXİD’in hafif yan etkileridir.

  AXID Nasıl Kullanılır?

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 • Aktif oniki parmak bağırsağı ülserinde ve mide ülserinin tedavisinde akşamları bir kez 300 mg veya sabah akşam iki kez 150 mg olarak alınız.
 • Aktif ülser şikayetleri düzeldikten sonra korunma tedavisinde günde bir kez 150 mg alınız
 • Gastroözofageal reflü hastalığınız (mide içeriğinin yemek borusuna kaçması) varsa: Günde 2 defa 150 mg alınız. Gerekirse doktorunuz bu miktarı, günde 2 defa 300 mg’a dek yükseltebilecektir.
 • İlaç dozunun akşam 22:00’da alınması yerine 18:00’da alınması, gece gerçekleşen asit salımını daha iyi baskılayabilir.

  • AXİD bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır. Alkol ve elma suyu ile içmeyiniz.

  • İlacınızı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Orta dereceli böbrek yetersizliğinde (kreatinin klerensi 20-50 mL/dakika), aktif ülser tedavisi için günde bir kez 150 mg, koruyucu tedavi için günaşırı 150 mg alınması önerilir.

  Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 20 mL/dakika altında), aktif ülser tedavisi için gün aşırı 150 mg, koruyucu tedavide ise üç günde bir 150 mg alınması önerilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde özel doz önerisi yoktur.

  Eğer AXİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AXID

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AXİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AXİD aşırı dozda alındığında kaslarda seğirme, kusma, solunumda hızlanma bulguları olabilir.

  AXİD’in aşırı dozda kullanılmasının özel bir tedavi yöntemi yoktur. Hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

  AXİD

  AXID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  AXİD’i almayı unutursanız, normal alma zamanına yakınsa alabilirsiniz. AXİD’in normal alınma zamanınızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki kapsülü almalısınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AXID Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  AXİD tedavisinin sonlandırılması sonucunda herhangi bir olumsuzluk gelişmez.

  AXID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AXID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Nizatidin veya AXİD’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Diğer ülser ve yemek borusu iltihabında kullanılan ilaçlara (H2 reseptör antagonisti) karşı alerjiniz varsa
 • AXID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Orta veya çok şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
 • Midede kötü huylu bir ur olma olasılığı varsa (AXİD tedavisine yanıt almanız,
 • midede kötü huylu bir ur veya yara olma olasılığını bertaraf etmez. Eğer bu tür bir

  şüphe varsa, AXİD ile tedaviye başlanmadan önce bu olasılık araştırılmalıdır).

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız”

  AXİD

  AXID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkol ile birlikte alındığında mide tahrişi olabilir .

  Elma suyu ile birlikte alındığında AXİD’in emilimi azalabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  AXİD’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

  AXİD

  AXID Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  AXİD aşağıdaki ilaçların kan düzeylerini değiştirebileceği için bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkat edilmesi gerekir:

  • Mantar hastalıkları tedavisinde kullanılan itrakonazol ve ketokonazol,

  • Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan atazanavir, fosamprenavir/amprenavir ve saquinavir,

 • Sefpodoksim, sefuroksim gibi antibiyotikler,
 • Kan kanseri tedavisinde kullanılan dasatinib,
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir iyonları,
 • Ağrı kesici olarak kullanılan aspirin,
 • AXİD nadiren kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olabildiği için, bu tür etkileri güçlü olan ve şizofreni (bir çeşit ruhsal bozukluk) tedavisinde kullanılan klozapin ve sara (epilepsi) hastalığında kullanılan karbamazepinle birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  AXID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın