Aurorix Kullananlar Ne Soruyor?

Aurorix nedir ve ne için kullanılır?

Aurorix moklobemid etkin maddesi içermektedir. Aurorix, antidepresan adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Aurorix depresyon ve sosyal fobi tedavisinde kullanılır. Aurorix, beyinde sinirlerarası iletiden sorumlu olan bazı önemli kimyasalların düzeyini artırarak iş görür. Bu artış depresyona ve sosyal fobinizin tedavisine yardımcı olur.

Aurorix Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aurorix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı istenmeyen etkiler hastalığın belirtilerine bağh olarak çıkar ve çoğu vakada tedavi süresince kaybolur. Konfüzyon (zihin karışıklığı) gözlenen izole vakalar olmuştur, bunlar tedavinin durdurulmasıyla hızla düzelmiştir

Aşağıdakilerden biri olursa, Aurorix’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağızda şişlik. Bu belirtiler soluk almanızı ve yutmanızı güçleştirebilir.
 • El, ayak ya da bileklerde ani şişlikler.
 • Kabarık, kaşıntılı deri döküntüsü, kaşıntılı deri ya da kızarma.

Bunların hepsi çok ciddi ancak çok seyrek görülen alerjik (aşın duyarlılık) reaksiyonlarıdır. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Kafa karışıklığı ve yön algılama bozukluğu (dezoryantasyon)
 • El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik
 • Görmede değişiklikler
 • Kanda sodyum eksikliği; belirtileri uyku hali, kafa karışıklığı ya da nöbetler (konvülziyon) olabilir.
 • Karaciğer fonksiyonlarında değişiklikler (kan testinde görülür).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku bozukluğu
 • Sinirlilik, huzursuzluk, anksiyete ya da keyifsizlik (irritabilite)
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı
 • İshal ya da kabızlık gibi mide-barsak rahatsızlıkları

Bunlar Aurorix’ in hafif yan etkileridir.

Aurorix Nasıl Kullanılır?

Aurorix’ i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Depresyon tedavisinde;

Genel başlangıç dozu ikiye bölünmüş doz olarak alman günde 300 mg’dır. Ağır depresyonda doz 600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Doktorunuz sizin için en uygun dozu bulmak için dozu azaltabilir ya da artırabilir. İlacın etkinliğinin tayini için tedaviye en az 4-6 hafta devam edilmelidir,

En yüksek günlük doz 600 mg’dır.

Sosyal fobi tedavisinde;

Önerilen Aurorix dozu, iki doza bölünerek verilen günde 600 mg’dır.

İleri tedaviye gereksiniminiz olup olmadığım belirlemek için, dozunuz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir.

Aurorix tabletleri yemeğinizin sonunda alınız.

Tableti bir miktar su ile yutarak kullanınız.

Yaşlı hastalarda Aurorix dozunun özel olarak ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda Aurorix dozunun özel olarak ayarlanması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir. Bu genellikle yukarıda belirtilen başlangıç dozundan daha düşük olacaktır.

Eğer Aurorix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tek başına moklobemidin doz aşımı, genellikle hafif ve geri dönüşümlü merkezi sinir sistemi belirtilerine ve mide-barsakta tahrişe yol açmaktadır.

Aurorix’in birden fazla ilaçla birlikte doz aşımı (örneğin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlarla birlikte) yaşamı tehdit edici olabilir. Dolayısıyla bu vakalar uygun tedavinin gerçekleştirilebilmesi için hastaneye yatırılmalı ve yakından takip edilmelidir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca Aurorix’i kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Aurorix Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Aurorix’ in etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşınduyarlılık) varsa,

Kafanızda karışıklığa yol açan, gerçek ile bağlantınızı koparan ya da net düşünme ve karar verme yetinizi bozan ve aniden ortaya çıkan ciddi bir ruhsal sorununuz varsa (akut onfüzyonel durumlar),

Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan, selejilin adı verilen bir ilaç alıyorsanız,

Klinik deneyim yetersiz olduğundan çocuklarda kullanılmamalıdır.

Depresyon tedavisinde kullanılan ve sempatomimetikler, M AO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, meperidin, thioridazin, dekstrometorfan ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri olarak isimlendirilen İlaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Aurorix Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Manik depresyon adı da verilen “bipolar bozukluğunuz” varsa,

Kendinize zarar vermeyi ya da kendinizi öldürmeyi düşünmüş ya da denemiş iseniz,

Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa,

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,

Adrenal bezlerinizin birinde büyüme varsa (feokromositoma)

Öksürük, soğuk algınlığı ilaçlan içeriğinde olabilen dekstrometorfanın birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Petidin (ağrı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.

Depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa bazen kendinize zarar vermek ya da kendinizi öldürmeyi düşünebilirsiniz. Bu özellikle antidepresan tedaviye başladığınızda artabilir; bu ilaçların tümünün etkili olması için genellikle 2 hafta ve bazen daha uzun zaman geçmesi gerekir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlannın, intihar düşünce ya da davranışlarım arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakından izlenmesi gereklidir. Çocuklarda, ilacın etkisi üzerine klinik deneyim yetersiz olduğundan, Aurorix pediyatride kullanılmamalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aurorix İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Aurorix kullanırken tiramin içeren yiyecekleri fazla miktarda tüketmeyiniz. Bunlar eski peynir, maya ekstreleri, mayalanmış soya fasulyesi ürünlerini içerir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Aurorix Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın gebelik dönemine yönelik güvenliliği ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hamile iseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Aurorix’i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Aurorix Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aurorix’in etkin maddesi anne sütüne çok az miktarda geçmesine karşın, ilaç tedavisinin devamının emziren anneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskleri tartılmalıdır. Bebeğinizi emziriyorsanız Aurorix’i kullanmayınız.

Aurorix Etken Maddesi Nedir?

Aurorix tabletlerin her biri 26.50 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz galaktoz-malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Aurorix Kullanılır mı?

Aurorix’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız;

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (fluoksetin, paroksetin) ya da trisiklik antidepresanlar (klomipramin) gibi depresyon ya da anksiyeteniz (kaygı, endişe durumu) için kullanılan diğer ilaçlar

Birçok öksürük ilacında bulunan dekstrometorfan isimli ilaç

Petidin (bir tür ağrı kesici ilaç)

Selejilin (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç).

Aurorix alırken aşağıdaki İlaçlan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Simetidin (mide ülseri, asit yutulması ya da reflü hastalığında kullanılır)

Birçok öksürük ve soğuk algınlığı ilacında bulunan efedrin, psödoefedrin ve fenilpropanolamin isimli ilaçlar

Morfin ya da fentanil (ağrı kesici)

Araç ve makina kullanımı

Aurorix’in araç ya da makine kullanmanızı etkileme olasılığı yoktur. Özellikle Aurorix tedavisine ilk başladığınızda araç ya da makine kullanmanız üzerinde herhangi bir etki fark ederseniz, doktorunuzla konuşunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın