Dynabac (250 Mg) Nedir Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Dynabac, 10 ve 14 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulan makrolid grubu bir antibiyotiktir. Dynabac etken madde olarak diritromisin içerir.

Diritromisin, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Dynabac’ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı bakterilerin protein sentezini baskılamak yoluyla olduğu düşünülmektedir.

İçindekiler

 1. Dynabac Yan Etkileri
 2. Dynabac Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Dynabac Nasıl Kullanılır?
 4. Dynabac Kullanıcı Yorumları
 5. Dynabac Prospektüsü

Dynabac Ne İçin Kullanılır?

Diritromisin, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae gibi mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlik gösterir.

Dynabac yukarıda belirtilen bakteriler tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 • Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
 • Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
 • Toplumda edinilmiş pnömoniler
 • Yutak ve bademcik iltihap olgularında
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Dynabac Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022198,8117,29
14.12.2022146,6486,52
09.07.202298,0457,84
19.02.202276,7652,96
20.02.202155,9138,58
19.02.202046,6341,97
19.02.201941,6137,45
19.02.201832,9629,66
20.02.201728,6925,82
23.02.201625,9525,95
22.02.201625,9525,95
04.09.201525,525,5
01.06.201524,5524,55
11.04.201524,0724,07
10.04.201524,07
Dynabac Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Dynabac Nasıl Kullanılır?

 • Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 defa 500 mg (250 mg’lık 2 tablet) şeklinde kullanılır.
 • Dynabac sadece ağızdan kullanım içindir.
  Dynabac, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Hastalıklarında Dynabac Kullanımı

Hafif-orta derecedeki böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Dynabac’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Dynabac Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dynabac Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Diritromisine veya Dynabac’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

Dynabac Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 • Psödomembranöz kolit adı verilen ve kanlı-mukuslu ishal ile kendini belli eden hastalık, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebilir. Bu nedenle uzun süredir antibiyotik kullanıyorsanız ve ishaliniz varsa, psödomembranöz kolit gelişme olasılığını unutmayınız. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelirken, orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedaviniz sırasında hastalığın şiddetlenmesi gelişebilir.
  Dynabac kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira Dynabac derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttırnız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dynabac İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Dynabac, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır.Günde 2-3 L su ve içecek tüketilmelidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Dynabac Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Dynabac Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Dynabac’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Dynabac Etken Maddesi Nedir?

Kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Dynabac Kullanılır mı?

Dynabac’ın etken maddesi olan diritromisin ile yapıca benzerlik gösteren eritromisin adlı antibiyotiğin, kanı sulandırıcı ilaçlar (varfarin), kalp kasını güçlendirici ilaçlar (digoksin), migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (ergotamin), sakinleştirici ilaçlar (triazolam), bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar (siklosporin), uyku ilaçları (heksobartital), sara ilaçları (karbamazepin), anestezi ilaçları (alfentanil), kalp ritmini düzenleyici ilaçlar (dispiramid) ve yükselmiş kan kolesterol düzeyini düşürücü ilaçlar (lovastatin) ile birlikte kullanılması sırasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. Dynabac’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlı olduğundan, bu tür uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir.

Dynabac Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dynabac’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerde biri olursa, Dynabac’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dynabac’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı-mukuslu ishal
 • Deride geniş bir alana yayılan döküntüler
 • Vajinada mantar enfeksiyonu
 • Deri ve gözlerde sararma, bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi karaciğer hasar belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Bulantı-Kusma
 • Hazımsızlık
 • Gaz şikayetleri
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Deride hafif döküntü ve kaşıntı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk

Bunlar Dynabac’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Dynabac Kullanıcı Yorumları

Aç veya tok kullanabilen bir ilaç midenizi rahatsız etmez.

Kullanıcı Yorumu

Doktorun söylemiyle günde iki defa birer tablet şeklinde alınan bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Dynabac Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın