A-ferin Plus Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

A-FERİN PLUS pediatrik, şurup formunda bir ilaçtır. A-FERİN PLUS pediatrik şurup nektarin kokulu, berrak açık kahve renklidir.

A-FERIN PLUS pediatrik, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol) ve bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

A-FERIN PLUS pediatrik, beyaz renkli contalı vidalı kapak ve 100 mL’lik amber renkli cam şişe, 5 mL’lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi A-FERIN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa A-FERIN PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • Deri döküntüleri gibi alerjik cilt reaksiyonları
 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
 • Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veya hızlanma, çarpıntı
 • • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer işlev bozuklukları,
 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
 • Astım ve nefes darlığı
 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN PLUS pediatrik’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın::

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu
 • Sinirlilik, uykusuzluk,
 • Kas zayıflığı ve titremesi

Yaygın olmayan:

 • Mide-bağırsak kanaması, mide-bağırsak bozuklukları
 • Uyuşukluk, sersemlik,
 • Yorgunluk, telaş hali, huzursuzluk
 • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı
 • İdrar yapmada zorlanma
 • Erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı faktör olabilir)

Seyrek:

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma
 • İştahsızlık
 • Depresyon, kabuslar
 • Baş dönmesi, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), konsantre olamama
 • Hayal görme (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi uyarım belirtileri
 • Bulanık görme,
 • Kulak çınlaması
 • • Halsizlik, göğüs sıkışması
 • Kan basıncı artışı
 • Sarılık dahil hepatit
 • Anksiyete (endişe)
 • • Karaciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi),
 • • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon)
 • Kalp ritm bozuklukları, kalp çarpıntısı
 • • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

Bilinmiyor:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), uykusuzluk, titreme
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker (kurdeşen)
 • Pozitif alerji testi,
 • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)

A-FERIN PLUS Nasıl Kullanılır?

6-12 yaş grubu çocuklarda (22-43 kg):

Her 6 saatte bir 10 mL (2 ölçek)

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

Günde 4 dozdan fazla kullanmayınız.

A-FERİN PLUS pediatrik ’i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

A-FERİN PLUS pediatrik ağız yoluyla kullanılır.

A-FERİN PLUS pediatrik’i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Yetişkinlerde Kullanımı

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde Her 6 saatte bir 20 mL (4 ölçek)

Yaşlılarda kullanımı:

A-FERİN PLUS pediatrik 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

A-FERİN PLUS pediatrik, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

A-FERİN PLUS pediatrik, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer A-FERİN PLUS pediatrik’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem şikayetleri ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

A-FERİN PLUS pediatrik’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

A-FERIN PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer A-FERİN PLUS pediatrik’in bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

A-FERIN PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer kullanan kişinin;

Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya A-FERİN PLUS pediatrik’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) aleıjisi (aşırı duyarlılık) varsa,

Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı varsa,

Şiddetli yüksek tansiyon ve hızlı kalp atışının eşlik ettiği hastalığı varsa,

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi görüyorsa veya bu ilaçlarla gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

Tiroid bezinin fazla çalışması

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,

Sara (epilepsi) hastasıysa,

Göz tansiyonu (glokom) varsa,

Feokromasitorna (Böbrek üstü bezinde oluşan ve kan basıncının yükselmesine sebebiyet veren bir tümör oluşumu) hastalarında

6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

A-FERIN PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer kullanan kişide;

Kalp ritim bozuklukları, kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği

Yüksek tansiyon

Prostat büyümesi,

Böbrek yetmezliği:

Tiroid fonksiyon bozukluğu,

Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi),

60 yaş üzerindeyseniz,

Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta içinde kullanılmışsa,

Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

A-FERİN PLUS pediatrik kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Parasetamol, psödoefedrin hidroklorür veya klorfeniramin maleat içeren diğer ilaçların A-FERİN PLUS pediatrik şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromu varsa,

Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa

A-FERİN PLUS pediatrik etkin maddelerinden parasetamol akut yüksek dozda karaciğer üzerine ciddi zehirli (toksik) etki gösterir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ı aşmaması gerekir.

A-FERİN PLUS pediatrik kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanması gelişirse, tedavi durdurulmalıdır.

A-FERİN PLUS pediatrik’ i önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozda kullanmayınız. A-FERİN PLUS pediatrik’ i önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde A-FERİN PLUS pediatrik kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

Psödoefedrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarak beyinde iltihaplanma (ensefelopati) / beyin damarlarının geçici daralması sendromu bildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gibi belirtileri olan bu durumda A-FERİN PLUS pediatrik kullanımı hemen kesilmelidir.

Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse A-FERİN PLUS pediatrik kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

Çok fazla balgam oluşumu varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

A-FERIN PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

A-FERİN PLUS pediatrik alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

A-FERİN PLUS pediatrik uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

A-FERIN PLUS Etken Maddesi Nedir?

A-FERİN PLUS pediatrik, her ölçekte (5 mL’de) 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

A-FERİN PLUS pediatrik sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

A-FERİN PLUS pediatrik propil parahidroksi benzoat ve metil parahidroksi benzoat içermektedir, bu yüzden aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN PLUS pediatrik’in etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Eğer çocuğunuz:

Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa, A-FERİN PLUS pediatrik kullanılmamalıdır.

Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi),

Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: rifampisin)

Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçlan

Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

• Alkol

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

A-FERİN PLUS pediatrik’i burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar

(psikiyatrik rahatsızlıklann tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Örn: moklobemid) ile beraber kullanılması bazen tansiyon

yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesi nedeniyle, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adreneıjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

Sarı kantaron (St. John’s Wort-Hypericum perforatum, hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılır)

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

A-FERİN PLUS pediatrik sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını engeller, bu nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.

Yorum yapın