Amikozit (500mg) Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Güncel Fiyat Listesi

Bu ilacın ismi Amikozit’dir. 2 ml’lik her bir flakon, etkin madde olarak 500 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin, bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Amikozit belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.

İçindekiler

 1. Amikozit Güncel Fiyat Listesi (2023)
 2. Amikozit Nasıl Kullanılır?
 3. Amikozit Etken Maddesi
 4. Amikozit Prospektüsü

Amikozit 500mg  Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, AMİKASİN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Kulak çınlaması, baş dönmesi, kısmı geri dönüşümlü ya da dönüşümsüz sağırlık
 • İdrar miktarında azalma, kanda azot bulunması hali (azotemi), idrarda albümin bulunması (albüminüri), kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin bulunması, serum kreatin düzeylerinde artış gibi böbrek sorunları
 • Ani kas felci
 • Solunumun kısa süreli durması (apne), bronkospazm (bronşların daralması) Göz bozuklukları:
 • Doğrudan göz küresine enjekte edilmesi gerekebilir ve bu görme bozukluklarına yol açabilir.
 • Bulantı ve kusma
 • Deri ve deri altı doku bozuklukları:
 • Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Genel bozukluklar ve uygulama alanı koşulları:
 • Deri döküntüsü, ilaç ateşi, baş ağrısı, karıncalanma, eozinofili sayısında artış (beyaz kan hücresi bağışıklık sistemi yanıtları yer alan bir türüdür), eklem ağrısı (artralji), kansızlık (anemi) ve kan basıncında düşme (hipotansiyon)
 • Ayrıca nadiren, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazm meydana gelebilir. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsedilmeyen yan etkiler fark ederseniz, lütfen derhal doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun. Ne yaşadığınızı, ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü not etmeniz yardımcı olacaktır.

Amikozit Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202234,5834,58
09.07.202225,3225,32
19.02.202218,0318,03
20.02.202113,1513,15
19.02.202010,9610,96
19.02.20199,789,78
31.05.20187,947,94
19.02.20187,757,75
20.02.20176,756,75
29.03.20166,16,1
23.02.20165,945,94
22.02.20165,945,94
04.09.20155,325,32
25.08.20155,285,28
01.06.20155,225,22
01.06.20155,285,28
11.04.20155,175,17
10.04.20155,17
Amikozit (500 Mg) Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Amikozit Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250-500 mg’dır. Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Amikozit bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Çocuklarda Amikozit 500mg Kullanımı

Çocuklar: Normal doz, iki doza bölünmüş olarak uygulanan, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 7.5-15 mg’dır.

Yaşlılarda Amikozit Kullanımı

Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

 • Amikozit kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

Eğer Amikozit’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Amikozit 2 Doz Alınır mı?

Amikozit enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla Amikozit enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

Amikozit’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Amikozit Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

 • Amikozit’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa

Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olup olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

Amikozit Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

 • Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa
 • Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız
 • Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa
 • Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla Amikozit uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.
 • Amikozit’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik de Amikozit Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, Amikozit kullanmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amikozit Etken Maddeleri

Bu ilacın ismi AMİKOZİT’dir. 2 mL’lik her bir flakon, etkin madde olarak 500 mg amikasine eşdeğer 667,7 mg amikasin sülfat içerir. Amikasin, bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir

Bu ürün 12.42 mg (13.60 mg sodyum bisülfite eşdeğer) içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Amikozit Kullanımı

Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçları her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

 • Diüretikler(idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)
 • Penisilin tipi antibiyotikler
 • Kas gevşetici ilaçlar
 • İndometazin (antienflamatuar bir ilaç) yeni doğan bebeklerde emilen Amikozit miktarını artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Amikozit Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın