Azilect Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

Azilect 1 mg tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

Azilect 1 mg tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

Bu ilaç tabletler, beyaz-kirli beyaz, yuvarlak, yassı, konik, bir yüzünde “GIL” ve altında “1” yazılı ve diğer yüzü düz yapılıdır.

İlaç, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi olmaksızın kullanılabilir.

Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. Azilect, beyinde dopamin düzeylerinin artmasına ve devam etmesine yardımcı olur.

Azilect’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Azilect’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:

 • Anormal hareketler (diskinezi)
 • Baş ağrısı

Yaygın:

 • Karın ağrısı
 • Düşme
 • Alerjik reaksiyon
 • Ateş
 • Grip (influenza)
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)
 • Boyun ağrısı
 • Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
 • Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı ve kusma
 • Gaz
 • Anormal kan testi sonuçları (lökopeni)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • Kas iskelet ağrıları
 • Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)
 • Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)
 • Kilo kaybı
 • Anormal rüyalar
 • Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)
 • Depresyon
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Uzun süreli kas kasılması (distoni)
 • Rinit (nezle)
 • Deride tahriş (dermatit)
 • Döküntü
 • Gözlerde kanlanma (konjunktivit)
 • Ani idrar sıkışması

Yaygın olmayan

 • İnme (serebrovasküler olay)
 • Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)
 • Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık %1’inde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, Azilect ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

Parkinson hastalığının tedavisi için bir veya birden fazla ilaç kullanan hastalarda bildirilen, dürtülere karşı koyamama, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecekleri bir davranışı yapma veya yapmaya şiddetli istek duyma ile ilişkili vakalar mevcuttur. Bunlar dürtüsel kontrol bozukluğu olarak adlandırılırlar. Azilect ve/veya Parkinson hastalığı tedavisi için diğer ilaçları kullanan hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlemlenmiştir:

Saplantılı (akimdan çıkaramadığı, irade dışı, yineleyici) düşünceler veya dürtüsel davranışlar (davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket etme).

Ciddi kişisel veya ailevi sonuçlar doğurabilecek aşırı kumar tutkusu.

Kendinizle veya başkalarıyla ilgili değişmiş ya da artmış cinsel ilgi ve davranış, ör. cinsel istekte artış.

Kontrol edilemez ölçüde ve aşın alışveriş veya para harcama.

Bu davranışlardan herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu belirtilerin nasıl idare edilebileceği veya azalabileceği konusunda yardımcı olacaktır.

Azilect Nasıl Kullanılır?

İlacı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz.

Azilect günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir. Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve adölesanlarda Azilect kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Azilect hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda kullanımı sonlandırılmalıdır. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Azilect’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Azilect kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanımıza alınız.

Azilect Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamam gelince alınız.

Azilect Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer hafiften orta düzeye kadar karaciğer sorununuz var ise,

Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler fark ederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

Çocuklar:

Azilect’in 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Azilect İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Azilect yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalarım fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. Azilect gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deneysel verilere göre Azilect emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımındaki etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Azilect’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Azilect Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün, her tablette 159,24 mg mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki ilaçlardan birini Azilect ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Antidepresanlar olarak bilinen ve depresyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)
 • Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin
 • Öksürük kesici dekstrometorfan
 • Göz damlalan, burun tıkanıklıklarım gidermek için burundan veya ağız yoluyla kullanılan ilaçlar (nazal ve oral dekonjestanlar) ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.

Azilect’in fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

Azilect ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

Fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlamak için Azilect tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

Yorum yapın