Alfamet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ALFAMET nedir ve ne için kullanılır?

ALFAMET sarı, yuvarlak, kokusuz, bikonveks film tablet şeklinde bir üründür. Metildopa isimli etkin maddeyi içermektedir. Bu madde tansiyonu (kan basıncını) düşürmeye yarayan antihipertansifler denilen bir ilaç grubuna aittir.

ALFAMET yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALFAMET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanm en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat en az 1000 hastanm birinde görülebilir. Seyrek: 1000 hastanm birinden az fakat en az 10,000 hastanm birinde görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Sersemlik Seyrek:

• Pozitif Coombs testi (kan uyuşmazlığı), kansızlık, kemik iliği depresyonu, akyuvar sayısında azalma, kandaki granülosit yoğunluğunda azalma, kan pulcuğu sayısında azalma, kanda eozinofil (bir tür aleıji hücresi) sayısında artış, kanda üre artışı, antinükleer antikor, LE hücreleri, ve romatoid faktörü için pozitif testler,

• İlaca bağlı ateş, lupus benzeri sendrom (eklem ağrısı, eklem iltihabı, kas ağnsı, ateş görülebilen bağışıklık sistemi hastalığı), kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı,

• Prolaktin hormonunun yükselmesi,

• Geçici uyku hali, baş ağrısı, kuvvetsizlik veya halsizlik, uyuşma, parkinson, Bell paralizi (bir çeşit yüz felci), istemsiz koreoatetotik hareketler (el ve ayak kaslarında istemsiz kas kasılmaları), kabuslar, bozuk zihinsel duyarlılık, geri dönüşümlü hafif psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) veya depresyon içeren psişik rahatsızlıklar, bayılma hissi ve beyin damarları ile ilgili yetmezlik belirtileri,

• Kalp atımının yavaşlaması, kan basıncı ve kalp hızının uygunsuz düşüşü, göğüs ağrısının şiddetlenmesi, ayağa kalkıldığında tansiyonda birden düşme, şişme, ödem,

 • Burun tıkanıklığı,
 • Bulantı, kusma, aşırı şişkinlik, kabızlık, gaz, ishal, kalın-bağırsak iltihabı, hafif ağız kuruluğu, hassas veya “siyah” dil, pankreas iltihabı, tükürük bezi iltihabı,
 • Hepatiti içeren karaciğer bozukluğu, sarılık, anormal karaciğer fonksiyon testleri,
 • Egzema, cilt döküntüleri, toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • • Eklemde şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın hafif eklem ve kas ağrısı,

  • Adet görmeme, memede büyüme, erkekte meme büyümesi, memeden süt gelmesi, sperm boşalmasında (ejakülasyon) yetmezlik, cinsel güçsüzlük, cinsel istek azalması.

  ALFAMET Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinlerde

  Başlangıç dozu

  ALFAMET’in normal başlangıç dozu, doktorunuz başka bir doz önermediği takdirde, ilk 48 saat içinde günde 2 veya 3 defa 250 mg’dır. Yeterli bir yanıt almana kadar, doktorunuz bu dozu tercihen iki günden az olmayan aralıklarla azaltabilir veya artırabilir.

  Eğer doktorunuz ilaç dozunuzu artırdı ise ALFAMET’in uyku verici etkisini gündüz daha az yaşamak için bu dozu akşam almanız gerekmektedir.

  İdame (devam) dozu:

  ALFAMET’in normal günlük dozu 2-4 defa 500 mg ila 2 g’dır. Bazen hastalar daha yüksek dozlara yanıt verirlerse de, günlük önerilen maksimum doz 3 g’dır. 12 ila 24 saat içinde pek çok hastada uygun bir tansiyona ulaşılabilmektedir.

  Doktorunuz tedavinizin seyrine göre size ek olarak bir başka ilaç da verebilir.

  Ağızdan uygulanmaktadır. İlacınızı bir bardak su ile alınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Başlangıç dozu günde 2-4 defa 10 mg/kg’dır. Yeterli bir yanıt almana kadar günlük doz artırılır ya da azaltılır. Maksimum doz günlük 65 mg/kg ve 3 g’dır. Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullamm:

  Yaşlı hastalarda başlangıç dozu, günde 250 mg’ı aşmayacak şekilde, mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Bu hastalarda uygun başlangıç dozu 125 mg günde 2 defa olmalı ve gereken şekilde yavaşça artırılmalı fakat günlük maksimum 2g’lık doz aşılmamalıdır.

  Özel kullamm durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doz aralığı hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (Glomerüler-filtrasyon oranı (GFO) 50 ml/dak’dan daha büyük) her 8 saatte, orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFO 10 ila 50 ml/dak) her 8-12 saatte, ciddi derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFO 10 ml/dak’dan daha düşük) her 12-24 saatte bir olacak şekilde artırılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ALFAMET kullanmadan önce doktorunuz ile irtibata geçiniz.

  Eğer ALFAMET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ALFAMET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer ALFAMET’ten aşırı miktarda aldıysanız sinir sistemi ve sindirim sisteminde bazı bozukluklar ortaya çıkabilir (aşırı uykululuk, halsizlik, kalp hızında azalma, baş dönmesi, sersemlik, kabızlık, kannda gerginlik, gaz, ishal, mide bulantısı ve kusma). Ayrıca tansiyonda birden düşme görülebilir.

  ALFAMET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  ALFAMET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ALFAMET ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

  ALFAMET’in kesilmesinden genellikle 48 saat sonra tansiyonda yükselme meydana gelebilir.

  ALFAMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALFAMET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Akut hepatit ve aktif siroz gibi aktif bir karaciğer hastalığınız var ise,
 • Daha önceden metildopa tedavisine bağlı olarak karaciğer rahatsızlığı geçirdiyseniz,
 • • ALFAMET’in etkin maddesi olan metildopaya ve tablet içindeki diğer maddelere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

 • Depresyon hastalığınız var ise,
 • • Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) denilen ilaçlardan kullanıyorsanız,

  • Feokromasitoma (böbrekteki bir tümöral oluşum nedeniyle kan basıncı yüksekliği) denilen bir hastalığınız var ise.

  ALFAMET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse ALFAMET kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Hemolitik anemi denilen bir çeşit kansızlık hastalığınız var ise,
 • Herhangi bir kan hastalığınız (kan hücrelerinde azalma gibi) var ise,
 • Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız var ise,
 • • Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise,

  • Sizde veya yakın bir akrabanızda porfiri denilen bir kan rahatsızlığı var ise,

 • Beyninizdeki damarlar ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise.
 • ALFAMET İle tedavi sırasında ateş ortaya çıkarsa doktorunuza bildirmelisiniz. Bu durum karaciğer rahatsızlığı ile ilişkili olabilir.

  Tedavi sırasında vücudunuzda şişlikler (ödem) veya kilo artışı ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz size ek bir ilaç daha vermek veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Eğer beyin damarlarınızda bir rahatsızlık var ise ALFAMET tedavisi sırasında nadiren de olsa istem dışı kas hareketleri ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda ilacı kullanmayı keserek doktorunuz ile irtibata geçiniz.

  ALFAMET bazı kan ve idrar tahlillerinde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir tahlili yaptırmadan önce doktorunuza ALFAMET kullandığınızı bildiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALFAMET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İlacınızı bir bardak su ile alınız.

  ALFAMET’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında ALFAMET kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALFAMET anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz ALFAMET’e veya bebeğinizi emzirmeye ara vermenizi isteyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ALFAMET, tedavinin başlangıç veya doz artırıldığı dönemlerde geçici olarak uyku verici etki yapabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa araç veya makine kullanımından kaçınmalısınız.

  ALFAMET Etken Maddesi Nedir?

  ALFAMET renklendirici madde olarak FD&C Yellow No.5 (tartrazin, E102) içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

  • Anestezi yapan ilaçlar

  • Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan alprostadil

  • Ağrı gidermek için kullanılan NSAİ ilaçlar

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar (ör. Propranolol, nifedipin, verapamil ya da idrar söktürücü)

  • Endişe veya uykusuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. Diyazepam, temazepam)

  • Ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlan veya hormon yer değiştirme tedavisinde kullanılan ilaçlar (HRT)

  • Levodopa, entakapon gibi parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Linezolid (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

  • Lityum (depresyon ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  • Depresyon tedavisinde kullanılan MAOİTeri (ör. Fenelzin)

  • Zihinsel hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. Klorpromazin ve tiyoridazin)

  • Raynaud sendromu tedavisinde kullanılan moksisilit

  • Baklofen, tizanidin gibi kas gevşeticiler

  • Nitratlar (ör. Gliserol trinitrat “GTN” izosorbid dinitrat/mononitrat)

  • Steroidler (ör. Prednisolon, hidrokortizon)

  • Çoğunlukla öksürük ve soğuk algınlığında kullanılan sempatomİmetikler (ör. Efedrin veya salbutamol)

  • Karbenoksolon gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Demir takviyeleri

  Aynca alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ALFAMET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın