Vesicare Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

VESICARE nedir ve ne için kullanılır?

VESICARE idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Bir yüzünde JL logo ve "150" oyma basılı, açık sarı renkli, yuvarlak tablettir. VESICARE 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup, her kutuda 10’ar tabletlik 3 adet blister bulunur.

VESICARE tablet aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. VESICARE alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınırak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VESICARE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retensiyon)

Barsak tıkanması

Bacaklarda şişme

Halüsinasyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağız kuruluğu

Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

Kusma

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Bulanık görme,

Reflü hastalığı (yanma dahil)

Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu

Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu

Kaşıntı

• Doküntü

Allerjik döküntü

Yorgunluk, uyku hali

Bunlar VESICARE’in hafif yan etkileridir.

VESICARE Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Günde bir kez 5 veya 10 mg’lık bir tablet alınız.

Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.

• VESICARE’i her gün aynı saatte alınız.

VESICARE ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Tabletleri kırmayınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’dan daha fazla VESICARE almayınız.

Karaciğer yetmezliği:

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’dan daha fazla VESICARE almayınız.

Eğer VESICARE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VESICARE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

VESICARE ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.

Çocukların kazara VESICARE alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz. Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.

Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşırı uyarılabilirlik, nöbetler, solunum sorunları (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retensiyon), göz bebeklerinde büyüme ( dilatasyon) görülebilir.

QT uzaması adı verilen ritm bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

VESICARE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği taktirde, hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VESICARE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

VESICARE kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşırı aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

VESICARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VESICARE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

• VESICARE, solifenasin veya VESICARE’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

Böbrek diyalizine giriyorsanız

• VESICARE’in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

• İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retensiyon)

Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)

Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

VESICARE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda VESICARE’i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

• Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda VESICARE’i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

• VESICARE’in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

Ayrıca,

Doktorunuz VESICARE tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VESICARE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

VESICARE aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• VESICARE’in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

VESICARE bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

VESICARE Etken Maddesi Nedir?

Her bir tablet 107.5 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

VESICARE kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız VESICARE kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

• Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. VESICARE tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

• Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), VESICARE’in etkisi azalabilir

• Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), kullanıyorsanız VESICARE’in etkisi azalabilir.

VESICARE’in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg VESICARE almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç VESICARE kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VESICARE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın