Avmigran İlacı Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Avmigran çarpıntı hissi, sersemlik ve mide bulantısıyla (Cephalea vasomotorica-histaminik baş ağrısı, Horton sendromu) birlikte ortaya çıkan ataklar halinde görülen baş ağrılarını ve kısa migren ataklarını gidermek için kullanılır.

Avmigran Nedir?

Avmigran, her film tabletinde ergotamin tartarat, mekloksamin dihidrojen sitrat, kafein, parasetamol etkin maddelerini içeren bir ilaçtır. Avmigran kırmızı-kahverengi renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet şeklinde bir üründür

Avmigran 2 Kez Kullanılır mı?

Eğer Avmigran’ı almayı unutursanız ve bir sonraki dozunuzun zamanı yakın değilse hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Avmigran İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Avmigran’ı tercihen yemeklerden sonra bol su ile birlikte alınız. Avmigran greyfurt suyu ile birlikte alındığında ilaca bağlı yan etkilerde artma riski vardır.

Avmigran Alkol İle Alınır mı?

“Avmigran alkol ile alınırmı?” sorusunun cevabı; Avmigran’ı alkol ile alırsanız ciddi karaciğer sorunları oluşabilir. Avmigran’ı alkol ile almayın. Hiç bir ilacın alkol ile alınması tavsiye edilmez Aşırı alkol tüketimi halinde, terapötik dozlarda (tedavi dozlarında) bile parasetamol alınması da karaciğer hasarına neden olabilir.

Araç ve makina kullanımı

Avmigran uyuklama, sersemlik, titreme, terleme gibi belirtilere yol açabilir. Sizde böyle belirtiler ortaya çıkarsa etkiler geçene kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

Avmigran Nasıl Kullanılır?

Migren ataklarında, ağrı nöbetinin başlangıcında 1 veya 2 tablet Avmigran Film tablet alınmalıdır.

Gerekirse yarım saat sonra 1 tablet daha alınabilir.

Günlük maksimum doz 4 film tablettir. Haftalık maksimum doz ise 10 film tablettir.

Ağrı nöbetinin ilk işaretlerini hissettiğiniz an ilacınızı almalısınız. İlaç ne kadar erken alınırsa gerekli doz o kadar düşük ve tedavi o kadar etkili olur. Avmigran’ı tercihen yemeklerden sonra ve bol su ile almalısınız.

Yaşlılar Avmigran kullanımında Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak dozunuzu belirleyecektir.

Avmigran böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.

Eğer Avmigran’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Hamilelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Avmigran hamilelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır. Hamileyseniz Avmigran kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Avmigran kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz. Avmigran anne sütüne geçmektedir ve bebeklerde kusma, ishal, zayıf nabız ve kan basıncında düzensizlik gibi ergotizm belirtilerine yol açabilmektedir. Doktorunuz Avmigran’ı veya bebeğinizi emzirmeyi bırakmanızı isteyecektir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Avmigran’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Bulantı, kusma, ishal, aşırı susama, üşüme hissi, deride yanma veya kaşınma, sersemlik, nabzın yavaşlaması veya alınamaması, el ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma, ağrı ve morarma, hızlı nabız, tansiyonda yükselme veya düşme, taşikardi (kalbin hızlı atması), solunumun bozulması, baygınlık, koma, zihin bulanıklığı, kaslarda istem dışı şiddetli kasılmalar, bilinç kaybı ve şok.

Çok hassas kişilerde veya dozun aşılması ve uzun süreli ilaç kullanımı halinde ergotizm gelişebilmektedir. El ve ayaklarda uyuşma, üşüme, yanma, renkte solgunluk veya morarma ve adale ağrısı başlayabilir. Bu bölgelerde nabız alınamayabilir. Giderek parmaklarda kangren gelişebilir. Göğüs ağrısı, kalp hızında artma veya azalma, tansiyonda düşme veya yükselme ortaya çıkabilir.

Ayrıca Avmigran içeriğindeki parasetamolden dolayı kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek hasarına neden olabilir.

Eğer kaza ile Avmigran’dan çok fazla aldıysanız veya bir çocuğun aldığını düşünüyorsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kutusunu ve eğer varsa, geri kalan ilaçları yanınızda götürünüz.

Avmigran’m etkin maddelerinden biri olan parasetamolün doz aşımında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Karaciğer hasarı parasetamol doz aşımının dozla ilgili kompliınkasyonudur (doz aşımı nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar).
Avmigran’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Avmigran Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Avmigran’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Parasetamol

Mide boşalmasında gecikme yaratan propantelin ve kolestramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır) gibi ilaçlar.

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar metoklopramid ve domperidon gibi ilaçlar (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara (Epilepsi) hastalığında kullanılan fenitoin,fenobabital v.b bazı ilaçlar )

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol ve rifampisin gibi ilaçlar Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar) Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Zidovudin

(Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç Diğer ağn kesiciler

Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir.

St. John’s Wort (Hypericum perforatum-sarı kantarongiller ailesine dahil bir bitki) parasetamolün kan düzeylerini azaltabilir.

Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir.

Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

Antihistaminikler (aleıji veya iltihap durumlarında kullanılır)

Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

Disulfıram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Tranklizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır)

Pipemidik asit (idrar yollan enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

Teofılin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

Antibiyotikler

Makrolid grubu antibiyotikler (örneğin, eritromisin, azitromisin, klaritromisin, spiramisin, telitromisin, triasetiloleandomisin içeren ilaçlar), kuinupristin, dalfopristin, tetrasiklin antibiyotikler, kinolon grubu antibiyotikler

Mantar ve parazit ilaçları

Ketokonazol, flukonazol, mikonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, metronidazol veya klotrimazol maddelerini içeren ilaçlar

Antiviral (virüslere karşı kullanılan) ilaçlar

Amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, atazanavir, efavirenz maddelerini içeren ve HIV enfeksiyonunda (AIDS) kullanılan ilaçlar

Migren ataklarının tedavisinde kullanılan 5HTı agonistleri (triptanlar)

Almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan maddelerini içeren migren tedavisinde kullanılan ilaçlardan en az 6 saat sonra Avmigran alınmalıdır. Eğer Avmigran alınmışsa bu ilaçlar en az 24 saat sonra alınmalıdır. Eletriptan veya frovatriptan maddelerini içeren ve migren tedavisinde kullanılan ilaçlar ile Avmigran kullanılması arasında ise en az 24 saat olmalıdır.

Düşük tansiyonu tedavi etmede kullanılan ilaçlar

Metaraminol maddelerini içeren ilaçlar

Kalp hastalıkları, anjina (göğüs ağrısı) ve tansiyon hastalığında kullanılan ilaçlar: Propranolol, oksprenolol, atenolol veya verapamil maddelerini içeren ilaçlar

Astım ilaçları: Ör: zileuton maddesini içeren ilaçlar

Nikotin: Sigara ile birlikte alınan nikotin veya nikotin bantları veya nikotin sakızları ile alman nikotin

Bazı genel anestezi (narkoz) ilaçları: Ör: halotan maddesini içeren ilaçlar

Bazı antidepresan ilaçlar: Ör: reboksetin, nefazodon, fluoksetin veya fluvoksamin maddelerini içeren ilaçlar

Greyfurt suyu: Avmigran greyfurt suyu ile birlikte alındığında zehirlenme riski artmaktadır

Avmigran Yan Etkileri Nedir?

Tüm ilaçlar gibi Avmigran’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüm yan etkiler arasında en yaygın görüleni bulantı ve kusmadır. Ergotamin dozuna bağlı olarak vazokonstrüksiyon belirti ve semptomları ortaya çıkabilir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımında sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etki tespit edilmez. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalpte ritm bozukluğu, kalp ritim hızında artma, fazla idrara çıkma, sindirim rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler Avmigran veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı semptomların tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Aşağıdakilerden biri olursa Avmigran’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Avmigran Ciddi Yan Etkileri

 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generaliza eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Anafılaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefer darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Sersemlik, ellerde ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma
 • El ve ayak parmaklarında morarma
 • Kalp hızında artma veya yavaşlama
 • Göğüs kafesinde sıkışma, baskı, ağırlık ve huzursuzluk hissi. Boyuna, omuzlara ya da kollara yayılan göğüs ağrısı
 • Nefes almada güçlük
 • Kan basıncında yükselme
 • Kangren (Doku ölümü)
 • Nabız alınamaması
 • Bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan)

Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin Avmigran’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali(somnolans)
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan)
 • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık (Doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlıkla başa çıkmanın yollarını öğrenmek için buraya tıklayınız.)
 • Sersemlik

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uzun süreli kullanımda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı
 • Sindirim sisteminde görülen kanama
 • Kol ve bacaklarda, morarma, daralması (periferik vazokonstriksiyon)
 • İshal
 • Kol ve bacaklarda ağrı ve güçsüzlük
 • His kaybı
 • Deri ve mukozanın mavi renk alması (Siyanoz)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Aşırı duyarlık tepkileri (deri döküntüsü, kaşıntı yada kurdeşen; yüzde, dilde ya da vücudun başka kısmında şişme; hırıltı solunum yada solunum güçlüğü gibi şikayetlerin birlikte bulunduğu durum)
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Kalp atımlarının yavaşlaması veya kalp atımlarının hızlanması,
 • Uzun süre aşırı kullanımı sonucu kalp kapakçıklarında değişiklikler,
 • Kan basıncında artış,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kas ağrısı
 • Nabız yokluğu
 • Nefes darlığı ve astım krizi
 • İnme
 • Uzun süre kullanıldığında; kan hücrelerinin azalmasına bağlı olarak cilt ve dokularda morluk
 • Kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı, morarma ve nabız yokluğu görülmesi (ergotizm)
 • Uzun süre aşırı kullanıma bağlı olarak özellikle akciğer zarı ve akciğer çevresinde bozukluklar
 • Hızlı ilerleyen iltihaplı yaygın cilt döküntüleri,
 • Yüksek ateş, bulantı, kusma, kas ve eklem ağrıları, kaşıntı ile başlayıp ciltte, ağız içinde, dudaklarda kızarıklıklar ve oluşan baloncuklar ile devam eden sonrasında yaygın kanamalı döküntülülerin olduğu rahatsızlık (Stevens-Johnson sendromu)
 • El, yüz ve ayakta dantel benzeri kızarıklıklar
 • Ani başlayan ve hızla ilerleyerek yaygın cilt ölümüne yol açan ve ölümcül olabilen bir deri ve mukoza hastalığı (toksik epidermal nekroliz)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
 • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden hastalık)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Gangren (Doku ölümü)
 • Stevens Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Miyokard iskemisi (kalp kasma yeterince kan gitmemesi), miyokard infarktüsü (kalp krizi)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
 • Pozitif aleji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi) Bağışıklık sisteminin etkisiyle kan pulcuklarının azalması
 • Bağışıklık sisteminin etkisiyle kan pulcuklarının azalması
 • Titreme
 • Kalp çarpıntısı

Kafein içeren ilaçlar endişe, titreme, terleme ve hızlı kalp atışı gibi istenmeyen etkilere sebep olabilir. (Bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız) Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler Avmigran veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı şikayetlerin tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yorum yapın