Nepitin (600 Mg) Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananların Yorumları

Nepitin, beyaz, bir yüzü düz, diğer yüzünde çentik bulunan oblong film kaplı tablettir.

Nepitin etken madde olarak, antiepileptikler grubuna dahil olan gabapentin içerir.

İçindekiler

 1. Nepitin Yan Etkileri
 2. Nepitin Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Nepitin Nasıl Kullanılır?
 4. Nepitin Etken Maddesi
 5. Nepitin Kullanıcı Yorumları

Nepitin (600 Mg) Ne İçin Kullanılır?

50 çentikli film tablet içeren ambalajlarda bulunur ve aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Çeşitli epilepsi (sara) tiplerinin tedavisinde ve aksi belirtilmedikçe mevcut tedaviye ek olarak
 • Ağrılı diyabetik nöropati (çoğunlukla şeker hastalarında görülen, duyusal ve motor sinirlerinde meydana gelen hasarın neden olduğu ağrı), postherpetik nöralji (zonanın bir sonucu olarak sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu uzun süreli ağrı) ve spinal kord hasarı (omurilikte yer alan sinirlerin hasarı) sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde.

Nepitin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nepitin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nepitin ‘i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüsü
 • Dudak, gözler, burun, ağız ve genital bölgelerde kabartı ve kanamalar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nepitin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Açıklanamayan kanama Sanrılar
 • Hareket bozuklukları(nefes almada zorluk, çift görme, anormal göz hareketleri)
 • Kulak çınlaması
 • Çarpıntı, karın ağrısı
 • Pankreatit (pankreas iltihabı)
 • Hepatit, sarılık
 • İlacın kesilme reaksiyonları (endişe, uykusuzluk, mide bulantısı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı. Diyabeti olan hastalarda, kan şekerinde dalgalanma, yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Viral enfeksiyonlar
 • Halsizlik, baş dönmesi, uykuya eğilim, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
 • Yorgunluk hissi, ateş
 • Zatüre, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, orta kulak iltihabı Lökopeni (beyaz kan hücresi sayımında azalma) Hiperglisemi (kan şeker düzeylerinde artış) İştah artışı, iştahsızlık
 • Düşmanlık duyma, zihin karışıklığı ve duygusal kararsızlık(dayanıksızlık), depresyon, anksiyete, asabiyet,
 • Konvülziyon, hiperkinezi (aşırı hareket), dizartri (konuşma veya dil ile ilgili bozukluk), amnezi (unutkanlık), titreme, baş ağrısı, parestezi (uyuşma) gibi hisler, hipoestezi (duyu azalması), koordinasyon bozukluğu, azalan, artan veya eksik refleksler
 • Görme bozuklukları, ambliyopi (görme keskinliğinin azalması) ve diplopi (çift görme) gibi Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damar genişlemesi Nefes darlığı (dispne), bronşit, farenjit, öksürük, rinit
 • Kusma, mide bulantısı, diş hastalıkları, dişeti iltihabı, ishal, dispepsi (hazımsızlık, sindirim bozukluğu), konstipasyon (kabızlık), ağız veya boğaz kuruluğu, mide gazı
 • Yüz ödemi, purpura, döküntü, kaşıntı, akne
 • Artralji (eklem ağrısı), miyaji (kas ağrısı), sırt ağrısı, seğirme
 • İmpotans (ereksiyon olma ya da ereksiyonu sürdürme güçlüğü), idrar tutamama
 • Yürüme bozukluğu, asteni, ağrı, vücutta kırıklık, grip
 • Kazara yaralanma, kırılma, aşınma

Bunlar Nepitin’in hafif yan etkileridir.

Nepitin Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022166,81120,1
09.07.2022122,5788,25
19.02.202295,9369,07
20.02.20217057,4
19.02.202058,3647,86
19.02.201952,0846,87
10.04.201841,2537,13
19.02.201851,9646,76
20.02.201745,2140,69
06.12.201640,8836,79
23.02.201645,4640,91
22.02.201645,4636,37
04.09.201544,6635,73
01.06.201542,9834,38
11.04.201542,1233,7
10.04.201542,12
Nepitin Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Nepitin Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Epilepsi de kullanımı

Tek başına tedavide: Nepitin in etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 900-3600 mg/gün’dür. Yeni nöbetleri engellemek amacıyla, iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Yetişkinlerde: Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. Nepitin 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlaması yapılabilir. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Yüksek bir doz kullanıyorsanız ve doz ayarlaması hızlıysa, doz ayarlama döneminde baş dönmesi riski artar. Tedaviyi optimize etmek için gabapentin plazma düzeylerini izlemek gerekli değildir.

Nöropatik ağrıda kullanımı:

Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. Nepitin 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlaması yapılabilir. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Postherpetik nöraljide kullanımı:

 • Postherpetik nöralji tedavisinde gabapentinin idame dozu klinik etkiye göre ayarlanmalı ve aşağıda verilen talimatlara göre düzenlenmelidir:
 • Genellikle 1800-2400 mg/gün doz aralığında etki görülmektedir, ancak bazı vakalarda dozu maksimum 3600 mg/gün’e kadar arttırmak gerekebilir.

Yetişkinlerde: Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. Nepitin 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlamasını yapabilirsiniz. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Diyabetik nöropatide kullanımı:

 • Diyabetik nöropati tedavisinde gabapentinin etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 9003600 mg/gün’dür.
 • Postherpetik nöralji gibi nöropatik ağrı tedavisinde gabapentinin 5 aydan uzun süreli kullanımının etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.
 • Nepitin oral kullanım içindir, yemeklerle birlikte ya da yiyeceklerden bağımsız olarak çiğnenmeden bir miktar su ile yutulmalıdır.

Çocuklarda Nepitin Kullanımı

 • 3 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.
 • 3-12 yaş arasındaki çocuklarda ek tedavi için gabapentinin başlangıç dozu günde üç eşit doza bölünerek verilen günde 10-15 mg/kg’dır. Takribi üç gün içinde doz artışı yapılarak etkin doza ulaşılabilir. Çocuğunuz 5 yaş ve üzerinde ise gabapentinin etkin dozu günde üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg’dır.
 • Çocuğunuz, 3 ve 4 yaşında ise, etkin doz günde üç eşit doza bölünerek verilen 40 mg/kg’dır. Günde 50 mg/kg’a kadar olan dozlar klinik çalışmalarda iyi tolere edilmiştir. Çocuğunuza verdiğiniz dozlar arasındaki zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.
 • 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

Postherpatik nöralji tedavisinde gabapentinin etkinlik ve güvenilirliği çocuklar için incelenmemiştir.

Yaşlılarda Nepitin Kullanımı

Böbrek fonksiyonu bozulmamışsa doz ayarlaması yapmanız gerekmez; böbrek bozukluğu durumunda ise doz ayarlaması aşağıda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

 • Böbrek fonksiyonunuz bozuk ise, azaltılmış doz kullanmalısınız. Kullanmanız gereken Nepitin dozu doktorunuz tarafından hastalığınızın şiddetine göre düzenlenecektir.
 • Dozun azaltılması, kesilmesi ya da alternatif bir antikonvülsan ilaç ile değiştirilmesi en az bir haftaya yayılarak ve kademeli olarak yapılmalıdır.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu olan 12 yaşından küçük çocuklarda gabapentin kullanımı incelenmemiştir.

Eğer Nepitin ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nepitin almayı unutursanız:

Eğer Nepitin almayı unutursanız ve bir sonraki dozu almanız gereken zamana yakın bir zamanda değil iseniz, unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Geri kalan dozları kendi zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nepitin’i doktorunuz söylemediği sürece kullanmayı bırakmayınız. Eğer tedaviniz sonlandırılacaksa, en az 1 haftada kademeli olarak tedaviniz sonlandırılmalıdır. Eğer, Nepitin’i aniden ya da doktorunuz söylemeden bırakırsanız, nöbet riski artabilir.

Nepitin Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 • Gabapentine ya da Nepitin’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Akut pankreatit durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

Nepitin Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Görülen nöbet şiddetini arttırabileceğinden, absanslar içeren karma nöbetler görülürse, dikkatli kullanmalı ve derhal hekime başvurmalısınız.

 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Ciddi zihinsel rahatsızlık geçirmiş iseniz
 • Psikotik hastalık öyküsü var ise
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız, bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nepitin Yiyecek ve İçecekle Birlikte Kullanılır Mı?

Nepitin alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar açabilir. İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Yiyeceklerin gabapentin emilimi üzerine hiçbir etkisi yoktur.

Nepitin ile tedavi görürken alkollü içkiler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır.

Hamilelikde Nepitin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Gabapentin, anne sütüne geçmektedir. Anne sütü ile beslenen çocuklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve etkileme ihtimali bertaraf edilemez. Bu sebeple, emzirme döneminde gabapentin kullanımından kaçınılmalıdır; ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin ya da ilacın alımının sona erdirilmesine karar verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Nepitin, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere sebep olabilir ve araç ve makine kullanan insanlar için tehlikeli olabilir. Nepitin kullanımı sırasında hastaların araç ve makine kullanma yeteneklerinin etkilenmediği saptanana kadar, araç ve makine kullanmayınız.

Nepitin Etken Maddesi

Etkin madde: Her film tablet 600 mg gabapentin içerir.

Yardımcı maddeler: Kopovidon, poloksamer 188, mısır nişastası, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz (5 cps), talk.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Nepitin Kullanımı

 • Eğer herhangi bir aluminyum ve magnezyum içeren antasid kullanıyorsanız Nepitin’in midedeki absorbsiyonunu düşürebileceğinden dolayı, Nepitin’i bir antiasit alındıktan yaklaşık 2 saat sonra alabilirsiniz.
 • Nepitin ile fenobarbital, fenitoin, valproik asit ya da karbamazepin arasında hiçbir etkileşim gözlenmemiştir.
 • Nepitin’in diğer antiepileptik ilaçlar ve noretindron ve/veya etinilestradiol içeren oral kontraseptifler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Eğer, kontraseptif etkinliği azalttığı bilinen antiepileptik ilaçlarla beraber kullanırsanız, kontrasepsiyon başarısızlığını göz önünde bulundurmalısınız.
 • Bazı laboratuar testleri ile yanlış pozitif okumalar bildirildiğinden, idrar testi yaptırılması gerekli olduğunda Nepitin, kullandığınızı doktorunuza veya gittiğiniz hastaneye bildiriniz.
 • Simetidin ile birlikte kullanımı, Gabapentin’in renal atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.
 • Kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını arttırabileceği için gabapentin ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çuha çiçeği ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden beraber alınmamalıdır.
 • • Alkol, santral sinir sistemi ile ilgili bazı yan etkileri (somnolans) şiddetlendirebilir. Bu nedenle eş zamanlı alınmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nepitin Kullanıcı Yorumları

Diyabet sebebiyle kullandığım ilaç aşırı uyku hali yapar.

Kullanıcı Yorumu

Birkaç gün sinirli olma haliyle beraber huzursuzluk etkisi veriyor.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın