Androcur İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

Androcur, erkeklerde üretilen ancak daha düşük miktarlarda kadınlarda da bulunan seks hormonlarının etkisini bloke eden bir hormon preparatıdır. ANDROCUR, kandaki testosteron hormonunun seviyesini azaltarak erkeklerde cinsel dürtülerin azalmasına yol açar. Androjenlerin, prostat kanserinin büyümesine katkıda bulunduğu hastalarda ANDROCUR, bu etkiyi azaltır.

Her ambalajda 50 adet ANDROCUR tablet bulunmaktadır.

Her bir tablette 50 mg siproteron asetat vardır.

Androcur ayrıca 100 mg siproteron asetat içeren, 30 tabletlik ambalajda da sunulmaktadır.

Androcur aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Kadınlarda: Çok ciddi kıllanma artışı, ciddi erkeksi saç dökülmesi, sivilce ya da cilt yağlanmasının ciddi formları gibi ağır androjenizasyon belirtilerinde.

Erkeklerde: Seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla.

Ameliyat edilemeyen prostat kanserinde antiandrojen tedavisi olarak

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Androcur’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Androcur’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Döküntü
 • Karın içi kanama

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

Androcur’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kemik erimesi,
 • Beyin tümörleri (meninjiyom)
 • İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri
 • Pıhtılaşmaya eğilim artışı
 • Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kilo artışı
 • Kilo azalması
 • Cinsel istek azalması
 • Sertleşme bozukluğu
 • Depresif durum
 • Huzursuzluk
 • Cinsel istek artışı
 • Yumurtlama olmaması
 • Sperm oluşmaması
 • Meme hassasiyeti
 • Meme büyümesi
 • Yorgunluk
 • Sıcak basması
 • Nefes darlığı
 • Anemi
 • Terleme
 • Lekelenme kanamaları

Bunlar Androcur’un hafif yan etkileridir.

Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.

Kadınlarda

İyi ve kötü huylu tümörler

Bilinmiyor: İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri, beyinde iyi huylu tümörler (meninjiyom)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor : Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor : Kiloda artış veya azalma

Psikiyatrik rahatsızlıklar

Bilinmiyor: Depresif duygu durum, huzursuzluk (geçici), cinsel istek azalması, cinsel istek artışı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Döküntü

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: İntraabdominal (karın boşluğu) kanama

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Bilinmiyor: Yumurtlamanın baskılanması, memede hassasiyet, lekelenme kanamaları

Genel-bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: Bitkinlik

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Pıhtılaşmaya eğilim artışı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Nefes darlığı

Erkeklerde

İyi, kötü huylu ve belirlenmemiş tümörler

Çok seyrek: İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri Bilinmiyor: Beyinde tümörler (meninjiyom)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anemi (kansızlık)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Kilo artışı ya da kilo azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın: Cinsel istek azalması, sertleşme bozuklukları Yaygın: Depresif duygu durum, huzursuzluk (geçici)

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Pıhtılaşmaya eğilim artışı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Nefes darlığı

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Karın içi kanama

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Kemik erimesi

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Çok yaygın: Sperm üretiminin geri dönüşümlü inhibisyonu Yaygın: Erkeklerde memelerde büyüme

Genel-bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik, ateş basması, terleme

ANDROCUR Nasıl Kullanılır?

Kadınlarda:

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar:

Hamileyseniz ANDROCUR kullanmamanız gereklidir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızın saptanması gereklidir.

Tedaviye adet döneminin ilk gününde başlanmalıdır (kanamanın birinci günü). Yalnızca adet kanaması gerçekleşmeyen kadınlar (amenore) ANDROCUR tedavisine hemen başlayabilir. Bu durumda tedavinin ilk günü adetin birinci günü olarak kabul edilecek ve tablet kullanım tavsiyelerine normal şekilde uyulacaktır.

Adetin ilk gününden 10. gününe kadar (toplam 10 gün) günde 2 tablet ANDROCUR kullanılır. Buna ek olarak, adet döngüsünü stabilize etmek ve gebelikten korunmak amacı ile 1.21. günlerde (21 gün) günde 1 tablet DIANE35 alınır. Bir süre sonra doz doktorunuz tarafından günde yarım ya da 1 tablete düşürülebilir.

Periyodik kombine tedavi uygulanıyorsa, tabletleri her gün aynı saatte almalısınız.

DIANE35 tabletlerinin 21 günlük kullanımını takiben 7 günlük tablet alınmayan dönem

bulunmaktadır ve bu zaman aralığında kanama meydana gelir.

İlk adet döngüsü tedavisinin başlangıcından tam 4 hafta (28 gün) sonra, haftanın tam olarak aynı gününde, kanamanın durmuş olup olmamasına bakılmaksızın, bir sonraki kombine tedavi periyoduna başlanır.

Doktorunuz DIANE35 ile uygulanan kombine tedavi sırasında klinik gelişme elde edildiğini fark ederse, ANDROCUR’un günlük dozajını kombine tedavinin ilk 10 günü boyunca 1 veya 1/2 tablete düşürebilir. DIANE35 tek başına da yeterli olabilir. Kanamanın gerçekleşmemesi

Ender durumlarda, kanama gerçekleşmediği takdirde, tablet alımı geçici bir süre için bırakılır ve tablet alımına yeniden başlamadan önce hamilelik bulunup bulunmadığının ortaya konulması için doktora danışılmalıdır.

Menopoz sonrası dönemde bulunan veya histerektomi geçirmiş hastalar

Menopoz sonrası dönemde bulunan veya histerektomi geçirmiş hastalarda ANDROCUR tek başına alınmalıdır. Şikayetlerin ciddiyetine bağlı olarak, ortalama ANDROCUR dozajı 21 gün boyunca günde bir kere 1 ila tablet olmalı, bunu 7 günlük tablet alınmayan ara dönem izlemelidir.

Erkeklerde:

Seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla: Doktorunuz, kişiye uygun dozu belirleyecektir.

1. Tedaviye genelde günde iki kere 1 tablet ANDROCUR alınarak başlanır.

2. Doktorunuz dozu günde iki kere 2 tablet veya hatta kısa bir dönem için günde üç kere 2 tablet olarak artırabilir.

3. Tatminkar bir sonuca ulaşıldığında, doktorunuz etkinin sürdürülmesi için gerekli olan en düşük dozu almanızı sağlayacaktır. Genellikle günde iki kere tablet yeterli olmaktadır.

4. Devam dozu ayarlanırken veya preparat kullanımına ara verilirken, doktorunuz dozajı dereceli olarak azaltacaktır. En sonunda, doktorunuz günlük dozu birkaç haftada bir ara verilerek, günde 1 tablet veya tablet oranına düşürebilir.

Terapötik etkinin stabilize edilmesi için, ANDROCUR ‘un uzun süreli kullanılması gereklidir. Doktorunuz bu süre içerisinde sizi, psikoterapi görmeniz için yönlendirebilir.

Ameliyat edilemeyen prostat kanserlerinde antiandrojen tedavi: Günlük doz günde iki veya üç kere 2 tablet ANDROCUR’dur (=günde 200 300 mg). Bir iyileşme hissettiğinizde doktorunuzun yazdığı tedavi veya dozajı değiştirmeyin veya kullanıma ara vermeyin.

• GnRH-agonistleri ile kombine tedavide, başlangıçta yükselen androjen düzeylerine karşı:

1. Başlangıçta, günlük doz 5 7 gün boyunca, yalnızca günde iki kere 2 tablet ANDROCUR’dur (= günde 200 mg).

2. Bunu takiben 3 4 hafta boyunca, günde iki kere 2 tablet ANDROCUR (= günde 200 mg) ile birlikte önerilen dozajda GnRH agonisti verilir (GnRH agonistin reçete bilgilerine bakınız).

• Testisleri cerrahi olarak çıkartılmış ve GnRH grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda sıcak basmalarını tedavi etmek için:

1. Günlük doz günde 1 -3 tablet ANDROCUR’ dur (=günde 50-150 mg).

2. Gerekli olduğunda doz günde üç kere 2 tablete kadar yükseltilebilir (günde 300 mg).

ANDROCUR yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Güvenlilik ve etkililiğine dair yeterli veri bulunmadığı için, erkek

çocuklarda ve 18 yaş altındaki kız ve erkeklerde kullanımı önerilmez. ANDROCUR ergenlik sona ermeden önce verilmemelidir keza boy uzaması ve endokrin fonksiyonu üzerine olumsuz

etkileri konusu bilinmemektedir.

ANDROCUR 50, kadın adolesanlarda yalnızca ergenlik çağından sonra kullanılabilir. Doz ayarlaması gerektiğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, doz ayarlaması gerektiğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olduğunu destekleyen veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği: ANDROCUR karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda karaciğer

fonksiyon değerleri normale dönmedikçe kullanılmamalıdır.

Eğer ANDROCUR ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ANDROCUR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ANDROCUR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANDROCUR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kadınlarda:

Tabletleri normal zamanında hormon içeren ilaç (progestagen-estrogen) ile birlikte almaya devam edin. DIANE35 gibi hormon içeren bir ilaç ile birlikte periyodik kombine tedavi alıyorsanız, hormon içeren tableti günün belirli bir saatinde almayı sürdürmeniz gereklidir (ANDROCUR ile birlikte).

Doğum kontrol haplarını normal zamanında almayı unutursanız, en geç takip eden 12 saat içerisinde almanız gereklidir. Doğum kontrol tabletinizi almanızın üzerinden 12 saatten fazla bir süre geçtiyse, o adet döngüsü için doğum kontrol haplarının korumasında azalma meydana gelmiş olabilir. Doğum kontrol haplarının güvenilirlik konusundaki özel notlara ve doğum kontrol hapları için ürün bilgilerindeki ihmal edilen ilaçlara yönelik önerilere dikkat edin. Bu adet dönemi sonrasında kanama meydana gelmezse, tablet alımına yeniden başlanmadan önce hamilelik durumu bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Erkeklerde:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız ve tabletlerinizi normal zamanında almaya devam ediniz.

ANDROCUR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun size ANDROCUR reçetelemesini gerektiren başlangıç şikayetleri kötüleşebilir. Doktorunuz söylemediği sürece, tabletleri kullanmaya devam ediniz. ANDROCUR ‘u sonlandırmak istiyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

ANDROCUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANDROCUR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kadınlarda:

• Hamileyseniz,

• Emziriyorsanız,

• Karaciğer hastalığınız varsa,

• Dubin-Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)

• Bir önceki hamileliğinizde sarılık ya da inatçı kaşıntı öykünüz varsa,

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• Önceden ya da hala var olan karaciğer tümörünüz varsa,

• İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,

• Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,

• Ciddi kronik depresyonunuz varsa,

• Önceden ya da halihazırda olan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

• Damar değişikliklerine yol açmış ciddi şeker hastalığınız varsa,

• Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa,

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

Erkeklerde cinsel sapkınlık tedavisinde:

• Karaciğer hastalığınız varsa,

• Dubin Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)

• Önceden ya da hala mevcut bir karaciğer tümörünüz varsa,

• İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,

• Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,

• Ciddi kronik depresyonunuz varsa,

• Önceden ya da hala var olan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

• Damar değişikliklerine yol açmış ciddi şeker hastalığınız varsa,

• Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa,

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

Erkeklerde ameliyat edilemeyecek prostat kanserinde:

• Karaciğer hastalığınız varsa,

• Dubin Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)

• Önceden ya da hala mevcut karaciğer tümörünüz varsa,

• İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,

• Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,

• Ciddi kronik depresyonunuz varsa,

• Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

ANDROCUR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Sarılık, hepatit ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Şeker hastalığınız varsa,

• Aneminiz (kansızlık) varsa ,

• Hormon içeren ilaç kullanıyorsanız,

• Alkol kullanıyorsanız,

• Daha önce bacakta damar tıkanıklığı (derin ven trombozu), akciğerde pıhtı (pulmoner embolizm), kalp krizi (miyokard infarktüsü) ve inme (serebrovasküler olay) gibi arteryel veya venöz kan pıhtısı sorunuyla karşılaştıysanız,

• Nefes darlığınız varsa.

Prostat kanseri tedavisi görüyorsanız (erkeklerde) ve aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birini geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

• Kan dolaşım bozukluğunuz varsa (erkeklerde),

• Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa (erkeklerde),

• Damar değişikliğine neden olan ileri şeker hastalığınız varsa (erkeklerde).

Karaciğer ve böbreküstü bezi fonksiyonları düzenli takip edilmelidir.

ANDROCUR cinsel uyarımları baskılama amacı ile kullanılıyorsa alkol ANDROCUR’ un bu

uyarım-baskılayıcı etkisini azaltabilir.

Eğer doktorunuz, ANDROCUR ile birlikte kombine tedavi için DIANE-35 gibi hormon içeren bir ilaç da reçetelemiş ise, DIANE-35’in kullanma talimatında yer alan bilgilere de bakınız.

18 yaş ve altındaki çocuklarda (kız ve erkek) ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

ANDROCUR ergenlik sona ermeden önce verilmemelidir keza boy uzaması ve endokrin fonksiyonu üzerine olumsuz etkileri konusu bilinmemektedir.

İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa doktorunuz ANDROCUR tedavisini durduracaktır.

Kadınlarda tedaviye başlamadan önce tam medikal ve jinekolojik muayene yapılmalı ve hamilelik ihtimali elenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANDROCUR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tabletler, yemeklerden sonra yeterli miktarda su ile alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ANDROCUR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ANDROCUR , emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ANDROCUR , yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir, zindeliği azaltabilir.

ANDROCUR Etken Maddesi Nedir?

ANDROCUR, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçları ANDROCUR ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol,

Viral bir enfeksiyon olan HIV’nin tedavisinde kullanılan ritonavir,

Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin,

Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin,

Sarı kantoron otu,

Kolesterol düşürmek amacıyla kullanılan statin grubu ilaçlar.

Yüksek doz ANDROCUR (100 mg, günde 3 kez), alınan diğer ilacın etki göstermesini sağlayan bazı karaciğer enzimlerinin etkisini yavaşlatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın