Biteral 500 MG Tablet Nedir Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Güncel Fiyat Listesi (2023)

Biteral, ornidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

Biteral 500 mg ampul, 3 ml çözelti içerisinde 500 mg ornidazol etkin maddesini içermektedir.

İçindekiler

 1. Biteral Yan Etkileri
 2. Biteral Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Biteral Nasıl Kullanılır?
 4. Biteral Hamilelikte Kullanımı
 5. Biteral Diğer İlaçlarla Kullanımı

Biteral Ne İçin Kullanılır?

Biteral, 1 ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Biteral, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

 • Çeşitli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda; septisemi (bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan hastalık), menenjit (beyni saran zarın iltihabı), peritonit (karın zarı iltihabı), ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, enfeksiyon nedeniyle meydana gelen düşük vakaları ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit (rahim içi zarında iltihap) vakalarında.
 • Özellikle kalın barsak ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar olmak üzere cerrahi müdahalelerde koruma amacıyla.
 • Entamoeba histolytica isimli parazitin mide barsak sisteminin ya da barsak sistemi dışında yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde.

Biteral Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Biteral’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık Seyrek: Lökopeni, tat alma bozukluğu, kaşıntı ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Seyrek görülen yan etkiler

 • Uyku hali, bazı izole vakalarda baş dönmesi, titreme (tremor), kaslarda sertleşme (rijidite), koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo(denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar) gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir.
 • Sarılık ve anormal karaciğer fonksiyon testleri, Biteral’in intravenöz infüzyonu sırasında, aşırı duyarlılık ve lokal ağrı.

Biteral Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202228,8728,87
09.07.202221,1521,15
19.02.202213,8313,83
20.02.202110,0610,06
19.02.20208,388,38
19.02.20197,487,48
31.05.20186,076,07
19.02.20185,935,93
20.02.20175,165,16
23.02.20164,674,67
22.02.20164,674,67
04.09.20154,14,1
01.06.20153,953,95
11.04.20153,883,88
10.04.20153,88
Biteral Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Biteral Nasıl Kullanılır?

 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • Biteral 500 mg/3 ml i.v infüzyon için çözelti kısa infüzyon şeklinde verilmeli ve seyreltilmeden hiçbir şekilde enjekte edilmemelidir.

Biteral’ in doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilaç dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Biteral Kullanımı:

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Biteral içeriğinde bulunan etanolden dolayı karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer hastalığında uygulanan özel doz aşıldığında sağlık riski oluşmaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır. Eğer Biteral’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımında yan etkiler kısmında sözü edilen belirtiler daha ciddi olarak seyreder.

Biteral’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Biteral Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Biteral Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız.

İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Biteral Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Biteral’in etkin maddesi ornidazole, diğer nitroimidazol türevlerine ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

Biteral Kullanılmamalıdır.

Biteral Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa,
 • Biteral ampul absolü alkol (etanol) içermektedir. Tavsiye edilen doz uygulandığında her bir Biteral ampulden 900 mg alkol absolü alınmaktadır. Bu nedenle Biteral aşağıda belirtilen hasta gruplarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Uygulanan özel doz aşıldığında sağlık riski oluşturabilir.
 • Karaciğer hastalarında,
 • Sarası (epilepsi) olan hastalarda,
 • Alkol bağımlılığı olan kişilerde,
 • Beyin hasarı görmüş kişilerde,
 • Hamile kadınlarda,
 • Emziren annelerde

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Biteral Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Biteral Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Biteral Etken Maddesi Nedir?

Biteral içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Biteral ampulde (3 ml’lik çözelti) 900 mg etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Biteral Kullanılır mı?

Biteral aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 • Kumarin tipi ağız yoluyla alınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen) etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Biteral, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • Biteral kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.
 • Simetidin (alerjik hastalıklara karşı etkili), fenitoin ve fenobarbital gibi sara tedavisinde etkili ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Biteral alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir.

 • İlacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bu etkiler, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın