Tromboliz Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Tromboliz, etkin madde olarak dipiridamol içerir. Dipiridamol, “anti-trombotik ajanlar (kan pıhtısının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için kullanılan) olarak isimlendirilen ilaç grubu içinde yer alır.

Tromboliz, 60 ve 90 adet kırmızı renkli, yuvarlak, bikonveks draje içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmiştir. Tromboliz, protez kalp kapağı olanlarda kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla birlikte kullanılır.

Kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını önleyen bu ilaç genelde protez kalp kapağı olan hastaların vücuttaki kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar birlikte kullanılır. Tromboliz hakkında merak ettiklerinizi aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tromboliz Etken Maddesi Nedir?

Tromboliz, laktoz ve şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün ponceau 4R içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Tromboliz Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktorunuzun her zaman size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınızla kontrol ediniz.

Tavsiye edilen günlük doz, günde 3 veya 4 kez 75 mg (1 draje)fdir.

İlaç yemeklerden önce aç kamına alınmalıdır.

Ağızdan alınmalıdır.

Drajeleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

Eğer Tromboliz’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Tromboliz 2 Doz Alınır mı?

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tromboliz kullandıysanız, bir doktora veya hastaneye gidiniz.

Tromboliz’i Kullanmayı Unuttuysanız

Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız.

Bununla birlikte eğer gelecek dozu alma zamanınız geldiyse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,

Hamileyken Tromboliz Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza danışınız.

Emzirirken Tromboliz Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Tromboliz emzirme döneminde eğer doktorunuz zorunlu olduğunu düşünüyorsa kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlarla Birlikte Tromboliz Kullanılır mı?

Tromboliz diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Aynca diğer ilaçlar da Tromboliz’in etkisini değiştirebilir. Eğer aşağıda yer alan ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız özellikle doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz

Yüksek kan basıncım düşürmek için kullanılan ilaçlar

Kas zayıflığı için kullanılan kolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan bazı ilaçlar

Antasidler (hazımsızlık için kullanılır)

Aspirin (veya herhangi bir dunun için aspirin almayı planlamak)

Adenozin enjeksiyonukalp problemleri için veya kalp testleri İçin kullanılır

Varfarin veya kan pıhtı oluşumunu durdurmak için ilaçlar kullanıyorsanız antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç) kullanımına bağlı bir sonraki doktor kontrolünüzde Tromboliz draje kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer kalp testi yaptırıyorsanız Tromboliz’i aşağıda belirtilen şekilde kullanınız.

Tromboliz tabletler dipiridamol içermektedir. Dipiridamol bazen kalbin düzgün çalışıp çalışmadığım görmek için yapılan testlerde enjeksiyon olarak verilir (miyokard görüntüleme). Bu test ilacının ve sizin ilacınızın aynı maddeyi içerdiği anlamına gelir. Eğer dipiridamol enjeksiyon alacaksanız, Tromboliz draje kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Tromboliz’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Tromboliz’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tromboliz’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefessiz hissetme, kaşıntıyla birlikte şiddetli döküntü, şişlik ve göz çevresinde şişlik

“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Tromboliz’e karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi hissi
 • Bulantı
 • Diyare
 • Kas ağrısı
 • Kusma
 • Kızarıklık
 • Kalp hastalığı belirtilerinin kötüleşmesi (göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi problemler)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Ateş basması
 • Kan basıncının düşmesi
 • Bronkospazm (Solunum yollan olan bronşlan saran kaslann spazm şeklinde aniden kasılmalan nedeniyle oluşan bronş daralmalarına)
 • Ürtiker (Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı)
 • Taşikardi (kalbin normalden daha hızlı atması)
 • Cerrahi müdahale sırasında veya sonrası da dahil olmak üzere yaralarda uzamış kanama ve morarmalara neden olan trombositopeni denilen bir kan problemi

Safra taşı olan insanlarda Tromboliz içindeki dipiridamol, safra taşı tarafından emilebilir.

Araç ve makina kullanımı

Tromboliz Tableti kullanırken baş dönmesi hissedebilirsiniz. Eğer baş dönmesi olursa araç ve makine kullanmayınız.

Yorum yapın