Urocare Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

UROCARE nedir ve ne için kullanılır?

• UROCARE etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.

• UROCARE, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

• UROCARE, 8 gramlık tek saşeler halinde kullanıma sunulmaktadır.

• UROCARE, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacı ile kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, UROCARE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, UROCARE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın deri döküntüsü,

• Yaygın kaşıntı,

• Nefes alma güçlüğü,

• Ciltte kırmızı küçük lekeler,

• Yüzde şişme,

• Yutakta şişme,

• Cilt damarlarında şişme,

• Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (Aplastik anemi)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanlı ve/veya mukuslu (sümük gibi) süreğen ishal,

• Baş ağrısı,

• Baş dönmesi,

• Genel yorgunluk hali,

• Vajina iltihabı (vajinit),

• Sarılık,

• Karın ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Bulantı,

• İshal,

• Göğüs kemiği arkasında yanma hissi (pirozis),

• Hazımsızlık,

• Kusma,

• İştahsızlık,

• Boğaz ağrısı,

• Ateş basması,

• Bazı kan ve karaciğer işlevlerini gösteren testlerde değişiklikler Bunlar UROCARE’in hafif yan etkileridir.

UROCARE Nasıl Kullanılır?

UROCARE’in doktor tarafından size önerildiği zaman kullanılması önemlidir. Önerilen uygulama, ürün içeriğinin bir bardak suda çözündürülmesi ve çözünme tamamlandıktan sonra içilmesidir.

UROCARE idrar yolu enfeksiyonlannda tek doz olarak kullanılır.

Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra.

Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

Çocuklarda Kullanımı

12 yaş ve altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer UROCARE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

UROCARE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yaşlılarda Kullanımı

UROCARE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

UROCARE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

UROCARE tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

UROCARE tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

UROCARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

UROCARE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Sindirim güçlüğünün tedavisinde kullanılan metaklopramid, UROCARE ile eş zamanlı kullanıldığında, fosfomisin serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Hazımsız veya mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin ile birlikte uygulandığında, fosfomisinin emilim, dağılım ve atılım gibi özelliklerini etkilememektedir.

UROCARE mide bağırsak kanal hareketini artıran ilaçlarla birlikte verildiğinde ishal artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

UROCARE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın