Bevitab B12 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Bevitab B12 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

Bı, Bö ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Bevitab B12 ağrı giderici özellikler gösterir. Bevitab B12, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

Bı, Bö ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,

Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda,

Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir haşan, sinir ağnsı, zona durumlannda

Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağnsı, eklem ağnsı, kas ağnsı, kramplar ve romatizmal ağnlar gibi diğer ağnlı durumlarda,

Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Bevitab B12’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

Aşağıdakilerden biri olursa ilacı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar;

 • Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
 • Döküntüler
 • Yüzde şişme
 • Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk
 • Ciltte kabarıklık

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin BEVİTAB B12’ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)
 • Somnolans (Fazla derin olmayan yan bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)
 • Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyanlarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organlan bozukluğu)
 • Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku haşan sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
 • Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatm kan serumunda düzeyinin azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Anormal idrar kokusu

Bunlar Bevitab B12’nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

Bevitab B12 Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ila birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Özel Kullanım Durumları

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımma neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.

Bevitab B12’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bevitab B12 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bevitab B12 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içindeki maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa

Hamileyseniz veya emziriyorsanız

12 yaşından küçükseniz

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Bevitab B12 Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük Bö vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.

Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa,

Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa,

Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik(sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.

Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.

Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bevitab B12 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Aşın miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen Günlük Besin Alım Miktanm büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyali olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Bl, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

“Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

Bevitab B12 Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan ponceau 4R ve karmoizin nedeniyle aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Bevitab B12’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç)
 • 5-fluorourasil (kanser tedavisinde)
 • Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)
 • Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır)
 • Sikloserin (antibiyotik)
 • Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)
 • İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)
 • Desoksipiridoksin
 • D-penisilamin (antibiyotik)
 • Doğum kontrol hapı
 • Alkol
 • Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklanmn tedavisinde kullanılır)
 • Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa
 • Antibiyotikler
 • Folik asit
 • Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • Metformin (insiltine bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)
 • Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • C vitamini

Tahliller üzerine etkiler

B1 vitamini, Ehrlich reaktifı kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

Yüksek B1 vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Yorum yapın