Hyzaar Forte Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

HYZAAR FORTE nedir ve ne için kullanılır?

HYZAAR FORT, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

HYZAAR FORT 28 ve 98 adet film kaplı içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Bir yüzünde "747" baskısı olan ve diğer tarafı baskısız oval, çentiksiz, sarı renkte film kaplı

tabletlerdir.

HYZAAR FORT, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

• HYZAAR FORT, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

• HYZAAR FORT yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYZAAR FORTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme.

Yaygın olmayan: Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağrısı), morarma, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ve morarıklık, kan damarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deride kızarıklık ve morarma.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek:Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyon.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Ürik asit seviyesinin artması veya Frank gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik.

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan: Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklar), karışıklık, depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama.

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi.

Yaygın olmayan: İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma.

Göz bozuklukları

Yaygın olmayan: Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme keskinliğinde kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme.

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın olmayan: Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri.

Kardiyak bozuklukları

Yaygın olmayan: Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve zayıf hissetme), anjin (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler kaza (küçük kalp krizi), kalp krizi, çarpıntı.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu, burunda kanlanma, sinüzit, sinüs bozuklukları, öksürük. Yaygın olmayan: Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma.

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın : İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık.

Yaygın olmayan: Kabızlık, soluk kesilmesi, mide bozukluğu, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı, iştah kaybı.

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Sarılık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı. Seyrek: Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, kabarıklık, terleme, saç dökülmesi.

Kasiskelet sistemi, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın: Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı.

Yaygın olmayan: Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas zayıflığı.

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Yaygın olmayan: Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları

Yaygın: Yorgunluk ve zayıflık hissi, göğüs ağrısı. Yaygın olmayan: Yüzde şişkinlik, ateş.

HYZAAR FORTE Nasıl Kullanılır?

• HYZAAR FORT’u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre HYZAAR FORT’un uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

• Kan basıncınızın düzgün şekilde kalmasını sağlamak için HYZAAR FORT’u, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

• HYZAAR FORT için normal günlük doz bir tablettir. Maksimum günlük doz günde 1 tablet HYZAARFORT’dur.

• HYZAAR FORT yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

• Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

• Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, HYZAAR FORT’u her gün aynı saatte alınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

HYZAAR FORT genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

HYZAAR FORT’un karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eğer HYZAAR FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

HYZAAR FORTE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HYZAAR FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan yapısında değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

HYZAAR FORTE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HYZAAR FORTE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

HYZAAR FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYZAAR FORTE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),

• Sülfonamid türevi ilaçlara karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Emziriyorsanız,

• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,

• Kanınızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksek kalsiyum düzeyi var ise,

• Gut hastalığınız var ise.

HYZAAR FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,

• İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,

• Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

• Yakın zamanda aşırı derecede kusma veya ishaliniz olduysa,

• Kalp yetmezliğiniz var ise,

• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

• Atardamarlarınızda daralma (arteriyoskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,

• Aort veya mitral kapakçık stenozu (kalbinizdeki kapakçıkların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

• Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

• Gut hastalığınız var ise,

• Alerjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

• Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

• Ameliyat öncesi veya anetezi almaya ihtiyacınız varsa (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

• Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezdeki aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir hastalık olup sonuçta bu bezlerde anormallik oluşmasına neden olur) var ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

HYZAAR FORTE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HYZAAR FORT aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve HYZAAR FORT

tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

Aşırı miktarda alınan diyet tuzları HYZAAR FORT tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYZAAR FORT’u hamileliğinizin ilk 12 haftasında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin onüçüncü haftasından sonraki dönemde bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle gebe kalmayı planlıyorsanız uygun ise alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız, HYZAAR FORT kullanmayınız. Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örneğin otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

HYZAAR FORTE Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

HYZAAR FORT içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçları

etkileyebilir.

Eğer:

• Lityum içeren ilaçlar (doktorunuz düzenli takip etmelidir),

• Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçları, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçları ve insülin) (kan seviyeleri takip edilmelidir),

• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

• Steroidler,

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Ağrı kesiciler, fungal enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, artrit ilaçları, yüksek kolesterolü düşüren reçineler (kolestiramin),

• Kas gevşeticiler, uyku ilaçları, morfin gibi opioid ilaçlar, adrenalin gibi presör aminler veya aynı gruptan diğer ilaçlar (oral diyabet ilaçları veya insülin) kullanıyorsanız,

• Kontrast iyot ortamı uygulamayı planlıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HYZAAR FORTE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın