Famoser Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

FAMOSER nedir ve ne için kullanılır?

FAMOSER etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

FAMOSER 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

FAMOSER, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

. Mide (gastrik) ve ince bağırsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,

• Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumlan tedavi etmek için ve tekrarlannı önlemek için,

• Midenin çok fazla miktarda asit salgılanmasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multiple endokrin adenoma gibi hastalık durumlannda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FAMOSER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

çok yaygın yaygın

yaygın olmayan

seyrek çok seyrek

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın

• Baş ağnsı, sersemlik hissi

• Kabızlık, ishal Yaygın olmayan

Eğer alleıjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, FAMOSER almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

o Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte)

o Ürtiker (kurdeşen)

Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

. Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu

• Bulantı, kusma, kannda ağrı veya şişkinlik, gaz

• Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

• İştahsızlık

• Bitkinlik

. Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakalan bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.

Çok seyrek

• Hınltılı solunum ve yutkunma güçlüğü

Aşın duyarlılık reaksiyonlan (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)

• Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılannda normalden farklılık ortaya çıkması

• Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.

• Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk

• FAMOSER’ in bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri

• Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)

• Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık

• Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/ kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonlan

• Eklem ağnsı, kas krampları

• İktidarsızlık, libido azalması

FAMOSER Nasıl Kullanılır?

FAMOSER’i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulamr.

Duodenal ülser ve gastrik ülser:

Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alman 20 mg’dır.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH):

Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

-Zollinger Ellison sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşın salgılama hallerinde:

Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

FAMOSER sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve 18 yaşın altmdakilerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayan gerekmez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

Eğer FAMOSER İn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FAMOSER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FAMOSER ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FAMOSER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FAMOSER Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

FAMOSER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FAMOSER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• FAMOSER’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine aleıjiniz varsa

• Aym ilaç grubunda (F^-reseptör blokörleri) başka ilaçlara karşı aleıji geçirmişseniz

FAMOSER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.

• FAMOSER tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAMOSER tedavisine başlamadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FAMOSER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FAMOSER’in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralannda alınmalan bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FAMOSER’i ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Famotidin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız famotidin kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makina kullanımı

Famotidin kullanan bazı hastalarda baş dönmesi ve baş ağrısı gibi advers etkiler gözlenmiştir. Bu tip belirtilerin görülmesi durumunda araç ve makine kullanmayınız. Dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

FAMOSER Etken Maddesi Nedir?

FAMOSER’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

FAMOSER’in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımından etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçlan yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

• Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)

• Probenesid (gut için kullanılır)

• Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)

• Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)

• Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FAMOSER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın