Tolvon Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

TOLVON nedir ve ne için kullanılır?

TOLVON, antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir. Her tablet 30 mg etkin madde mianserin hidroklorür içerir. Tabletler gerektiğinde kolayca ikiye bölünmeleri için ortadan çentiklidir.

TOLVON, depresyonun en önemli özelliği olan depresif ruh halini gideren bir antidepresandır. Depresyon sırasında beyinde değişiklikler meydana gelir. Beyindeki sinir hücreleri birbirleriyle kimyasal maddeler aracığıyla iletişim kurmaktadır. Depresyon durumunda bu maddelerin miktarı azalırAntidepresanlar söz konusu kimyasal maddelerdeki eksiklikleri gidererek, beynin yeniden normal çalışmasını sağlayabilir. Bu ilacı almaya başladıktan sonra bir düzelme fark edebilmeniz için genellikle 2-4 hafta kullanmanız gerekebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TOLVON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

TOLVON ender bazı hastalarda, beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) azalmasına ve bunun sonucunda vücudun enfeksiyon karşısındaki direncinin düşmesine neden olabilir. TOLVON kullanırken ateş, boğaz ağrısı, ağız yaralan veya diğer enfeksiyon belirtileri ortaya çıkacak olursa, hemen doktorunuzla iletişim kurmalı ve kan değerlerinizin kontrol edilmesini sağlamalısınız. Bu belirtiler genellikle 4-6 haftalık tedaviden sonra ortaya çıkar ve genellikle TOLVON tedavisi sonlandınldığında düzelir.

TOLVON, aşağıdakiler gibi geçici yan etkilere yol açabilir:

• Uyuşukluk veya uyku hali,

• Kilo alımı,

• İntihar etme veya kendine zarar verme düşünceleri. Bu düşünceler oluşursa hemen doktorunuzla iletişime geçiniz ve hastaneye gidiniz.

Olası diğer yan etkiler:

• Tansiyon düşmesi, özellikle aniden ayağa kalkınca baş dönmesi, sersemleme veya baygınlık hissi,

• Kasılma nöbetleri,

 • Hipomani (mani durumuna benzeyen fakat daha hafif olan anormal ruh hali),
 • Sıvı tutulması sonucunda ayaklarınızda veya ayak bileklerinizde şişme (ödem),
 • • Göz veya derinizin san renk alması (sanlık); karaciğer fonksiyonunda bozukluğu düşündürebilir,

  • Hepatit (karaciğer iltihabı),

  • Başlangıç dozundan sonra kalp atımının yavaşlaması,

  • Nöroleptik habis (kötü huylu) sendrom (en önemli belirtiler, vücudunuzun tümüyle katılaşması, istem-dışı hareketler ve ateşinizin yükselmesidir),

  • Eklem ağnlan,

  • Huzursuz bacak sendromu,

  • Deri döküntüsü.

  Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler cok seyrek gorulur.

  TOLVON Nasıl Kullanılır?

  TOLVON’u her zaman, tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz. Genellikle tedaviye düşük bir dozla (günde 30 mg) başlayacaksınız, bu doz daha sonra doktorunuz tarafından en etkili günlük doza ulaşmak üzere yavaş yavaş artırılabilir. Tablet(ler)inizi her gün almanız, başarılı bir tedavi açısından son derece önemlidir. Önerilen doza ve kullanma talimatına harfiyen uyunuz.

  Tablet(ler) her gün aynı saatte, tercihen yatmadan önce, tek bir gece-dozu olarak alınmalıdır; Doktorunuz önerdiği takdirde TOLVON, günlük dozun eşit olarak bölünmesiyle birkaç defada (sabahlan bir kez ve akşam yatmadan önce bir kez) alınabilir. Tablet(ler)i çiğnemeden, bir miktar suyla veya başka bir sıvıyla yutunuz.

  Şikayetlerinizin tam olarak ortadan kalktığını düşünerek TOLVON almayı bırakmayınız. Tedaviyi çok erken ya da birdenbire bırakacak olursanız, durumunuz kötüleşebilir. TOLVON tedavisi durdurulacaksa, dozun yavaş yavaş nasıl azaltılacağım doktorunuz size söyleyecektir.

  Ağızdan bir miktar su ile alınmalıdır.

  Değişik yaş gruplan: Çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanım:

  TOLVON çocuk ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır (bkz. ‘TOLVON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”).

  Özel Kullanım Durumları

  Şeker hastalığı, kalp hastalıklan, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde, normal uyanlar dikkate alınmalıdır ve herhangi bir eşzamanlı tedavinin dozlaması gözlem altında yapılmalıdır.

  Eğer TOLVON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğum dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TOLVON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kazara almanız gerekenden çok daha fazla miktarda TOLVON almışsanız (doz aşımı), hemen bir doktora veya eczacıya danışınız. Mümkün olduğu kadar çabuk kusmaya (kendi kendinizi kusturmalısınız) çalışmalısınız. Uzun süren uyuşukluk veya uyku hali en sık görülen belirtilerdir.

  TOLVON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TOLVON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer geceleri yatmadan önce, günde bir doz almanız söylenmişse ve bunu yapmayı unutursanız, gün boyu uyuşukluğa veya uyku haline neden olabileceğinden, unuttuğunuz dozu ertesi sabah almayınız. Tedaviye akşamlan, normal dozunuzu alarak devam ediniz.

  Eğer tabletleri günde iki defada almanız (biri sabahları kahvaltıdan sonra, diğeri geceleri yatmadan önce) söylenmişse ve bunlardan birini ya da her ikisini almayı unuttuysanız:

 • Eğer sabah dozunu almayı unuttuysanız, aynı gün akşam dozuyla birlikte alınız,
 • Eğer aksam dozunu almayı unuttuysanız, ertesi sabah dozuyla birlikte almayınız: tedavinize normal sabah ve akşam dozlannızı alarak devam ediniz,
 • • Eğer her iki dozu da almayı unuttuysanız; bunları telafi etmeye çalışmayınız: ertesi gün normal sabah ve akşam dozlannızı alarak tedavinize devam etmelisiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TOLVON ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  TOLVON, bağımlılık yapan bir ilaç değildir ama uzun süreli tedaviden sonra birdenbire sonlandırılması; baş dönmesi, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı ve bulantıya neden olabilir. Bu nedenle doz, yavaş yavaş azaltılarak bırakılmalıdır. Bu ilacm kullanımıyla ilişkili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  TOLVON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOLVON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer mani sorununuz varsa ya da geçmişte mani öykünüz varsa (kendinizi anormal derecede coşkulu ve enerji dolu hissediyorsanız),

  • Eğer karaciğer hastalığınız varsa,

  • Eğer mianserine veya TOLVON’daki diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.

  • Eğer monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullanmışsanız (son iki hafta içinde).

  Antidepresan (Ruhsal çöküntü hastalığını tedavi eden) ilaçların çocuklar ve ergenlerdeki (18-24 yaş) kullanımlarının intihar düşüncesini ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artınlma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle bu hastalann gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakından izlenmesi gerekir.

  TOLVON çocukların ve 18 yaş altındaki ergenlerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

  TOLVON, 18 yaş üstü, ilaç tedavisi gerektiren depresif bozukluklarda((ağır ruhsal çöküntü hastalığının) depresyon semptomlarının giderilmesinde kullanılır. ______

  Çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanım:

  TOLVON normal olarak çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Ayrıca, bu grup ilaç kullanan, 18 yaşından küçüklerde intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca davranışlar (saldırganlık, düşmanca davranışlar ve öfke) gibi yan etkilerin gelişme riskinin arttığını bilmelisiniz. Doktorunuz bunlara rağmen 18 yaşından küçük hastalara, kendileri için en iyi tedavi olduğunu düşündüğü takdirde TOLVON verebilir. Eğer doktorunuz 18 yaşından küçük bir hastaya TOLVON vermişse lütfen doktorunuza geri dönün. 18 yaşından küçük bir hastada TOLVON kullanırken yukarıdaki durumlardan herhangi biri ortaya çıkar ya da kötüleşirse doktorunuza bildirmelisiniz. TOLVON’un bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma, kognitif (bilişsel) gelişme ve davramşlann gelişmesi üzerinde uzun dönemdeki güvenliliği bilinmemektedir.

  İntihar düşünceleri ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluklannız varsa bazen, kendi kendinize zarar vermeyi veya intihandüşünüyor olabilirsiniz. Bunlar, antidepresanlara ilk başlandığında artabilir., Etkili olabilmeleri için belirli bir süre (genellikle iki hafta, bazen de daha uzun bir süre) kullanılması gerekir.

  Aşağıdaki durumlarda, bu şekilde düşünme olasılığınız daha fazladır:

  intihar etmeyiveya kendi kendinize zarar vermeyi daha önce de düşündüyseniz.

  Genç bir erişkinseniz. Klinik çalışmalarda elde edilen bilgiler, psikiyatrik bozukluklan olan ve bir antidepresanla tedavi edilen, 25 yaşından küçük erişkinlerdeki intihar davranışlannın arttığını göstermiştir.

  Kendi kendinize zarar vermeyi veya intihar etmeyiherhangi bir zamanda düşünürseniz; hemen doktorunuzla iletişime geçiniz veya bir hastaneye gidiniz.

  Depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğunuz olduğunu bir akrabanıza veya yakın bir dostunuza bildirmeniz ve bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz, size yardımcı olabilir. Kendilerinden, depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuz kötüleştiğini veya davranış değişikliklerinizden kaygı duyduklarını size bildirmelerini isteyebilirsiniz.

  TOLVON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıda sayılanlardan biri veya birkaçı sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, TOLVON’u dikkatli kullanmalısınız:

  • kasılma nöbetleri

  • şeker hastalığı (diyabet),

  • sanlık gibi karaciğer hastalığı,

  • böbrek hastalığı,

  • prostat büyümesinden kaynaklanan idrar yapma sorunları,

  • kalp hastalığı

  • kan basıncı sorunları

 • glokom (göz içi basıncının artması)
 • şizofreni ve manik depresif (aşın coşku/hareketlilik ve depresif ruh hali dönemlerinin birbirini sırayla izlemesi)gibİ psikiyatrik hastalıklar
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TOLVON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TOLVON alkolün etkisini artırabileceğinden, TOLVON tedavisi sırasında alkollü içecekler içmeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sınırlı veriler mianserinin, cenine (ana rahmindeki bebeğe) veya yenidoğan bebeklere zarar vermediğini göstermektedir. Hamileyseniz doktorunuzla görüşerekTOLVON kullanmıyla sağlanabilecek faydalar, ceninin görebileceği olası zararlar karşısında tartılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Mianserin, anne sütüne çok az miktarlarda geçmektedir. Emziriyorsanız, doktronuzla görüşerek TOLVON kullanımıyla sağlanabilecek faydalar, yenidoğan bebeğin görebileceği olası zararlar karşısında tartılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  • TOLVON kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir,

  • TOLVON güvenli olarak araç kullanmanızı engelleyeceğinden, araç kullanmayınız,

  • Herhangi bir araç veya makine kullanmayınız.

  TOLVON Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde, hakkında önemli bilgi verilecek madde yoktur.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç alıyorsanız (ya da almayı düşünüyorsanız), lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  TOLVON’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

  ■ Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri. Ayrıca MAO inhibitörü kullanmayı

  bıraktıktan sonraki iki hafta içerisinde TOLVON almayınız. Eğer TOLVON kullanıyorsanız, bunu bıraktıktan sonraki iki hafta içerisinde MAO inhibitörlerini almayınız. Moklobemid, tranilsipromin (her ikisi de antidepresandır), selegilin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) ve linezolid (bir antibiyotik), MAO inhibitörlerine örnektir.

  TOLVON’u, aşağıdaki ilaçlarla birlikte dikkatle kullanınız:

 • Fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan
 • ilaçlar;

 • Warfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagfilan) ilaçlar.
 • TOLVON, warfarinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkisini artırabilir. Eğer bu ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. TOLVON ve warfarini birlikte kullanıyorsanız, kan pıhtılaşma değerinizin dikkatle İzlenmesi önerilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TOLVON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın