Anti-potasium Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ANTI-POTASIUM nedir ve ne için kullanılır?

ANTI-POTASIUM granül formunda, kanda potasyum yüksekliğini tedavi edici ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür.

ANTI-POTASIUM, Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu içermektedir.

Her biri 15 gram ANTI-POTASIUM içeren poşetlerde, 20 poşetlik kutularda kullanıma sunulmaktadır.

Kandaki potasyum yüksekliğinin tedavisinde kullanılır:

S Böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında, diyaliz seansları arasında serum potasyum

yüksekliğinin tedavisi ve önlenmesi, S Potasyum zehirlenmesinin tedavisi

4.Olası yan Etkiler

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, ANTI-POTASIUM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler ilacın özelliğine bağlı olarak kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesi ve kan kalsiyum seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Seyrek: Bulantı, kusma, kabızlık, mide tahrişi, iştahsızlık ve isha1.

Çok seyrek: Bağırsak tıkanması.

Çocuklarda makat yoluyla uygulama sonrası dışkı birikmesi, oral uygulamadan sonra sindirim sisteminde kitle oluşumu görebilir.

Bilinmiyor: Kanda potasyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı, granül parçalarının solunması nedeniyle akut bronşit ve/veya zatürre, bağırsak delinmesine neden olan sindirim siteminde yara oluşumu veya doku ölümü

3. ANTI-POTASIUM nasıl kullanılır:

ANTI-POTASIUM ağızdan veya makattan uygulanabilir. 1 poşet 15 gram ANTI-POTASIUM granül içerir.

Ağız yoluyla: Yetişkinlerde teşhis edilmiş potasyum yüksekliğinin tedavisi için 2-4 x 1 poşet

(15 gram) ANTI-POTASIUM bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır.

Makat yoluyla: Ortalama günlük doz, 1-2 x 2 poşet (30 gram) retansiyon lavmanı (verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü) şeklinde uygulanır.

Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Potasyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz kan potasyum seviyenizi kontrol ederek, gerekli gördüğünde tedavinizi sonlandıracaktır.

Tedavi süresince düşük potasyum içerikli bir diyet tavsiye edilir.

ANTI-POTASIUM ağız veya makat yoluyla uygulanabilir.

Ağız yoluyla: 1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM, 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde veya yiyeceklerle karıştırılarak hemen kullanılmalıdır (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Makat yoluyla: 2 poşet (30 gram) granül 100 200 ml sıvı (su veya %5 glikoz solüsyonu) içinde çözünmeli ve vücut ısısına getirilerek makat yoluyla, retansiyon lavmanı (verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü) olarak uygulanmalıdır. Lavman ile uygulanan sıvı en azından 4 saat içeride tutulmalıdır.

Daha fazla etkinlik nedeniyle ağız yoluyla kullanım tercih edilir.

Çocuklarda Kullanımı

Gün içinde birkaç parçaya bölünmüş halde 0.5-1 gram/kg vücut ağırlığı şeklinde hesaplanarak uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Özel Kullanım Durumları

Eğer ANTI-POTASIUM’ in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

ANTI-POTASIUM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Zehirlenme belirtileri: ANTI-POTASIUM aşırı dozundan sonra tipik olarak kanda potasyum azlığı oluşur. Bu da kendini yorgunluk, kas güçsüzlüğü, mide bağırsak güçsüzlüğü, ince

bağırsağın bir bölümünün (ileum) felci, baz fazlalığı (metabolik asidoz), uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite), zihin karışıklığı (konfüzyon), düşünsel işlemlerde yavaşlama, reflekslerde azalma ve son olarak felç ile belli eder. Solunum durması, bu gelişmenin ciddi bir sonucudur. Çok şiddetli vakalarda potasyum düşüklüğüne bağlı koma oluşabilir. Kalbin elektriksel etkinliğine ait bulgulardaki değişiklikler potasyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı ile uyumlu olabilir; kalpte atım bozukluğu meydana gelebilir. Mevcut böbrek hasarı olan hastalarda potasyum fazlalığına ait şiddetli böbrek yetersizliği bulguları klinik tabloyu maskeleyebilir.

Tedavi: Kan elektrolitlerini düzeltmek için uygun önlemler alınmalıdır. Lavman veya bağırsak çalıştırıcıların uygun kullanımı ile reçine sindirim sisteminden uzaklaştırılmalıdır. Fazla dozun uygulanmasına ilişkin zehirlenmenin erken dönemlerinde tedavi, toksinin mide yıkanması ile alınmasıdır (veya Ipeka şurubu kullanılmasıdır). Sonrasında lavman uygulanmalıdır. Kanda kalsiyum ve potasyum seviyelerinin sıkıca takibi ile potasyum azlığının belirtilerinin tedavisi de yapılır.

Zehirlenme durumunda hemodiyaliz uygulanması ile beraber, kalsiyum kaybını azaltmak için kortikosteroidler de kullanılabilir.

ANTI-POTASIUM ‘dan gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTI-POTASIUM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTI-POTASIUM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Özel bir etki beklenmemektedir.

ANTI-POTASIUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-POTASIUM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

S ANTI-POTASIUM’a veya ilacın içeriğinde bulunan herhangi bir içeriğe karşı aşırı

duyarlılık durumu mevcutsa, S Kanda düşük potasyum seviyesi (hipopotasemi) mevcutsa,

S Kanda yüksek kalsiyum seviyesi (hiperkalsemi) ve buna eşlik eden durumlar, örneğin paratiroid hormonu fazlalığı (hiperparatiroidizm), kemik iliği kanseri (çoklu miyelom), pek çok organı tutan bir hastalık olan sarkoidoz veya yayılma gösteren kanserler (metastatik karsinoma) mevcutsa, S Tıkayıcı bağırsak hastalığı mevcutsa, S Yenidoğanlarda.

ANTI-POTASIUM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

S Uzun dönemli tedavi sırasında yüksek kalsiyumlu diyet alınıyorsa veya kalsiyum içeren

diğer ilaçlar alıyorsanız, düzenli olarak kan kalsiyum seviyesinin kontrolü gereklidir. S Kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesini önlemek için kan potasyum

seviyesinin takibi önerilmektedir. S Kalp hastalıklarında kullanılan dijital ilaçları kullanıyorsanız, S Magnezyum içerikli bağırsak çalıştırıcılar (laksatifler) kullanıyorsanız, S İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız, S Bir antibiyotik olan tetrasiklin içeren ilaçlar kullanıyorsanız, S Demir preparatları kullanıyorsanız,

S Antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçları kullanıyorsanız,

S Tatlandırıcı veya bağırsak çalıştırıcı olarak kullanılan sorbitol ile birlikte

kullanılmamalıdır. S Çocuklarda rektal uygulama yapılıyorsa,

S ANTI-POTASIUM 1 gramında 13 mg Sodyum siklamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-POTASIUM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ANTI-POTASIUM’un özellikle yemeklerle ve içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmektedir. ANTI-POTASIUM bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır. 1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM, 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde karıştırılarak hemen içilmelidir (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANTI-POTASIUM için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, gebelik, bebeğin anne karnında gelişimi, doğum ya da doğum sonrası gelişimi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkileri olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor kararı iledir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bugüne kadar bu ilacın zararlı herhangi bir etkisi bildirilmemiş olmasına rağmen, emziren kadınlarda bu ilaçla ilgili yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Polistiren sülfonat’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor kararı iledir.

Araç ve makina kullanımı

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ANTI-POTASIUM Etken Maddesi Nedir?

ANTI-POTASIUM 1 gramında 13 mg Sodyum siklamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

S Sorbitol (ağız veya makat yoluyla): Sorbitol ile sodyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı kalın bağırsağın bir bölümünde hücre ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden sorbitol ile kalsiyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı önerilmemektedir. S Kalsiyum içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanımında kan kalsiyum seviyelerinin

izlenmesine dikkat edilmelidir. S ANTI-POTASIUM ile beraber kalp hastalıklarında kullanılan dijital preparatları

alınıyorsa, kandaki potasyum seviyesinin düşmesi bu ilaçların toksik etkilerini arttırabilir ve kalp atım düzensizlikleri ve kalp iletim bozuklukları gibi kalple ilişkili yan etkiler ortaya çıkabilir.

S İdrar söktürücülerle birlikte kullanımda istenmeyen düşük potasyum seviyesi oluşma ihtimali artar.

S ANTI-POTASIUM tetrasiklin içeren antibiyotiklerin ve demir içeren ilaçların etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber ANTI-POTASIUM kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır. S Antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçlar bağırsak

hareketlerini azaltır, bu yüzden sindirim sisteminde yan etki riskini arttırırlar. S Katyon veren maddeler: Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu, potasyum bağlama etkinliğini azaltabilir.

S Vücut tarafından emilemeyen katyon veren antiasit ve bağırsak çalıştırıcılar: Magnezyum hidroksit ve alüminyum karbonat gibi vücut tarafından emilemeyen katyon veren antiasit ve bağırsak yumuşatıcılar ile katyon değiştirici reçinelerin eş zamanlı kullanımını takiben kan pH değerinin yükseldiğine dair raporlar bulunmaktadır. S Alüminyum hidroksit: Reçine (sodyum formu) ile alüminyum hidroksit birlikte

kullanıldığı zaman alüminyum hidroksit birikmesine bağlı olarak bağırsak tıkanıklığı rapor edilmiştir.

S Özellikle iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar) gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde

kullanılan lityum ilacının emiliminde azalma görülebilir. S Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotroksin ilacının emiliminde azalma görülebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANTI-POTASIUM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın