Atarax (25 Mg) Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananların Yorumları

Atarax, beyaz renkli, oblong, çentikli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet bulunur.

Atarax, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Atarax; erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde, kaşıntı belirtisinin tedavisinde, cerrahi girişimler için ameliyatta önce ön tedavide kullanılır.

İçindekiler

 1. Atarax Güncel Fiyat Listesi (2023)
 2. Atarax Nasıl Kullanılır?
 3. Hamilelikte Atarax Kullanımı
 4. Atarax Kullanıcı Yorumları
 5. Atarax Prospektüsü

Atarax Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Atarax’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Atarax’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık,
 • Anafilaktik şok,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Titreme,
 • İstem dışı kas kasılmaları (Konvülsiyon),
 • İstemli hareket etmede güçlük (Diskinezi),
 • Oryantasyon bozukluğu,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)
 • İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmesi (İdrar retansiyonu),
 • Bronşların geçici olarak daralması (Bronkospazm),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde).

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Atarax’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Dakikadaki kalp atım sayısının (nabzın) normalin üstüne çıkması (Taşikardi),
 • Gözde uyum bozukluğu (Akomodasyon bozukluğu),
 • Bulanık görme,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı,
 • Kabızlık,
 • Kusma
 • Halsizlik,
 • Kırıklık,
 • Ateş,
 • Uyuklama hali (Somnolans),
 • Baş ağrısı,
 • Sedasyon

Bunlar Atarax’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin sıklığı ve yoğunluğu günlük dozun bireyselleştirilerek dikkatli bir şekilde ayarlanması ile azaltılabilir. Yaşlı hastalarda yan etki görülme riski daha yüksektir.

Atarax Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202234,0834,08
09.07.202224,9624,96
19.02.202216,316,3
20.02.202111,8711,87
19.02.20209,99,9
19.02.20198,848,84
31.05.20187,167,16
19.02.201877
20.02.20176,096,09
23.02.20165,515,51
22.02.20165,515,51
04.09.20154,924,92
01.06.20154,754,75
11.04.20154,664,66
10.04.20154,66
Atarax Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Atarax Nasıl Kullanılır?

Dozaj ve kullanım süresi, hastanın tedaviye verdiği yanıta, hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak değişir.

Erişkinlerde

Anksiyete (Kaygı) bozuklukları belirtilerinin tedavisinde:

Genel doz: Günde toplam 50mg (sabah ^ tablet, öğlen ^ tablet ve akşam 1 tablet alınız). Daha ağır vakalarda doz günde toplam 300 mg’a kadar yükseltilebilir.

Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

Yatmadan önce 1 tablet ile tedaviye başlanır, gerektiği durumlarda günde 3-4 kez 1 tabletlik dozlarla tedaviye devam edilir.

Cerrahi ameliyatlardan önce öntedavi olarak:

 • 1 veya 2 kez uygulanan 50mg (2 tablet)-200 mg (8 tablet): Anesteziden önceki gece yapılan bir uygulamanın ardından, operasyondan bir saat önce bir uygulama daha yapılır.
 • Erişkinlerde maksimum (en yüksek) tek doz 200 mg (8 tablet)’ı, maksimum günlük doz ise 300 mg (12 tablet)’ı geçmemelidir.

Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

12 aydan 6 yaşa kadar: Doz, günde, vücut ağırlığının her kg’ına 1-2.5 mg aralığında, bölünerek alınır.

6 yaşın üstünde günde, vücut ağırlığının her kg’ına, 1-2 mg doz aralığında, bölünerek alınır.

Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak:

 • Anesteziden önceki gece vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg olarak uygulanabilecek dozun ardından, operasyondan 1 saat önce vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg’lık tek dozluk uygulama yapılır.
 • Atarax tablet ağızdan kullanım içindir.
 • Atarax tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Yaşlılarda Atarax Hap Kullanımı

 • Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Yaşlılarda tedaviye, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanması önerilir.
 • Karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğu, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Eğer Atarax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Atarax Doz Aşımı Durumunda veya Kullanmayı Unuttuğumuzda Ne Yapılmalıdır?

 • Atarax’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Atarax ile tedavinin süresi, klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Atarax Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 • Atarax’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setirizine, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),
 • Porfiri (nadir metabolik bir bozukluk) hastasıysanız,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Atarax Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

 • Eğer istemsiz seri kas spazmlı nöbetleriniz (konvülsiyonlar) var ise,
 • Dar açılı glokom (göz içi basıncının artışı), iyi huylu prostat bezi büyümesi, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, mesane çıkışında tıkanıklık, miyastenia gravis (kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık-sinir-kas hastalığı) veya demansınız (bunama) varsa, gastrointestinal (mide-barsak) hareketliliğiniz azalmış ise,
 • Geçmişinizde kardiyak aritmiye (kalp atımlarının normal ritmini kaybetmesi) yatkınlığınız var ise veya kalp ritm bozukluğuna neden olabilen bir ilaçla eşzamanlı tedavi oluyor iseniz, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Yaşlı iseniz, veya karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğunuz var ise veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuzun dozu ayarlaması gerekir, doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Atarax Alkol İle Alınır mı?

Atarax ve alkol etkileşimi ciddi sonuçlar açabilir. Atarax alkol etkileşimi ilacın etkisini arttırarak ciddi sağlık problemleri açabilir. İlacı almadan önce doktorunuza danışın.

Atarax’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini arttırabilir.

Hamilelik de Atarax Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, Atarax almayınız ve lütfen doktorunuza haber veriniz.

Atarax hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. Hamileliğin geç döneminde ve/veya doğum sırasında Atarax alan annelerde, hemen ya da doğumdan sonra birkaç saat içinde çeşitli istenmeyen etkiler (kan basıncında düşme gibi) gözlenmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirirken Atarax Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atarax anne sütüne geçtiği için, Atarax’ı kullanan anneler emzirmeyi, emzirmek isteyen anneler Atarax’ı bırakmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Atarax tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğinizi etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Atarax’ın İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Atarax’ın içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çesitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlarla Birlikte Atarax Kullanımı

 • Atarax’ ı, santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçlarla (psikotropikler, anestezikler, antiepileptikler-sara nöbetleri için kullanılan ilaçlar-, sakinleştirici, uyku ilacı veya ağrı giderici ilaçlar gibi) veya antikolinerjik etkisi olan ilaçlarla eş zamanlı kullanıyorsanız, bu ilaçların bazılarının ya da hepsinin etkisini arttırabileceğinden, doktorunuzun dozu ayarlaması gerekebilir.
 • Atarax, betahistin ve antikolinesteraz ilaçlarının etkilerini azaltır.
 • Atarax’in monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), sedasyon yapıcı (sakinleştirici) ilaçlar ile birlikte eşzamanlı kullanmayınız.
 • Gastrointestinal (mide-barsak) ülserlerin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin ile eş zamanlı kullanım, Atarax tabletlerin etkisini arttırabilir.
 • Eğer Atarax tablet, sara nöbeti tedavisi için kullanılan bir ilaç olan fenitoin ile aynı anda alınırsa fenitoinin etkisi zayıflar.
 • Aktif madde hidroksizin, karaciğerde belirli bazı enzimleri (CYP2D6) inhibe eder (baskılar), bu nedenle yüksek dozlarda, bu enzimlerle metabolize olan (parçalanan) diğer ilaçlarla etkileşimlere neden olur.
 • Aktif madde hidroksizin, alkol dehidrojenaz ve CYP3A4/5 enzimleri ile metabolize olduğundan, bu enzimlerin inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hidroksizin kan düzeylerinde artış beklenebilir.
 • Herhangi bir alerji deri testi veya metakolin ile bronkoprovokasyon testi yapılmadan bir hafta önce, önlem olarak, Atarax tablet ile tedavi kesilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Atarax Kullanıcı Yorumları

Uykusuzluk çektiğim gecelerde kurtarıcım olan mucizevi ilaç benim için.

Kullanıcı Yorumu

Herkesin uyku yaptığını söyleyip kullandığım zamanlarda bende hiçbir etki yaratmadı

Kullanıcı Yorumu

Tembellik yarattığını söyleyebilirim sakinleştirmek amacıyla doktorumun yazdığı bir ilaçtı.

Kullanıcı Yorumu

Atarax Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın