Anti-asidoz Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

ANTI-ASIDOZ nedir ve ne için kullanılır?

• ANTI ASIDOZ vücut sıvılarım alkalileştirici ilaçlar (antiasitler) sınıfına ait tıbbi bir üründür ve İçerisinde sodyum bikarbonat bulunur

• Her kutuda her biri 10 yumuşak jelatin kapsül içeren 10 adet blister ile toplam 100 yumuşak jelatin kapsül bulunan formda kullanıma sunulmaktadır

• Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

Özellikle kronik böbrek yetmezliğinde olmak üzere değişik nedenlere bağlı kandaki asitlik derecesinin yüksek olması durumunu tedavi etmek için kullanılır

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANTI-ASIDOZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

ANTI ASIDOZ ile yapılan klinik araştırmalarda karşılaşılan yan etkilerin tamamı aşağıdadır.

Seyrek: Mevcut mide-bağırsak şikayetlerinin (örneğin diyare) şiddetinde artma olabilir. ANTI ASIDOZ içeriğinde bulunan Cochineal kırmızısı A alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Çok seyrek: Soya yağı kaynaklı alerjik reaksiyonlar.

Bilinmiyor: Aşırı doz durumunda düşük kalsiyuma bağlı olarak kas hassasiyeti (hipokalsemik tetani) oluşma ihtimali vardır. Uzun süreli kullanımlarda böbrekte kalsiyum veya magnezyum fosfat taşlannın oluşumu kolaylaşabilir. Gaz ve kann ağnsı görülebilir

Bunlar ANTI ASIDOZ’un hafif yan etkileridir.

ANTI-ASIDOZ Nasıl Kullanılır?

Doz kandaki asitliğin derecesine bağlıdır. Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmedi ise doz, günde alınan 6-9 kapsüldür. Bu 3 4.5 gram sodyum bikarbonata eşittir (= 40 65 mg/kg/gün sodyum bikarbonat).

Kapsüller gün içinde belirli aralıklarla bir miktar sıvı ile birlikte bütün olarak ağız yoluyla alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ANTI ASIDOZ böbrek yetmezliği durumunda özellikle kullanılan bir ilaçtır.

Eğer ANTI ASİDO2 ’un etkisinin çok güçlü veya zcryıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ANTI-ASIDOZ

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşın doz durumunda düşük kalsiyum seviyesine bağlı kas spazmları, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, morarma (siyanoz), hipoventilasyon (akciğerlere giren ve çıkan hava miktarında azalma) ve aralıklı kas kasılması ve kramp (tetani) ihtimali vardır.

ANTI ASIDOZ ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTI-ASIDOZ Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTI ASIDOZ ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Öze) bir etki beklenmemektedir

ANTI-ASIDOZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-ASIDOZ Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

S İlaca veya herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,

■S Kanınız baz özelliğinde ise (metabolik alkaloz durumu mevcutsa),

J Serum sodyum seviyesinin artışı (hipernatremi) söz konusu ise,

S Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa.

I / «1

ANTI-ASIDOZ Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

s ANTI ASIDOZ*”un içeriğinde bulunan Cochineal kırmızı A alerjik reaksiyonlara sebep olabilir

J ANTI ASIDOZ*’un her bir kapsülünün sodyum içeriği 137 mg’a karşılıktır Uzun dönemli kullanımı sırasında düşük hatta çok düşük sodyum diyeti gerekli olabilir.

S ANTI ASIDOZ sodyum içerdiğinden kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır Tedavi sırasında aşırı sodyum alımı engellenmelidir. Tedavi sırasında asidozun durumu yakından takip edilmeli, idrarın asiditesi düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

S ANTI ASIDOZ peptik ülser tedavisi için kullanılmamalıdır.

S Tedavi sırasında kanınızın asittik derecesi yakından takip edilmeli, idrarın asitliği düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

■S Kan pH değeri 7,2’nin altında olan hastalarda damar yolundan kullanılan ilaçlarla kan pH’ının düşmesi durumunun (aside?) düzeltilmesi gerekmektedir Ayrıca, plazma elektrotları, özellikle sodyum, potasyum ve kalsiyum düzenli olarak izlenmelidir

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-ASIDOZ İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Gerekli ise düşük tuz veya çok düşük tuz diyeti uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

ANTI-ASIDOZ Etken Maddesi Nedir?

ANTI ASIDOZ hidrate soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

ANTI ASIDOZ’un İçeriğinde bulunan Cochineal kırmızısı A aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

ANTI ASIDOZ sodyum içerdiğinden dolayı kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda dikkatli kullanılmalıda. Tedavi sırasında aşın sodyum alımı engellenmelidir

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

İdrann alkalileşmesi nedeniyle, güçlü bir merkezi sistem uyarıcısı madde olan amfetamin, alerjik reaksiyonların engellenmesi, solunum yollarının genişletilmesi, kanlanma ve ödemin gerilet ilmesi gibi amaçlarla kullanılan bir ilaç olan efedrin, mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren bir ilaç olan psödoefedrin. normal olmayan kalp ritmi gibi durumlarla ilişkilendirilen çarpıntı ve aritmilerin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan flekainid, kalp atışındaki düzensizlik ve eşitsizliklerden meydana gelen rahatsızlıklarda kullanılan kinidin ve sıtmanın tedavisinde kullanılan bir madde olan kinin kan düzeyleri ve buna bağlı olarak zararı artabilir, bir kısmı sinir hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde olan lityum, ağızdan şeker düşürücü olarak kullanılan bir ilaç olan klorpropamid ve ağrı, yüksek ateş ve romatizma tedavisinde kullanılan salisilatların ise seviyeleri ve buna bağlı olarak etkileri azalabilir

Demir içeren ilaçlarla eşzamanlı alındığında demir emilimi azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANTI-ASIDOZ prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın