Fenokodin Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

1. FENOKODİN nedir ve ne içio kullanılır?

FENOKODİN, ağn kesici ve Öksürük kesici bir ilaçtır.

FENOKODİN soğuk algınlığı ve akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürüklerde

kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FENOKODIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FENOKODİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen ve hızlı ilerleyen alerji belirtileri: şiddetli solunum güçlüğü, ani ve hızla yayılan kızarıklık, yüz, dii, dudaklar ve boğazda şişme

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise, sizin FENOKODİN‘e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Diğer Yan Etkiler

Bilinmiyor:

Kasılmalarla seyreden nöbet,

Solunum sıkıntısı,

Solunumun baskılanması,

Barsak tıkanması (şiddetli karın ağrısı ya da çok uzun süren kabızlık),

Şuur bulanıklığı,

Solunum yetersizliği ve daha az sıklıkla olmak üzere dolaşımın baskılanması,

Solunumun durması,

Şok,

Kalp durması Baş dönmesi,

Sakinlik

Terleme ve titreme,

Coşku,

Sıkıntı,

Uyuşukluk

Endişe

Baş ağrısı

Uykusuzluk

Sinirlilik

Uyku hali

Görsel bozkuluklar,

Halsizlik

Çarpıntı

Solukluk,

Yilzde kızarma,

Tansiyon düşüklüğü,

Bayılma

Bulantı

Kusma

Tekrarlanan dozlarda kabızlık,

Karın ağrısı

Karında kramplar,

İştahsızlık-zayıflama,

İshal

Ağız kuruluğu

Mide-barsakta sıkıntı,

Döküntü

Kaşıntı

Duygusal yönden dengesiz olan kişilerde alışkanlık meydana getirebilmektedir.

FENOKODIN Nasıl Kullanılır?

i uygulama sıklığı için talimatlar:

FENOKODİN’i her zaman doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanın. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Günde 3 ila 4 kez birer tablet kullanılmalıdır

Doktorunuz FENOKODİN ile tedavi süresini size bildirecektir. Tedaviyi daha erken kesmeyin veya daha uzun süre kullanmayın, aksi halde durumunuz kötüleşebilir.

Tabletler, tercihen yemeklerden sonra bir miktar su ile alınmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmez.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Yalnızca doktorunuzun tavsiye etttiği süre ve tavsiye ettiği dozda kullanınız, bu süreyi ve dozu aşmayınız.

Eğer FENOKODİN ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği hastalarında doz azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği hastalannda doz azaltılmalıdır.

FENOKODIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FENOKODİN ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FENOKODİN yüksek dozda kullanılmamalıdır. Yüksek dozda kullanıldığında hayatı tehlikeye sokan durumlara yo) açabilir.

Hata ile veya kasıtlı şekilde çok yüksek dozda alındığında hızla en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

FENOKODIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

FENOKODİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Bir etki beklenmemektedir.

FENOKODIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FENOKODIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• FENOKODİN tablet içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız veya benzeri ilaçlara karşı alerjiniz varsa;

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız

• Nefes darlığı çekiyorsanız ya da astım krizleriniz oluyorsa;

• Enfarktüs gibi ileri kalp rahatsızlıklarınız varsa;

• Safra kesesi ağrısı vc kronik kabızlık rahatsızlığı çekiyorsanız;

• Akut ya da şiddetli bronşiyal astım

• Barsak hareketlerinin durduğu türde barsak tıkanması olan ya da şüphelenilen hastalar

• Nadir rastlanan kalıtımsal ve süt şekerine bağlı rahatsızlıklar olan galaktoza dayanıksızlığınız, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon probleminiz varsa.

FENOKODIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Daha önceden benzeri ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa;

• Psikolojik ve duygusal yönden dengesiz olan hastalarda özellikle önceden bilinen alkol veya madde bağımlılığı öyküsü varsa FENOKODİN kullanılmasından çekinilmelidir. Çünkü bu tür hastalar üzerinde alışkanlık tehlikesi daha büyüktür.

• Alkol, diğer opioid ya da yasadışı ilaçlarla birlikte kullanıldığında merkezi sinir sistemi baskılanması, solunum baskılanması, tansiyon düşüklüğü, derin uyuklama, koma ya da ölüm de dahil ilave merkezi sinir sistemi baskılanması etkileri ortaya çıkarması beklenebilir.

• Kafatası yaralanması veya benzeri türde kafaiçi basıncını arttırıcı problem varsa,

• Kan hacminin azaldığı hastalarda kan basıncını ayarlama mekanizmasının zaten bozulmuş olmasına bağlı olarak, FENOKODİN uygulandığında şiddetli tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.

• Kan hacminizde azalma varsa,

• Uzun süren mide tıkanıklığı: özellikle barsak hareketlerinin durduğu türde barsak tıkanması olmak üzere mide-barsak tıkanması olan hastalarda durumu kötüleştirebilir. Altta yatan bir barsak hareket bozukluğu olanlarda tıkayıcı barsak hastalığına yol açabilir. Kabızlık ortaya çıkabilir veya varolan kabızlığı arttırabilir. FENOKODİN, akut karın hastalarında tanıyı ve klinik gidişi belirsizleştirebilir.

• Safra ve pankreas salgılarının azalmasına sebep olabileceğinden akut pankreas iltihabı de dahil olmak üzere safra yolları hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

• Diğer opioidlerle de olduğu gibi yaşlı ve zayıf hastalarda ve şiddetli böbrek/ karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda, tirod bezinin az çalıştığı durumlarda, böbreküstü bezi yetersizliği, prostat büyümesi ya da idrar yolu darlığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Genel önlemler alınmalı ve solunum baskılanması olasılığı akılda bulundurulmalıdır.

• Merkezi sinir sistemi baskılanması, alkoliklik ve alkol veya tıbbi başka durumlara bağlı ortaya çıkan sinirsel bozukluklan olan hastalarda FENOKODİN uygulamasında dikkatli olunmalıdır.

• Tüm opioidler havale ile seyreden türde bozukluğu olan hastalarda kasılma nöbetlerini alevlendirebilir ve tüm opioidler bazı klinik durumlarda kasılma havale nöbetleri ortaya çıkarabilir veya alevlendirebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza dan ışın iz’’

FENOKODIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkol ile birlikte almaktan sakını İmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin içinde alkol olup

olmadığından emin olunuz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

FENOKODİN, makine çalıştırmak, motorlu araç sürmek gibi dikkat gerektiren işleri yapabilme yeteneğini azaltabilir. Kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

FENOKODIN Etken Maddesi Nedir?

İçinde bulunan süt şekeri türü olan laktoz nadir kalıtımsal süt şekerine bağlı bir rahatsızlık olan galaktoz dayanıksızlığı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalarda kullanılmamasını gerektirir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Monoamin oksidaz sınıfından olan ve depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlarla etkileşim ve geçimsizlik yaptığından bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

• Monoamin oksidaz inhibitörü ilaç alanlar bu ilacı bıraktıktan ancak iki hafta sonra FENOKODİN kullanabilirler

• Alkol ve depresan ilaçlarla birlikte almaktan sakınılmalıdır.

• Merkezi sinir sistemini baskılama ihtimali olan alerji ilaçları (antihistaminikler),

şizofreni tedavisinde kullanlan sinir ilaçlan (antipsikotikler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitikler), ameliyatlarda kullanılan genel anestezik ler, bulantı-kusma

tedavisinde kullanılan antiemetikler, diğer sakinleştiriciler, afyon türevleri (opioidler), kasılmalarla seyreden bir hastalık olan epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan fenotiazinler, uyutucu-uyuşturucu tipte ağrı kesiciler ve alkol gibi diğer merkezi sinir sistemini baskılanması yapan ilaçlarla beraber kullanımında daha fazla merkezi sinir sistemi baskılanması, solunum baskılanması, tansiyon düşüklüğü, derin uyuşukluk-uyuklama veya komaya yol açabilir. Bu türdeki ilaçlann kullanıldığı durumlarda azaltılmış dozlarda ve dikkatli kullanılmalıdır.

• Antikolinerjik adı verilen türde ilaç kullananlarda idrar birikmesi ve barsak hareketlerinin durduğu tipte barsak tıkanması riski artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FENOKODIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın