Ornitop Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

ORNITOP nedir ve ne için kullanılır?

ORNİTOP, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karsı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

ORNİTOP tabletlerin her biri 500 mg omidazol içermektedir.

ORNİTOP, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

ORNİTOP, aşağıda belirtilen dummlarda kullanılır;

• Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner (üreme ve idrar yolları sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),

• Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica’nin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kalın bağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis’in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.

• Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ORNITOP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıkları

Baş ağrısı

• Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıkları, sarılık

Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Bunlar ORNİTOP’ un hafif yan etkileridir.

ORNITOP Nasıl Kullanılır?

ORNİTOP, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİTOP kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

ORNİTOP, sadece ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda kullanımı

‘un doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer ORNITOP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ORNITOP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ORNİTOP’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ORNITOP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz ORNITOP ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ORNITOP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

ORNITOP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ORNITOP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karsı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

ORNITOP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

Merkezi sinir sistemi hastalığınız (öm. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.

Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ORNITOP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ORNİTOP yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.

Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ORNİTOP, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ORNİTOP, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

ORNİTOP alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

ORNITOP Etken Maddesi Nedir?

ORNİTOP içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 25.20 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ORNİTOP aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

• Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.

• Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

• Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ORNITOP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın