Desmont Nedir ve Ne İşe Yarar?Güncel Fiyat Listesi ve Kullananlar

Desmont 5 mg desloratadin 10 mg montelukast olarak iki farklı etken madde içeren pembe, oblong, bikonveks film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.

Desmont 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Desmont, alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

İçindekiler

 1. Desmont Güncel Fiyat Listesi (2023)
 2. Desmont Nasıl Kullanılır?
 3. Desmont Etken Maddesi
 4. Desmont Kullanıcı Yorumları
 5. Desmont Prospektüsü

Desmont Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Desmont’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Asağıdakilerden biri olursa, Desmont’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon),
 • Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,
 • Deri döküntüsü,
 • Kasıntı gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Desmont’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanama eğiliminde artış
 • Karaciğer hasarı
 • Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit)
 • Sanrılar (halüsinasyon) görme
 • Uyku bozuklukları ve kabuslar
 • Zatürre
 • Depresyon
 • Kalp çarpıntısı
 • Eklem ağrıları
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyusma hissi
 • Kas krampları ve ağrıları
 • Hazımsızlık
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Ateş
 • Orta kulak iltihabı
 • Gözü koruyan zarın iltihabı
 • Burun kanaması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı ve sersemlik hali
 • Yorgunluk
 • Ateş
 • İsilik
 • Karın ağrısı
 • Diş ağrısı
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun akıntısı
 • Kulak ağrısı
 • Öksürük
 • Nezle benzeri belirtiler
 • Boğaz iltihabı
 • Bulantı
 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Ağız kuruluğu

Bunlar Desmont’un hafif yan etkileridir.

Desmont Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022105,3767,96
09.07.202277,2757,57
19.02.202260,4245,01
20.02.202144,0036,30
19.02.202036,7030,28
19.02.201932,7627,03
18.12.201825,9524,00
19.02.201847,5739,25
06.06.201741,3934,15
20.02.201741,8934,56
23.02.201637,8831,25
22.02.201637,8827,46
04.09.201537,2126,98
07.07.201535,8125,96
01.06.201540,3029,22
11.04.201539,5028,64
10.04.201539,50
Desmont Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Desmont Nasıl Kullanılır?

 • Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast). Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz. Desmont’un tercihen akşamları alınması önerilmektedir.
 • Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Desmont almanız gerektiğine karar verecektir.
 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
 • Desmont, ağız yoluyla alınır. Belirli bir miktar suyla beraber alınır.
 • Desmont’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Eğer hasta Desmont kullanıyor ise, aynı etken madde olan Montelukastı veya desloratadini içeren başka bir ilaç almamalıdır.

Yaşlılarda Desmont Kullanımı

Desmont bileşenlerinden desloratadinin geriyatrik popülasyonda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle geriyatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

 • Hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanarak desloratadin başlangıç dozu 5 mg tablet tavsiye edilmektedir.
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla klinik veri bulunmamaktadır (Child-Pugh skoru)
 • Ciddi böbrek yetersizliği olgularında doz ayarlanarak dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Desmont’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer Astım Tedavileriyle Birlikte Desmont ile Tedavi

Bronkodilatörlerle tedavi:

 • Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan alerjik kökenli astım hastalarının tedavi rejimine Desmont eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

İnhale kortikosteroidler:

 • İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen alerjik kökenli astım hastalarında Desmont tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen Desmont tedavisine başlanmamalıdır.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Desmont ile henüz doz aşımı deneyimi yoktur.

Desmont içindeki etkin maddelerden desloratadin’e dair veriler;

 • Doz aşımının belirtileri uyuklama, kalp atım hızı ve QT aralığında artış, halüsinasyonlar ve uyuşukluk olmuştur. Aşırı doz vakalarında, absorbe edilmemiş etken maddeyi uzaklaştıracak standart önlemler alınmalı ve semptomatik ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Erişkinler ve adolesanlarda 45 mg’a kadar (klinik dozun 9 katı) Desmont uygulanan çok dozlu bir klinik araştırmada, ciddi herhangi bir etki gözlenmemiştir. Desmont içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;
 • Desmont hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır. Periton diyalizi ile elimine olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite.

Desmont’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Desmont Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer Desmont kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak Desmont kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Desmont Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (etkin madde veya yardımcı maddeler),
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa

Desmont Kullanılmamalıdır.

Desmont Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

15 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise Desmont’u dikkatli kullanınız.

 • Desmont’un akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında Desmont tedavisine devam edilebilir. Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine Desmont başlanmamalıdır.

Aspirine duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, Desmont kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

Bir klinik farmakoloji çalışmasında alkol ile birlikte alınan desloratadin tablet alkolün performans bozucu etkilerini artırmamıştır.

Eozinofili

 • Desmont alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofili ve bazende sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss Sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofili, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte Desmont alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.
 • Desmont kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde Desmont kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Desmont ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.
 • Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde Desmont tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Desmont İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Desmont tek başına veya yiyecekler ile birlikte alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Desmont Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Desmont’un hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Desmont Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların Desmont kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı
Desmont’un araç ve makine kullanmaya etkisini belirlemek üzere çalışma yapılmamıştır. Ancak, araç ve makine kullanırken tedavi sırasında sersemlik ve uyku hali görülebileceği akılda tutulmalıdır. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

Desmont Etken Maddesi Nedir?

Desmont içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Mannitol uyarısı

Yardımcı madde olarak mannitol içerir ve Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Sodyum uyarısı

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez

Diğer İlaçlar İle Birlikte Desmont Kullanılır mı?

 • Yapılan çok dozlu etkileşim çalışmalarında ketokonazol, eritromisin, azitromisin, fluoksetin ve simetidin, desloratadinin plazma konsantrasyonlarında önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. Gıda ve greyfurt suyunun desloratadinin dispozisyonu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Desloratadinin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Montelukast ile bağlantılı etkileşimler
 • Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle Desmont kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.
 • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar Desmont’un etkilerini azaltabilir.
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) Desmont’un etkilerini azaltabilir.
 • Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması Desmont’un etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Desmont Kullanıcı Yorumu

Çok etkili ve alerjiye iyi gelen bir ilaç ama insanı sersemleştiriyor.

Kullanıcı Yorumu

Uyku hissi yapmadı bende ama kesintisiz uyumamı sağladı ilk günden etkisini göstermiyor ama iki üç gün düzenli kullanımında baya etkili.

Kullanıcı Yorumu

Bende hafif uyku ve çarpıntı yaptı aynı zamanda rüyalarınızı aşırı etkileyen ve çok değişik şeyler görmenizi sağlıyor.

Kullanıcı Yorumu

Desmont Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın