Synagis Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

SYNAGIS nedir ve ne için kullanılır?

• Her flakon liyofilize toz halinde 50 mg palivizumab içerir. Her kutuda ayrıca, 1 ml steril enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü ampul bulunur.

• SYNAGİS immünoglobülinler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. SYNAGİS’in aktif maddesi olan palivizumab bir monoklonal antikordur. Antikorlar enfeksiyonlara karşı koruyucu olan proteinlerdir. Palivizumab özel olarak, respiratuar sinsisyal virüs (RSV) adı verilen virüse karşı korunma sağlamak için üretilmiş bir monoklonal antikordur.

• Çocuğunuz respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) adı verilen bir virüsün neden olduğu hastalığın yüksek riski altındadır. RSV hastalığı genelde sonbahar aylarında başlar ve ilkbaharda sona erer.

• RSV hastalığı çocuğunuzun hastaneye yatmasını gerektirebilen akciğerlerde ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. SYNAGİS çocuğunuzun şiddetli RSV hastalığına karşı korunmasına yardımcı olan bir ilaçtır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SYNAGIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYNAGİS’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Geçici solunum durması veya başka solunum güçlükleri nadiren ve şiddetli alerjik reaksiyonlar çok seyrek olarak oluşabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir .

Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun SYNAGİS’ e karsı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Bu cok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Erken doğan ve uzun süreli akciğer yetmezliği olan çocuklarda;

SYNAGİS ile yaygın görülen yan etkiler:

Ateş, sinirlilik, ishal, enjeksiyon yerinde kızarıklık veya şişmedir.

SYNAGİS ile yaygın olmayan yan etkiler:

Üst solunum yolu enfeksiyonu, akyuvar sayısında azalma, öksürük, burun akıntısı, hırıltılı nefes, kusma, döküntü, viral enfeksiyon, ağrı, alt solunum yolu enfeksiyonu (bronşiyolit), deride mantar enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, yenidoğan beslenme bozukluğu, uyku hali, kalpte ritim bozukluğu, egzama, ciltte morumsu ağ benzeri benek oluşumu, karaciğer fonksiyon testlerinde

bozulma, serum aspartat aminotransferaz (AST) yüksekliği, serum alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliği.

Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda;

SYNAGİS ile yaygın görülen yan etkiler:

Ateş, enjeksiyon yerinde kızarıklık veya şişmedir.

SYNAGİS ile yaygın olmayan yan etkiler:

Soğuk algınlığı, sinirlilik, mide-barsak iltihabı, uyku hali, aşırı hareket (hareket fazlalığı), kanama, burun akıntısı, ishal, kusma, kabızlık, döküntü, egzama, direnç kaybı.

Bunlar SYNAGİS ‘in hafif yan etkileridir.

SYNAGIS Nasıl Kullanılır?

SYNAGİS çocuğunuza, RSV enfeksiyonu riski devam ettiği müddetçe ayda bir defa 15 mg/kg dozunda verilmelidir. Çocuğunuz için en iyi koruyuculuğu sağlamak için, doktorunuzun sonraki dozun uygulanmasıyla ilgili talimatlarına uymanız gerekir.

Çocuğunuza kalp baypass cerrahisi uygulanacaksa doktorunuz cerrahiden sonra ilave bir SYNAGİS dozu verilebilir. Bundan sonra orijinal enjeksiyon şemasına devam edilmelidir.

SYNAGİS sadece intramüsküler enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Flakona çözücü su eklendikten yaklaşık yirmi dakika sonra enjeksiyon kas içinde, genellikle uyluğun ön dış yanına uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer SYNAGİS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SYNAGIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

SYNAGIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

SYNAGİS’in verilmesi unutulursa:

Bir enjeksiyonu unutursanız mümkün olduğunca çabuk doktorunuzla temas etmelisiniz. Her SYNAGİS enjeksiyonu çocuğunuzun sadece bir ay kadar koruyabilir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

SYNAGIS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Çocuğunuz daha iyi hissetse bile, doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi durdurmayınız.

SYNAGIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYNAGIS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer çocuğunuzun etkin madde palivizumaba veya SYNAGİS’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı bilinen aşırı duyarlılığı (alerjisi) varsa,

• Eğer diğer insan monoklonal antikorlarına karşı bilinen aşırı duyarlılığı varsa kullanılmamalıdır.

SYNAGIS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer çocuğunuz rahatsızlandıysa ve iyi durumda değilse lütfen çocuğunuzun rahatsızlığını doktorunuza söyleyin. Bu durumda SYNAGİS kullanımının ertelenmesi gerekebilir.

• Eğer SYNAGİS uygulamasını takiben çok nadir görülen duyarlılık reaksiyonları gözlenirse, hemen kullanılmak üzere gerekli ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.

• Eğer ciddi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşursa, SYNAGİS tedavisine son verilmelidir.

• SYNAGİS genellikle uyluk kasına uygulandığından, çocuğunuzda kanama ve pıhtılaşma bozukluğu varsa her kas içi enjeksiyonda olduğu gibi, SYNAGİS dikkatle uygulanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYNAGIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

SYNAGIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

verileri yoktur.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Geçerli değildir.

SYNAGIS Etken Maddesi Nedir?

Mannitol hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

SYNAGİS’in başka ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir fakat yine de SYNAGİS’e başlamadan önce çocuğunuzun almakta olduğu diğer ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyor veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SYNAGIS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın