Airpass 5/10 Nedir ve Ne İşe Yarar?Kullananların Yorumları ve Güncel Fiyat Listesi (2023)

Airpass 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.

Airpass 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Airpass alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

https://youtu.be/ikVqjHgXLoE

İçindekiler

 1. Airpass Yan Etkileri
 2. Airpass Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Airpass Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?
 4. Airpass Etken Maddesi
 5. Airpass Kullanıcı Yorumları

Airpass Nasıl Kullanılır?

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Airpass almanız gerektiğine karar verecektir.

Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde Airpass’ın terapötik etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de Airpass almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.

Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır.

 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Eğer hasta Airpass kullanıyor ise, aynı etkin madde olan montelukastı içeren başka bir ilaç almamalıdır.

Airpass, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. Airpass’ın aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkinlik ve güvenirliği belirlenmemiştir.

 • Orta derece ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması önerilmektedir.
 • Hafif ve orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa Airpass’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Eğer Airpass’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer astım tedavileriyle birlikte Airpass ile tedavi

Airpass hastanın var olan tedavisine eklenebilir. Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:

 • Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi rejimine Airpass eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

İnhale kortikosteroidler:

 • İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen hastalarda Airpass tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen Airpass tedavisine başlanmamalıdır.

Airpass Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022155,5198,75
09.07.2022114,0772,43
24.05.202289,2856,69
22.02.2022105,9567,28
19.02.2022110,8870,41
20.02.202180,9059,46
19.2.202067,5049,61
19.02.201960,2444,28
18.12.201849,1340,04
19.02.201845,9437,44
19.12.201739,9832,58
30.05.201738,5931,45
20.02.201738,6631,51
23.02.201634,9628,49
22.02.201634,9625,00
04.09.201534,3524,56
06.07.201533,0723,65
01.06.201536,5826,15
11.04.201535,8525,63
10.04.201535,85
Airpass Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Airpass içeriğindeki etkin maddelerden levosetirizin için doz aşımının belirtileri

 • Erişkinlerde uyuşukluk;
 • Çocuklarda ise önce aşırı gerilim içinde bulunma ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı meydana geldiğinde, belirtileri önlemeye yönelik veya destekleyici tedavi uygulanır. Alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmişse midenin yıkanması düşünülür.

Airpass içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler

 • Rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite.

Airpass’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Airpass Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Sadece düzenli kullanılır ise Airpass astımı tedavi edebilir.

Airpass doktorun önerdiği şekilde uzun süre kullanılmalıdır. Bu sayede astım kontrolüne yardımcı olur.

Eğer Airpass kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Doktorunuza danışarak Airpass kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Airpass ile tedavinin sonlandırılması hastalık belirtilerinin ilaçla tedaviden önce görülenlerden daha ciddi olarak tekrar görülmesi anlamında zararlı etkilere yol açmaz.

Airpass Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Airpass’ın herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelere karşı aşırı duyarlıysanız,
 • Kreatinin klerensinizin 10 ml/dakika’dan daha az olduğu ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Bazı şeker türevlerine karşı tahammülsüzlüğünüz varsa

Airpass Kullanılmamalıdır.

Airpass Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Mevcut film tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, Airpass’ın 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, Airpass içinde yer alan levosetirizinin önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, reaksiyonları veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortaya çıkarmamıştır. Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, tavsiye edilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri tepkileri dikkate almalıdırlar. Airpass duyarlı hastalarda, alkol veya diğer Santral Sinir Sistemi (SSS) baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave bir uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir.

Airpass’ın akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır.

 • Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında Airpass tedavisine devam edilebilir.

Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine Airpass başlanmamalıdır.

Aspirine duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, Airpass kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

Eozinofili

 • Airpass alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofili ve bazende sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss Sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofili, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte Airpass alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.
 • Airpass kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde Airpass kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Airpass ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.
 • Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde Airpass tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Airpass Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Airpass’ın hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 • Hayvanlardaki üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın bir göstergesi olmadığından Airpass’ın hamilelik döneminde kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Airpass Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Airpass, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Airpass Etken Maddesi Nedir?

Airpass içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Laktoz uyarısı

 • Airpass, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Mannitol uyarısı

 • Yardımcı madde olarak mannitol içerir ve hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Sodyum uyarısı

 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Airpass Kullanılır mı?

 • Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile).
 • Teofilin (günde bir kez 400mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır.
 • Ritonavir (günde iki defa 600mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

 • Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle Airpass kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.
 • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar Airpass’ın etkilerini azaltabilir.
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) Airpass’ın etkilerini azaltabilir.
 • Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması Airpass’ın etkilerini azaltabilir.

Airpass Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Airpass’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Airpass içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa Airpass’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme),
 • Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
 • Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Airpass’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık.
 • Baş ağrısı,
 • Uyuklama hali,
 • Ağız kuruluğu,
 • Yorgunluk,
 • Asteni (güç ve enerji kaybı; zayıflık),
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Ürtiker,
 • Kilo artışı.

Bunlar Airpass’ın hafif yan etkileridir.

Airpass içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa, Airpass’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anaflaksi (siddetli alerjik reaksiyon),
 • Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,
 • Deri döküntüsü,
 • Kaşıntı gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Airpass’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Kanama eğiliminde artış,
 • Karaciğer hasarı,
 • Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit),
 • Hayal görme (halüsinasyon),
 • Uyku bozuklukları ve kabuslar,
 • Zatürre,
 • Depresyon,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Eklem ağrıları,
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi,
 • Kas krampları ve ağrıları,
 • Hazımsızlık,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Ateş,
 • Orta kulak iltihabı,
 • Gözü koruyan zarın iltihabı,
 • Burun kanaması,
 • Baş ağrısı ve sersemlik hali,
 • Yorgunluk,
 • Ateş,
 • İsilik,
 • Karın ağrısı,
 • Diş ağrısı,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Burun akıntısı,
 • Kulak ağrısı,
 • Öksürük,
 • Nezle benzeri belirtiler,
 • Boğaz iltihabı,
 • Bulantı,
 • İshal,
 • Hazımsızlık,
 • Ağız kuruluğu,

Bunlar Airpass’ın hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Airpass’ın içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizine dair karşılaştırmalı yapılan klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivitesini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizinden dolayı bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Airpass Kullanıcı Yorumları

Çok uzun zamandır kullandığım alerji ilacım etkisi kesinlikle çok yüksek.

Kullanıcı Yorumu

Alerjik rinit için diğer ilaçlar arasındaki en iyi deneyimlere sahip olduğum ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın